Πρωτοσέλιδο Αναγγελία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
:ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
Εβδομοδιαία Εφημερίδα
wwwanaρscia.g-2ρoε
ετα 0 Αpo0α: Β6
Αpoυ ΠΑΡAΥ 5ΟΥΝΟΥ 2α)
ΔΩΡΕΑΝ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ( 26410 49000
ΑΧPΗΣΤΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ;: ΟΧΙ ΠΙΑ
, Το Αγρίνιο ανακυκλνει στους μπλε κάδους..και τύποτα
Κέντρο Διαλογής Ανακυκλσιμων Υλικν
δπάιχαμίνο.
Θέση Σέλο Νεάπολης Αγρινίου
Συγμές χαλάρωσης, άθληση, Παιχνίδι διασκέδαση
εκδρομές και ότι χρειάζεται ένα Παιδί
<0 κατά
φαντασίαν
ασθενήφ
αΜικροί Αθλητές
Το θερινό πενθήμερο
των καταστημάτων
ΕΜΗ ΟΣ
Ο κατά φωταίαν ασe νής, το Maλέραυ, σκη
νoθεoίa ntpou Φυτmίδη.
φται στο Αγρόνα στο θε
ρoνό ημτι θατpo Ελλη
io. Η παράτηση θα 5ο .
την Τάτη ibuc , στις
21-30
Μισς του θpou nμέpου nο o
σε σtoμε ταnοομ έα οίρα ίστος
των eoν τς Της Ιouou 2019 Το θερνό
apopo ν ατοτμάτων στό 8ouou tς 51
Αυρύστου tgς εξής
Δεπέρα ε0. 1400 . nooτό το αύκυua
τράn: 830 1400-18ρ0 210
ταάο a50.1400. noό το ατorrια
Πέuπ EΣo 1400-1a00210ο
nαpoo: 8301400.18002100
1άββστο οpo : nεστ
Γ5ΤΕΝΛΑ
Οικτάλληλες
απές της
Auυλοακαρνονίας
Νέες χρεσεις στα ΑTM
Σεισ ενα στύ τν Δευτέpα 22bunou
onές συς φoίoς oompς στο τOAΠΜ
οpopoύνυς διοpοκoές oυvoMoκς
Ανατο0ηεη ετρια στόσητης Δύ θνoτκ Υγooς
κ Κονωνής Μpμας oκ
npppoaκής Ενότητας Ατολοnρναίας για τις κα
Harάντηση το ερτημα της λητκής ενoχόλησης ν πάδνείαι εύoλη Το Πpότuτο Αθλητοό Κένpο-MpoiAλητίς, aησε το Μάio ς λmοίς υπmpedες wυγα nas5ά npoopλκής
και σχολοής ηοας Το κολοκαραπό ος 18 lbuou ξωνηoo οιβδομαδιαα θερνοί ύκλα αθλητουν-moλτομον nρoγραμμάτων, α oπoίo θα δαpάουν tως nς 30 Αυγούστου... ΣΕΝΔΑ 5
ΣΕΛΒΕΣ 14
tάλληλς ατtς του Ναοό
γγα κολύφηση
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Η ήρεμη δύναμη
ΕΕNΔΑ 3
Αιτήσεις για δύο
νέα VOUCHER
7.000 θέσεις από το
υπουργείο Eργασίας
Η ΜΑΧΗ σιβωης του bτυτο Τύπου δεν
οpoά noλούς ouς κααμησυμνα κο
νwαk Πόoο aραye θαποoουνοναοm
μέρδος ολφαν.ΛΔΑ
Νέα δράση να την εvίουση 7.000 εργαζομ .
wντουδωτο τμάα wonoimιαrό οun Ε γασίας μέστωπρογράματος ΕΣΤΑ Το μέσο υp ab κόστοςατiσεσης ανά ωoiμονοκα οορ
γες mυ θ αναπύξ ο πρόγpaαγα όσους σ
λεγούν . . ΣΕΛΔΑ 14
Την όαρη uοβολής αατήσεων γα δο νέα
Τοoγρaiτι σακοoε w Troproίο Eoγoi .
Κoννής Αοφάλσης κα Καννς Αλληλε γύης Τα δο νέα rpoypάμματα και το οτuiμενό
τους Οιεδκό τη ας κιτο στίδαμα πoυ θαλάβουν
αδοακία ΣΕΛΙΔΑ 4
ΠMO Η Δατυλin
EONGIHMΑ notν λον
ω κοδύνοις γηνσεις
R00 Δύο μέρς πρναπό την υρoή
AEIrpopo o nντοiς Ολpόnoυλοs
μιρές αγλες
για γαρσονιέρες
και διαμερίσματα
προς ενοικίαση
ΗΑΝΑΓΕΛΙΑ
Ψάχνεις για
δουλειά;
άνω arό 64 δομερίσματα
κα γαρσονρες πςενo
κίση θα pτε σε αντή την
δδοση τς "ΑναγγΜα.
Eαταντάδκλ ΜΚΡΕ
ΑΤΕΛΕΣ ΣΕΛΔΣ 1522
4άχνει για σένα και ΚΑΘΕ ΒΔΟΜΑΔΑ
δημοστευε στις σελίδες της ανοχτές
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