Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ιδιοκτησία L& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε.. Έτος 62ο-Αρ. φύλλου 17.550 . Τμή 0,60 . Σάββατο-Κυριακή 6-7 Ιουλίου 2019
Γραφεία: Φ. Τζαβέλλα 11-ΩΑΝΝΙΝΑ 453 %- Τηλ. Κέντρο 26510 25.677, 33.791-Fax 26510 30.350. htp:/vww.proinosiogos.gg [email protected]
Μπροστά στην κάλπη!
χς , κατά κόρον συμβαίνει τα τελευταία χρόνι .
η βιαστούν κάποοι
Φθάσαμε στην τελική ευθεία σε μια ακόμη εκλογική αναμέτρηση. Σίγοuρα την πο κρίσιμη των τελευπαίων ετν για τη χα.
>ράφει η ΕΥΗΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ
υποστηρίξουν ό αυτό θα σημά Με μ n o στην ουσιαστική ανάπτυξη και η οοι αυριανές κάλπες uναι η μοναδική ευκαιρία για να βρει η ποία θα δσει νέες καλά αμειβόμενες
Ελλάδα το δρόμο της Να μπει σε μια κανονικότητα Να βρα τους
Γατί συτοί που υπέφεοαν και ανΥουν να υποέρουν από την
σημερνή κατάσταση, δεν είνα φυσικά η ελίτ, αλλά οι συνταξιούεργαζόμενο , η μεσαία τάξη! Οι επαγγελματίες και α αυτοα τ0ες Ε πό: ΕΜσχυση της P
Φοοολονία και η έλεμη Dευστότητας nκέον κυρολετικά νοψει κανείς ότι αυτό μπορεί να γνει από την μια μέρα στην άλλη, με δωτικής πρωτοβουλίας , στε να μην
μόνο την αλλαγή Κυβέρνησης. Οι αυριανές εκλογές όμως , μπο - εξαρτάτα η επιβίωση των πολιτν , οκαι από κονωνικά βοnλuαα.
συσσίτια Ενοριν , κάτι που δυστυνατίσει!
ρούν και πρέπα να γίνουν η αφετηρία, για ν αλλάα το σημερ- Dnoou 50o0n 29 DL DAM ΑΟ ndnο uούν Auοuow u "
για μια υγή., συνεχς εξελισσόμενη οικονομία , που θα στηρίζετα
εργασία Ρκή λύση θ αποτελέσει μόνο η δημιουρ -13η σελ.
ΚΩΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Πα μα ιαχυρή ιeρο
0ε μα ιαυρί Ελλάδα!
Στην αυριαντί κρίσιμη εκλογιτί αναμέτρηση
Ησυμμετοχή θα κρίνει
την αυτοδυναμία της Ν.Δ.
Ο0π Υπουρός και εκ νέου υποψήφιος βουλευτής Ν.Α Ιωοννίνων
μλάει ενόψει τοναυρανόν εκλογονep όλης της ύλης στον :ΠΑ
και απαντάει σε μα σειρά από επικαιρα ερωτηματα .
Μήνυμα νίκης έστειλαν χθες βράδυ οι υποψήφιο βουλευτές Της στο Ν. Ιωανήνων
Ύστατη προσπάθεια του τοπικού ΣΥΡΙΖΑνα συγκρατήσει δυνάμεις ..
Ο Σε λιγότερες από
Ελλάδα αλλάζει σελδα . Με την
ρες η
. Μια ισχυρή κυβέρνηση της
Ν.Δ. η σποία θα εππελέστι απε.
Κυβέρνηση Τσίπpα τερνά στην
ιστορία και μα νέα Κυβέρνηση
Της χωρας.
a0 Α ο S
από την κρίση είναι
να άναλάβει τα ηνία
ιδανικό
εκλογές , όπως το πΕΟνοόνε
στον nΛ ο Κστας Τασούλας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Ολες ο προβλέψες καταλήΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
στον ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
ΜK ς Νές Δημακοτος και τον
Κυριάκο Μηια οτάκη τη Δευτέρα να
βέρνησης από τον Πρόεδρο της Δη: μοκρστίο .
Μήνυμα wiκης για η Ν.Α και
ελmίδας για mν Ελλάδα έστε.
φήφιο βουλευτές lωαννων
στην Τελευαία προεκλογική
εκδήλωση στο Du la
Το σαφές προβάδσμα της ΝΛ
έναντι Του ΣΥΡΙΖΑ επβιβανoυν
πήσεις πον oξοuν α κάλπες Η
κατά ΤΕχυήoo πολύ έγαιρη εταιρία
Τα κύρια σημεία αο
) πρ. Υπουργός και εκ νέου
υποψήνιος βουλευτής Ιωαννίνων
ότηες που θα ίvi Εδνόν
αυτοδύναμη κυβέρνηση υπό τον
μ suu pdiiρdeda
Ολοκληρνονταοεργασίες στήριξής του
Το περίφημο ΣΠΙΠ του Δεσπότην
δε φοβάται πια την κατάρρευση!
