Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒAΣΟ
ΠΕΛΟΠOΝΝΗΣΟΣ
61 ΟΝΑΟ
ΗMEA APTH nEP EοΕPA - ΕΤο uΡ 36
MDA ΜΜΕΤΗ n
ΑΑΑTA .ΠΕΛ0ΝNΤ0
Η ΕΡΕ κερδίζει ξανά
και η θύελλα ξεκινά
δpu pe ύ pσυοu Ι 5ΕΕ
Μια βουτιά στην ιστορία
των θαλασσινν λουτρν
n n μη ν5 8
xnΟΝΑ Ε
|αΠοικΟί> δροσίζονται
και οι Πολίτες διψον
ΚΟΠΗΚΕ Το
ΝΗΜΑΤΟΥ
ΠΡΟΤΑΘΛΗΤΗ
OMTEΗΝΣ
ονέος δήμαρκος
μελετά μέφα
000ΕΜΣ
τουνερού
στη Δ. Αχαία:
Υδρολοές .
καταχρηστικά
notioματ ,
αναγαστικές
διαχοκές
E mHό oupo
ko oηp
Ae υΑ
42 ε 7 οAr
ttόs v ο
για την
ex βάθρων
αντιμααιση
tοu nρoβλήματος
anopiw
ΟΔΗΣΣΟΣ 1914
ΚΑΛΕΙ ΑΧΑΙΑ
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021
00pκόφκpk
κεί στ
Ενας ήρωος
όγνωστος
9pυξελτpo
ereo ηetcon u
mpού . io
nEEημ
ΑΥΡΙΟ ΤΤ
ΣΥΧΗΤΗΣ ΕΙ
ΤΗΣΚΥΡΑΚΗΣ
ΜΠΡΑΒΟ
ΤΖΑΚΡΗ, ΤΟ
ΚΑΤΑΛΑΒΑΜΕ
Η αυτοδυναμία απαγορεύει την αποχή
οαήκ u ΔHΠΕ
Τελικά η
βουλευτές
eέλουμε
ΜΜ 1κan s
Ν μ Μ
σ γο οπp κ uoυ Μ ο
ηp pa μέoni w
ν απ0
μγδς φτpύ
τmν ru 10
ΚΟΥΛΟΥΑΔΕ
ΝΤΕΖΕΝΕ
ta τnd