Πρωτοσέλιδο Μεσολογγίτικα Χρονικά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΙΚΑ
Αρ. Φύλλου: 2094
ΧΡΟΝΟΣ:47ος
ΤΙΜΗ:0,50 ευρ
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
ΡΟΝΙΚΑ :
Εβδομαδιαία Εφημερίδα Νομού Αιτωλο ακαρνανίας
ΙΔΡΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Ι.Ε.ΚΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Το Επιμελητήριο
Ατωλοακαρνανίας
επίτιμος προσκεκλημένος
της Ιταλικής και της
Ευρωμεσογειακής
Assonautica στο
Κρατική αδιαφορία
Η Πολιτιστική κληρονομιά
του Μεσολογγίου
...Σελίδα 8
Τοπλιτιστικό απόθεμα της Αιτωλνίας
θα συγκεντρωθείθα προστατευθεί και θα αναδειχθεί
στο ΞΕΝΟΚΡΑΤΕΙΟ
Άλλαξε η φυσιογνομία του Μεσολογγίου, γιατί έγιναν
άτοχες ταρεμβάσεις τις τελευταίες δεκαετίες του
περασμένου αινα
10 Ναυτικό σαλόνι της
Βενετίας (18-23 Ιουνίου)
παλιός ελληνικός
κινηματογράφος
αναβίωσε
στον πεζόδρομο
της νΔιεξόδου
σε μια κρίσης αξιν, απαιτούνται αυξημένες
προσπάθεια προστασίας της ανεκτί- προσπάθειες και φροντίδες για να
μητης πολιτιστικής μας κληρονομιάς. διασσουμε τον πολιτισμό μας και να
διατηρήσουμε την πολιτιστική
μας ταυτότητα Η προστασία
ανάδειξη και προβολή της
πολιτιστικής μας κληρονομιάς
θα συμβάλλει στην οικονομική
ανάπτυξη της περιοχής
Το Αρχαιολογικό Μουσείο
στο Μεσολόγγι, θα συμβάλλει
καθοριστικά προς την κατεύθυνση αυτή, γι αυτό το ΔΙΕΚ
Μεσολογγίου ίδρυσε πριν δύο
χρόνια την Ειδικότητα φυλάκων
θυντής του ΔΙΕΚ Ιωάννης Γ. Χατζής , Η αφορμή δόθηκε από τους σπουδα- Μουσείων και Αρχαιολογικν χρων
1 φέτος την Ειδικότητα Συντηρητν
ρωνικής Εταιρείας Μεσολογγίου κυρία Αρχαιολογικν χρων, στο πλαίσιο των Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων
Η Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαι
της αίθουσας , επεσήμανε <Στόχος Η περιοχή διαθέτει αρχαίο , βυζαντινό, οτήτων Αιτωλ/νίας και Λευκάδας Δρ
μας είναι μέσα από αυτή την Ημερίδα μεσαιωνικό πολιτισμό και σύγχρονη Αρχαιολογίας Ολυμπία Βικάτου, στην
να δημιουργηθεί ένας επιστημονικός ιστορία και σε μια εποχή γενικής ομιλία της με τίτλο <Εενοκράτειο
διάλογος
και να συμβάλλουμε
Του Αθαν. Σπυρόπουλου
Σάββατο 29 Ιουνίου 2019 , το
Δημόσιο ΙEK Μεσολογγίου
(Ειδικότητας Φυλάκων Μουσεί
ων και Αρχαιολογικν χρων)
διοργάνωσε Ημερίδα με τίτλο
<Οψεις της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ιεράς Πόλεως
Μεσολογγίου. Προβληματισμοί
και προοπτικές στην αίθουσα
της Βιβλιοθήκης της Βυρωνικής
Εταιρείας Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου , στο Βυρνειο κτήριο.
Στον χαιρετισμό του , ο ΔιευΤυ
..Σελίδα 5
00000ρ000000φο00000.