VΠαnέpεραν χθες ο Κ. Σουέρεη και η πεύθυνη μηχανικός
. Το Σπίτι του Δεσπότην ,
: ρωτικά θέματα ανέπυξε
:χθες στον Κ Αγoρη ο υποψ
Χ 17 0oΠΛ, ENΝ
προηγούμενη μέτρηση της 24ηκ
Ιoυνίου) , καθς η ΝΔ παίρνε πο
ο uυ ενη κατά 05%) σε σχέση με ην σοστο ΥΡΖΑ έχει ποσοστό
ρά πάνω από
μονάδες, ( aυξημέΤη έδα m- πaο Τm
την ανάπτυξη της Ηπείρου , η ο24,7% ( από 23,8%)
Τέλος μέγάλη δια - 13η σελ
νος στον Βo0 Duκό Εnνισμό ο κ . Τασούλας προαναγγέλΜΑΘΕ
ΠΟΥΨΦΙΖΕΙΣ
στον πουτογενή τοαα, Τον τουp Πινδάρου απέφυγε οριστικά
τον κίνδυνο της κατάρρευσης.
σμό αλλά κι το πλούσιο πολπΑ μ h wn
ονΥr Μπτέ στην οδό
τέρμα στην οδικαολ .
ΕΤΑ ΠΕΤΑΧΤΑ
Καλύτεροι
ΛΑ ΤΑ ΕΚΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΣΤΟ ΔΗΜ0 ΙΩΑΝΝIΤΩΝ
QυpeK Armttδμonρήσ
Αnό 9,1 μέχpι 12% n
διαφορά ΜΛ-ΡΖA
ΣΕA. 101
Με αιχμή τα τεκταινόμενα στη ΔΕΥΑΙ..
οξύνεται η αντιπαράθεση
Θ. Μπέγκα με Μ. Ελισάφ
V πανεξέταση ατοφάσεων προαναγγλειο νοκληγείς Δήμαρχος
κυβερνντες
> Γρόpo ο ΧΡΗΣΤΟΣ & ΜΑΣΜΑ
πponν Πρoτονης Πατn. uoνν
9ΠΡΩΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
. Διευρύνεται το pήγμα
μεταξ της απχόμενη ΔημοΤικής Αρχής και του νεοεκλεγέ
Η ήθική σο ό Eν
Μ αυτή τη Δευτέρα,
στη μάχη της ενημέρωσης!
σαν την πορνογραΑΠράτοη ου δεύτερου με
χθεσινή .
: ο οποίος το απειλούσε τα ΤΕ .
την ορίσεις αλλά.
την αναγωρ nν Αudt: Το
, ανακοίνωση καταγ
εγκαταλειμμένο και ερεπτωμέ.
ΕΙΔΙΚΟ EΝΘΕΤΟ
πανδηνεί mς μνόμης, Αλεξάνδρεια, 2019) . Δn αφοοά τη λΕΠουογα του Δ.Σ Της
Δ.Ε.ΥΑ.
Ως Τις αρχές Αυγούστου ολο: κληρνοντα οι εpμε ΟΛΑ τ' αποτελέσματα των εκλογν
luoννίνων
στην Ήπειρο και πανελλαδικά
Και ακόμη:
V Ρεπορτάζ
Σχόλια και Αναλύσεις
για το αποτέλεσμα της κάλπης,
αλλά και για την επόμενη μέρα!
ΓΝΩ ΜΕΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
Εκλογές-ορόσημο με Πολλές
προσδοκίες για το
Αγωνιζόταν στη Γερμανική ΖΒικάου
Δεύτερη
024χρονος Αλέξανδρος Καρτάλης
Μτά τις εκλογές η απόφαση για τα τηλεοπτικά
του ΠΑΣ
μέλλον!
> Γράφειο ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΚΑΛΤΣΗΣ
, Τη δεύτερη καλοκαιρινή του
σε κι ο κόσμος! Ίσως έτσι μάθαμε περισσότερα για τα προγράμ030Χ 1ouκοΟndniindar
VDA K tr ΝΛ λοδοί να ανaτonAri
με τοπαρελθόν και το μέλλον , το δικό της και της χρας Μιας χ
κα επίσημα η απόκτηση του 24χρο70ή
νωσε η ΠΕ ΠΑΣ rovνιν .
Μη χάσετε στις 8 Ιουλίου 2019
τον ΠΡΩΙΝΟ ΛΟΓΟ της Δευτέρας
> Θα τον βρείτε σε όλα τα περίπτερα!
RAT κonα επί Tης ουσίας δεν άχε κάτι και
νούργιο να πι , δεδομένου ότι έχει περιέλθει προ πολλού 9n σελ.
ρνο ηΛ Κο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα