Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Ποιο είναι το διακύβευμα των εθνικών εκλογών
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
9771108l5 92 16 2
Έτος: 950 . Αριθμός φύλλου: 26.974
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ
ΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Σάββατο 6 Ιουλίου 2019 | τιμή: 1,30 Ε
Ποιο είναι το διακύβευμα
των εθVικν εκλογν
ΕΑΣΕ/ICAΡ
Αισιοδοξούν 9 στους 10 CEOS
εν όψει εθνικν εκλογν
Αλλαγή της εφαρμοζόμενης οικονομικής πολιτικής προεξοφλούν εν όψει εθνικν εκλογν οι
CEO, τάση Που anοτυπνεται στην άνοδο του
δείκτη οικονομικού κλίματος ΕΑΣΕICΑΡ-CEO
General Index στο δεύτερο τρίμηνο του 2019.
Σύμφωνα με την τριμηνιαία έρευνα σε 3.020
διευθύνοντες συμβούλους και γενικούς διευθυντές, 9 στους 10 θεωρούν ότι η αλλαγή
κυβέρνησης θα έχει μέτρια έως Πολύ θετική
επίδραση στις οικονομικές επιδόσεις της
χρας . σελ 10
Hοικονομία,
οι επενδύσεις και η ανεργία απασχολούν περισσότερο τους ψηφοφόρους
εκλογές της μεταπολίτευσης Που γ- μένη από ην
κρίση αγορά εργασίας. Εκτός συνορων, δεν υπάρχει περίοδος χάριτος, καθς στις 8
Ιουλίου Πραγματοποιείται Eurogroup με την Ελ
λάδα να είναι στην .. αζέντα. Η εμπιστοσύνη των εταί
ρων θεωρείται απαραίτητη, στε να
το έδαφος για την επανεξέταση του ύψους των πρω
τογενν Πλεονασμάτων . Πάντως, η πορεία των ομ0
λόγων δημιουργεί κλίμα αισιοδοξίας πως μπορεί να
δρομολογηθεί μία νέα έξοδος στις αγορές. σελ. 23
Με το βλέμμα στραμμένο στην επό
μενη μέρα και με αντίπαλο την απο
χή, οι μονομάχου ολοκλήρωσαν
Προεκλογικό αγνα
νουν το αυριανό αποτέλεσμα της κάλ
Tης. Συνεχείς είναι οι αναφορές το
σο από τον Αλέξη Τσίπρα όσο και από τον Κυριάκο
Μητσοτάκη στην ανάγκη συμμετοχής των πολιτν
εκλογική διαδικασία, καθς είναι οι Πρτες
Οι δημοσκοπήσεις
δείχνουν Προβάδισμα
της Νέας Δημοκρατίας
μέσω θέρους. Έπειτα από
Πολλά χρόνια μέσα στα μνημόνια :
Πορείατης οικονομίας αοελεί αδιαμ
φισβήτητα το βασικό διακύβευμα της
εκλογικής αναμέτρησης. Η κυβέρVηση Που θα σχηματιστεί τη Δευτέρα καλείται να
Πετύχει υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, να προ
νονταl εν
αναμέ
Μιχάλης
Γκλεζάκος
καθηγητής
Χρηματοοικονομικής
Η χοντρή
ζημιά
του 2015 .
καλλιεργηθεί
σελκύσει επενδύσεις
στηρίξει μία
χτυπD και να
ΕΝΩΜΕΝΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ
Επιδότηση 119,9 εκατ.
Στην L+R Hotels το Titania
για 10.000 ανέργους
Την εξαγορά του Titania Hotel στην Αθήνα
ανακοίνωσε επισήμως ο βρετανικός επενδυτκός όμιλος London And Regional Properties και
η θυγατρική του εταιρεία L+R Hotels. Το τίμημα
σύμφωνα με πληροφορίες Προσέγγισε τα 50
εκατ. ευρ . σελ . 13
Πρόγραμμα ΟΑΕΔ για επιχειρηματικότητα
Πρόγραμμα επιδότησης 10.000
ανέργων μέσω της επιχειρηματικότητας , προϋπολογισμού σμν Εργαζομένων. Οι ενδια
119,9 εκατ ευρ , ανακοίνωσε φερόμενοι μπορούν να υπο
χθες ο ΟΑΕΔ, με το αντατο Πο - βάλλουν τις αττήσεις συμμετο
σό της επιχορήγησης να ανέρ - χής από την ερχόμενη Τετάρτη
χεται σε 12.000 ευρ. Το νέο Πρό 10 Ιουλίου 2019 μετά τις 11 το
γραμμα του ΟΑΕΔ θα δσει τm
δυνατότητα σε 10.000 ανέργους ΟΑΕΔ , www.oaed.gr,
ηλικίας 1866 ετν να υποβά - καταχρησης των ηλεκτρονικν
λουν τα σχέδια για την επιχεί αιτήσεων του οργανισμού . Σημικοί επιχειρηματίες είτε ως μέ
λη Ο.Ε, ΕΠΕ, IKE και Συνεταιρ Τι αλλάζει στη στρατηγική
του ομίλου Αγγελικούση
Στο ξεκαθάρισμα του στόλου του από Πλοία
μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου μεγάλης
Πλικίας Προχωρά ο όμιλος Αγγελικούση, όπως
κρίνουν οι αναλυτές από τς τελευταίες κινήσεις
του. σελ . 11
Πρωίστον διαδικτυακό τόπο του
στο Πεδίο
Ήπια άνοδος της ζήτησης
απορρυπαντικν οικιακής χρήσης
Καθαρή εντολήν ζητείο Κυριάκος Mnτσοτάκης
ρηση Που θέλουν να
γήσουν με καθοδήγηση από ει δικούς του οργανισμού . Το πρό
γραμμα δίνει τη δυνατότητα
στους ανέργους να μπορούν να
ενταχθούν σε αυτό είτε ως ατομεινεται ότι η διάρκεια της επι
χορήγησης ορίζεται
νες. Μετά τη λήξη
δικαιούχοι δεσμεύονται να
διατηρήσουν τις επιχειρήσεις
τους για άλλους 3 μήνες. σελ . 6
δημιουρ
σε 12 μή.
