Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
0,u Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Η Αναστασία Μουτσάτσου
στο Κτήμα
θεοδωρακάκου) > σελ 10
Σχεδίασε μια smart city
και διακρίθηε
το ΓΕΛ Γερακίου > σελ. 10
Λαμπρές εκδηλσεις
για την 193η επέτειο
της Μάχης του Διρού > σελ. 14
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣάβΒατο 6 1ουλίου 2019 |Έτος 23| Αρθμός 5683 1 Τιμή φύλλου 0,50ε
Τηλ: 2731081 253 Fax 2731081250 e-mailinfo @lakonikos.gr . www.lakonikos.gr
0 οδηγός
κ0ι υποσχέσεις
για το Νοσοκομείο
Μολάων
του καλού
Ψηφοφόρου
έχουν αποθηκευτείν
Εργαζόμενοι
σε υποψήφιους
Χρήσιμες Πληροφορίες για την κάλπη της 7ης Ιουλίου
Σαφές μήνυμα ηρος όλοους
τους υποψήφιους των εθν κν εκλογν της 7ης Ιουλίου ,
για το μέλλον και τη στήριξη
του Νοσοκομείου Μολάων ,
στέλνει ο Σύλλογος Εργαζομένων του νοσοκομείου. Συγκεκριμένο , η Πρόεδρος του
συλλόγου κ . Διονυσία Κρέζου
τονίζει τα εξής: -0ι υποσχέσεις όλων για το Νοσοκομείο
Μολάων έχουν αποθηκευτεί
και επεξεργάζονται στον
σκληρό δίοκο του εγκεφάλου
μας με αρκετές επιφυλάξεις
αnό τη μεγάλη Πείρα μας ως
εργαζόμενο, nολίτες και συνδικαλιστές! Ανεξάρτητα noιος
θα Βγει, στηρίξτε το ίδρυμα με
γενναίες παρεμβάσεις λει τουργείστε τις επτροπές κρίσεων Πρόσληψης για τους
μόνιμους γιατρούς Ποu ΠροΛίγες ωρες anep
Σε αυτές
.69%), Στις δωσε
Μmia Rai Ογές στη Λο - (noo. συμμετοκη γκυκλιο με τις αναλυτιις
κλητικά καθυστερούν στην 6η
ΥΠΕ, τελειστε με τν ηροκήλικά 305 εκλογικά τμήματα εκλογές , ο αριθμός των εγγε - ρους για τις εκλογές της 7ης
στους Δήμους Αν Μάνης, Ελακαι η αγωνία Βρίσκεται στο κα τσκόρυφο για τα Πολιτικά κόμρυξη των 37 διασωστν (ο
Ιουλίου . Ο αναλυτικός οδηγός
γραμμένων στη Λακωνία ανατομέας ΕΚΑΒ Μολάων ενι σχύετοι με 2 άτομα ) , επεκτεί .
νετε επιτέλους το κίνητρο των
δυσηρόσιτων υγειονομικν
ματα, τους υποψήφιους αλλά φονήσου , Ευρτα , Μονεμβα - Προσαρμόστηκε σε 124.490 περιλαμβάνει χρήσιμες συμΣτις άτομ .
Με στόχο
Βουλές για τους Πολίτες , στε
την ρα της κάληης να είναι
ενημερωμένοι τόσο για το ηou
Ψηφίζουν , όσο και για ις λεπτομέρειες της εκλογικής διοδικασίας. συνέχεια σελ . 9
και τους φίλους των nαρστ ξεων για το τελικό αnoτέλεσμα
της αμάχης, και την ανάδειξη
της κυβέρνησης nou θα κληθεί
α αναλάβει πις τύχες της χρας
την επόμενη τετραετία .
Πρoηγούμενες εθνικές εκλογές
(Σεπτέμβριος 2015) . ano τους
συνολικά 129.442 εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους Ψήφισαν 51376 άτομα
Σπάρτης.
α καταστήσει την
εκλογική διαδικασία όσο τον
δυνατόν no ομαλή και να επ λύσει τις κυριότερες απορίες, το
Εσωτερικν εξ Αmς καδομν στο όγονα.
ρακτηρίζεται δια νόμου το
Νοσοκομείο μας- για nροσέλκυση γιατρν . Λειτουργείστε
με το Παρόδειγμα των ηροκα
τόχων σας οι οπoίοι το 1997
το στελέχωσαν γενναία με με
Υnουργείο
Ίδρυμα Στ Νιάρχος
Κ Διάλογοι για την επιστροφή
στις ρίζες της Βαμβακούς
γάλο αριθμό γιατρν Προσωπικού, το επέκτεινον κτριακά
και οι nολίτες έλυσαν Πολλά
nροβλήματα υγείας αποφεύγοντας την ταλαιηωρία των
διακομιδν
Συζήτηση και ολοήμερη γιοριή στο γραφικό χωριό του Πάρνων
Με αφορμή τους μηνιαίους
ΔΙΑΛΟΓΟΥΣ. του , αλλά και το
έργο της Αναβίωσης της ΒαμΒακούς, το Ίδρυμα Σταύρος
Την κουβέντα θα aηασχολήσουν οι τόποι nou οι κάτοικοί
τους, στηνηάροδο των χρόνων .
όφησαν Πίσω τους καθς και
συνέχεια σελ . 7
Συστάδα λαν
ζήτηon για την Εnιστροφή στις
Ρίζες,, το Σάθβατο 13 Ιουλίου ,
σε μία ολοήμερη γιορτή στη
Βαμβακού Λακωνίας
αμό στις no0αδόσεις αλλά κα,
του Φοίβου lωσήφ 1 σ.3
Πολιτική αυτογνωσία
του Παναγιτη Τζουνάκου ! σ.11
με το Βλέμμα στραμμένο στο
σήμερα και το αύριο.
συνέχεια σελ 8

Τελευταία νέα από την εφημερίδα