θέματα υγείας
Τιλέμε στα παιδιά
για τις εκλογές;
foto robolas
Γράφει η: Αθηνά Στεφανάτου
Σελίδα 3
00008000ΛΛ00λ8Λ0δ880aasaaas80ε
..Σελίδα 7
Θερινή λειτουργία
Δημοσίων ΙΕΚ
Ερημιά
εγκατάλειψη
αφού ευχαρίστησε την Πρόεδρο της Βυ-στές της ειδικότητας φυλάκων και
εργασιν στα μαθήματά τους
Ροδάνθη Φλρου για την παραχρηση
Σελίδα 2
: Συνέχεια σελίδα 4
.Σελίδα 8
00000n000000000s0000ηρa000nρ0ς
Οι αναπλάσεις της
Βελτισεις δρόμων και αντιπλημμυρικά έργα
που ξεπερνούν τα 25,5 εκατ. ευρ
Δημοπρατούνται σύντομα από την Περιφέρεια Δυτικής Ελάδας έπειτα από τις αποφάσες
του Περιφερειακού Συμβουλίου
0 φιλελληνισμός και
ησημαία της φρουράς
του Μεσολογγίου
. .Τουρλίδας
Γράφει η
Φωτεινή Τστσνη-Καβάγια
"ο αμέσως επόμενο διάστημα πρό- ΠΕ. Αιτωλοακαρνανίας
κειται να ξεκινήσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες από την Οικονομική
Μέτρα αποκατάστασης και λοιπές
Βελτίωση της οδού από Νεοχρι προς εργασίες γεφυρν αρμοδιότητας
Παραλία Λούρου, προϋπολογισμού 4,5 Αιτωλοακαρνανίας , προϋπολογισμού
12 εκατ. ευρ.
'.Σελίδα 8
00000η0000λλ40a808800δ660as00080
Σελίδα 5
Κανονικά λειτουργούν Επιτροπή της Περιφέρειας
τα Δημόσια ΚΤΕΟ
στην Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας
Σκυλίσια ζωή
Δυτικής Ελλάδας σε μια
σειρά έργων που ο συνολι
κός προϋπολογισμός τους
ξεπερνά τα 25,5 εκατ. ευρ.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο
ενέκρινε ομόφωνα τον τρόπο
δημοπράτησης τους κατά τη
συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε οήμερα Παρασκευή
28 Ιουνίου 2019.
Π.Ε. Ηλείας
Βελτίωση των οδν
πρόσβασης σε ιερές
μονές και προσκυνηματικούς χρους της
ΠΕ Ηλείας , προϋπολογισμού 5 εκατ ευρ.
Βελτίωση και ασφαλτόστρωση της επαρχιακής
οδού Καρούτα-Λαντζό
-Λάλα και συγκεκριμένα στο τμήμα
-Βελτίωση του δρόμου Σκάλας- Παλιό-από την έξοδο Κυονερίου έως τη δι.
σκαλας -Νεοκάστρου, προϋπολογισμού ασταύρωση Λάσδικα, προϋπολογισμού
Γράφειο
Δημήτρης Μανάτης
.Σελίδα 6
Πρόκειται για τα έργα που αφορούν εκατ ευρ.
τις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαίας και Ηλείας .
Ειδικότερα
000000000000*0*00490000φ000000ι
Σελίδα 4
Εσείς βγάλατε
εισιτήριο;
Τα αδέσποτα και οι
12 εκατ. ευρ.
13 εκατ. ευρ.
τραυματισμοί πολιτν
: Συνέχεια σελίδα 3
Αγαπητοίαναγνστες, σας γνωρίζουμε ότιη εφημερίδα μας απέκτησε στέγην
στο διαδίκτυο την οποία μπορείτε να επισκέπτεστε στη διεύθυνση:
ακοάύθύs0
Ιonion Ρ
www.mxronika.blogspot.gr
.Σελίδα 8
'υ..ελίδα 8
ΠΕΡΟ>
ΚΩΔ. 2007 S