12μήνου
aσχυρή εντολν ζητεί ο Κυριάκος Μπτσοτάκης, καθς η εξασφάλιση μιας άνετης αυτοδυναμίας δημ
ουργεί τις συνθήκες για την άμεση υλοποiηση του γαλάζου Προγράμματος χωρίς να απαιτούνται
Πολιτικοί συμβιβασμοί Το μήνυμα είναι πως δεν υπάρχουν πλέον περιθρια για ψήφο οργής και διαμαρτυρίας, αλλά χρειάζεται καθαρή εντολή για να μην μπει η χρα
Οριακή ανάπτυξη καταγράφει μετά την
περίοδο της οικονομικής ύφεσης η βιομηχανία
απορρυπαντικν οικιακής χρήσης , μια αγορά
ολιγοπωλιακού χαρακτήρα, καθς απαρτίζεται
από μικρό αριθμό επιχειρήσεων Που
ρουν ευρεία γκάμα Προϊόντων. σελ . 12
νέες περιπέτειες. σελ. 23
Προσφέ eαδειοδοτήσεις
40 εκατ. ευρ
για υποδομές
διαχείρισης
αποβλήτων
Πότε ισχύει
PAE: Περισσότερη . ενέργεια
στις δημοπρασίες ΝΟΜΕ
Η δημοσίευση των σχετικν αποφάσεων της
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (PAE) σε ΦΕΚ
απομένει στε να προστεθούν επιπλέον Ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας 525 MWhh στις
δύο επόμενες (και τελευταίες) δημοπρασίες
ΝΟΜΕ. σελ.13
οριστική
Παραγραφή εταιρειν
στ 15ετία
στην Ε.Ε.
Εγκύκλιος ΑΑΔΕ
Πρόγραμμα
Συμβούλιο υπουργν
Νέα οδηγία η οΠοία καθιστά απλούστερη
τη σύσταση εταιρείας στην Ε.Ε., μέσω της
Σε περίπτωση υποβολής εκ
πρόθεσμης δήλωσης , μετά την
Πάροδο της αρχικής 5ετού
ραγραφής, δηλαδή για δηλσεις
Που υποβάλλονται από το έκτο
μετά, δεν εφαρμόζεται
n 15ετής Παραγραφή, αλλά βρα
χύτερη τριετής Προθεσμία, αρ
έτους
και μη
Επενδυτικά σχέδια Που
και φτησελ.14
νότερη
Προθησης της χρήσης των διαδικτυακν μέσων
στις επαφές των επιχειρήσεων με τις δημόσιες αρχές
ενέκρινε οριστικά το Συμβούλιο Υπουργν της Ε.Ε.
Ηοδηγία Προβλέπει βελτιωμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες, προσφέροντας στις επιχειρήσεις έναν σύγ
έχουν ως στόχο
ρηματική αξιοποίηση υγρν
. στερεν αποβλήτων χρηματοδοτεί το νέο Πρόγραμμα
Περιβαλλοντικές Υποδομές:
Ενίσχυση Eγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων. Ο προυπολογισμός
ματος ανέρχεται
ευρ. σελ 7
την εΠιχειΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ ΟΙΝΩΝ >13
Πακαι
Δύσκολη
nεξίσωση
μείωσης
των επιτοκίων
Θεσσαλονίκη
ΑΝΑΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΡΙΝΕΣ
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ
ΟΙ ΕΜΠΟΡΙ
ασφαλή τρόπο να ξεπερνούν τα εμπόδια
καταχρηση
Προσκόμιση εγ
χρονο και
σχετικά με τη σύσταση εταιρειν,
των υποκαταστημάτων τους ή την
γράφων, ιδίως σε διασυνοριακές συναλλαγές . σελ.5
του Προγράμ
χόμενη από τη λήξη
υποβολής ης δήλωσης
υπερβαίνουσα τα 15 έτη. σελ .4
στα 40 εκατ.
ΓΧΑ 894,66 (0,19%) Δ DOW JONES 26908,39 (-021%)
CAC 40 593,72 |-048%) ν
ΧΡΥΣΟΣ 1.40006 V
FISE 100 7553,14 -066%%)7
DAX 30 12568,53 -049%)ν
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 64,82
ΕΥΡΩΔΟΛΑΡΙ0 1,1224ν

Τελευταία νέα από την εφημερίδα