Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

27oC, 15:00

32oC, 21:00

27oC - Υγρασία 53%-92% - Άνεμοι: B-ΒΔ 1-3μπ. Ανατολή ηλίου: 06:18 - Δύση ηλίου: 21:11

€0.80

Ç êáôáíïìÞ ôïõ äçìïôéêïý ðñïóùðéêïý, Ýíáò Äïýñåéïò ºððïò

Η στελέχωση των
νέων Δήμων είναι παραπάνω από το ήμισυ του παντός. Από την αποτελεσματικότητα των Οργανισμών εξαρτάται εν πολλοίς η λειτουργικότητα τους, η αντιμετώπιση
χρόνιων παθογενειών. Κυρίως η ανταπόκριση των ΟΤΑ σε σύγχρονες προκλήσεις στο ανταγωνιστικό περιβάλλον, που δημιουργεί ολοένα η ιδιωτική
υπεροπλία. Η ίδια η αξιοπιστία των νέων αιρετών, σε σχέση με τα όσα υποσχέθηκαν στην πρόσφατη μακρά προεκλογική περίοδο, εναπόκειται σε
μεγάλο βαθμό στη δυνατότητα του μηχανισμού να ανταποκριθεί. Ο Νικολούζος, που έφαγε και τη μπόρα αυτής της 5ετίας, αποκαλύπτει την αποψίλωση του ενιαίου Δήμου στα μνημονιακά χρόνια του Καλλικράτη και την κατανομή της στελεχικής ένδειας, που καλείται τώρα η απελθούσα Αρχή
να κάνει για λογαριασμό των νέων. 3>>

Σάββατο 6 Ιουλίου 2019
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4917

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΝΕΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

ÕðïóôåëÝ÷ùóç óôá ôñßá!
Στα κάγκελα το σωματείο.
Διαφωνούν στην κατανομή
των ειδικοτήτων κυρίως,
οι νέοι δήμαρχοι. Εάν δε
συμφωνήσετε και δεν
αποφασίσουμε, τον λόγο
θα έχει η Αποκεντρωμένη,
λέει ο Νικολούζος.

ÃÝìéóáí ôçí ðëáôåßá õãåßá êáé äçìéïõñãßá…

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Σε στραυρόλεξο για δυνατούς λύτες εξελίσσεται η κατανομή του προσωπικού του ενιαίου δήμου στους τρεις κερκυραϊκούς ΟΤΑ.
Οι διαφωνίες ανάμεσα στους τρεις
νέους δημάρχους είναι η αφορμή που
οδήγησε σε ναυάγιο την συζήτηση
του θέματος στην έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της
Πέμπτη κι έτσι δεν υπήρξε απόφαση
του σώματος για τους μεταβατικούς
Οργανισμούς των νέων δήμων.
Σελίδα 5>>

ÄåõôÝñá 8 Éïõëßïõ
Riviera
08:00 - 18:00 - ÅðéâÜôåò: 1.300
Rhapsody of the seas
09:00 - 16:00 - ÅðéâÜôåò: 2.435

ΚΕΡΚΥΡΑ. Συνεχίστηκαν την Τετάρτη (3/7) οι δράσεις του Συλλόγου "Στήριξη", μαζί με
την ΔΗ.ΜΟ.Π "Ν. Μώρος", στην κατεύθυνση της έλευσης των παιδιών κοντά στον αθλητισμό και το δημιουργικό πνεύμα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών (26 Ιουνίου). Μετά το κρίκετ και την κάτω Πλατεία, ήρθε η σειρά των παιχνιδιών στίβου για παιδιά, τα δημιουργικά εργαστήρια και η αφήγηση παραμυθιών στην επάνω Πλατεία. Η συνέχεια, στις 24 Ιουλίου. Με μπάσκετ, στο γυμναστήριο του Κ.Γ.Σ. 8>>

ÊáôÜó÷åóáí 1.080 ÅêëïãÝò 2019: ïé
áìðïýëåò ãÝëéïõ
Êåñêõñáßïé õðïøÞöéïé
6>>
óôïí ÊÜâï
êáé… ïé 10 åñùôÞóåéò 4>>
Åðé÷ïñÞãçóç 15.000 åõñþ óôçí ÅË.Ï.Ê. 14>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα