Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Πότε και πώς τα τεκμήρια φουσκώνουν το εισόδημα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
91771 1081592155
Έτος: 95ο . Αριθμός φύλλου: 26.973
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ
ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019 / τιμή: 1,30 ε
Πότε και Πς τα τεκμήρια
SCORPIΙOS
SECURITY SERVICES
210-8070427
Β01 17 8 7Β78
www.SCORPIOS-SECURITY.GR
Κηφισιο-nρωπός- Ονάφυτα- eεσυλουίκη
φουσκνουν το εισόδημα
Ποινικός Κδικας
Αναλυτικά παραδείγματα της Ν) για το σύστημα εκκαθάρισης των φοροδηλσεων
Μπαίνει τέλος
στις διπλές διξεις
για φοροαδικήματα
Ένα αναπάντητο ερuημα με το οΠοίο έρχονται
αντιμέτωποι κάθε χρόνο εκατομμύρια φορολογούμενο, τm στιγμή της συμπλήρωσης των δηλ
φορολογίας εισοδήματος, είναι το
γνωρίζουν
σοδήματος για το οποίο θα φορολογηθούν
Πς τελικά θα έχει υπολογιστεί ο φόρος
Προκύψει κατά την αυτόματη εκκαθάριση της ηλε Ποσά αντικειμενικά Προσδιοριζόμενων, δαπανν
κτρονικά υποβαλλόμενης δήλωσης. Συμβαίνει συ- διαβίωσης, Που , σύμφωνα με τv ισχύουσα νομο χνά, οφορολογούμενος Που υποβάλλει ηλεκτρονικά θεσία, αντιστοιχούν στις ετήσιες δαπάνες χρήσης
δήλωσή του να διαπιστνει ότι ο φόρος εισοδήματος δεν υπολογίστηκε τελικά από το σύστημα μεγάλης αξίας κτήσης (σκαφν, αεροσκαφν κλπ).
ΤΑXISnet επί του εισοδήματος το οΠοίο δήλωσε
αλλά επί ενός υψηλότερου Ποσού που Προσδιο-λσεων φορολογίας εισοδήματος υπολογίζει το
ρίστηκε από το σύστημα με βάση τα λεγόμενα τεκ
μήρια διαβίωσης, δηλαδή με βάση συγκεκριμένα σπου , με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης:
κατοικιν , αυτοκινήτων και άλλων αντικειμένων
Το Πς ακριβς το σύστημα εκκαθάρισης των δη
Πς θα
προτέρων το τελικό ύψος:
εκτων
του ειΕκλογικεύονται με τον νέο Ποινικό Κδικα
οι Ποινές για όσους δικονται για χρέη Προς
το Δημόσιο, καθς σταματούν οι διπλές
διξεις ακόμη
αδίκημα
Ποινικά κολάσιμο. σελ. 6
ετήσιο φορολογητέο εισόδημα κάθε φυσικού Προ
και τΟ
Που θα
και απόκτησης Περιουσιακν στοιχείων , Παρουσιάζει
βήμα προς βήμα η N. σελ 45
και για το ίδιο φορολογικό
το οΠοίοχαρακτηρίζεται και ως
Deal 850 εκατ. δολ.
ΣΥΝΕ Ο
Τρέχουν επενδύσεις
600 εκατ. για το Σύζευξις 2
από την Energean
Σε υλοποίηση τίθεται το Σύζευξις 2-ένα έργο
για το οΠοο η αρχική διαβούλευση έγινε το
2011-, έπετα από την υπογραφή χθες του
μεγαλύτερου μέρους των συμβάσεων με τους
αναδόχους από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ΚτΠ) . Ο συνολικός Προϋπολογισμός
του έργου είναι 620 εκατ . ευρ. σελ. 9
Συμφωνία εξαγοράς της Edison Ε&P
Κυριολεκτικά σε μια άλλη εται
ρεία μετεξελίσσεται η Energean
μετά την εξαγορά της Edison
E&P, δηλαδή του
έρευνας και παραγωγής υδρο γονανθράκων της Edison, αφού
αυξάνει κατακόρυφα το χαρτοφυλάκιο
μεγέθη. Απόδειξη ότι η ημερή
ι παραγωγή της εκτινάσσεται
στα 73.000 βαρέλια ισοδύναμου
πετρελαίου, από 4.100 που είναι
σήμερα, εντα βεβαιωμένα
θέματά της φτάνουν πλέον
639 εκατ.
επιχειρήσεις έρευνας
ραγωγής στην Ευρπη με ήδη
δρομολογημένη μάλιστα τmν Πe
ρατέρω ανάπτυξή της, κατ' αρ
χάς από τηνέναρξη γεωτρήσεων
στις Παραχωρήσεις του Ισραήλ
Έτσι, με ορίζοντα το 2022, όταν
θα βρίσκεται σε πλήρη δυναμι
κότητα το FPSO Energean Poσυνδυασμό με την
αναμενόμενη αύξησn της Πα
ραγωγής από κοιτάσματα της
Edison E&P, n ημερήσια Παρα
γωγή της εκτιμάται ότι θα ανέρ
χεται σε 200.000 βαρέλια
δύναμου πετρελαίου . Το Ποσό
της εξαγοράς ανακοινθηκε ότι
είναι 750 εκατ δολ με δυνητικό
επιπλέοντίμημα της τάξης των
100 εκαπ. δολ . σελ . 13
και Πα .
βραχίοναν
Σε ιστορικό χαμηλό
οι Παραγγελίες νέων Πλοίων
Οι παραγγελίες νεότευκτων πλοίων μειθηκαν
σε ιστορικό χαμηλό ρεκόρ το δεύτερο τρίμηνο
του 2019 , κάτω από 80 πλοία, σύμφωνα με την
εταιρεία αποτιμήσεων πλοίων VesselsValue. Η
επικεφαλής του τμήματος Cargo VesselsValue,
Olivia Watkins, σημεινει ότι συνολικά το Πρτο
εξάμηνο του 2019 ο αιθμός των νεότευκτων
πλοίων Που τοΠοθετήθηκαν ως Παραγγελίες στα
ναυπηγεία μειθηκε κατά 73% σε σύγκριση με
την ίδια περίοδο το 2018. σελ 11
και τα οικονομικά uης
wery Kαι σε
Συνέντευξη του Αδνιδος Γεωργιάδη στη Ν
Δεν θα πουλήσουμε τσαμπουκά στους θεσμούς,
θα απαντήσουμε με μεταρρυθμίσεις
βαρέλια, από 347 εκατ.
εξαγορά . Μάλιστα .
1σ0Πριναπό mν
το 80% του χαρτοφυλακίου αφο ράκοιτάσματα φυσικού αερίου.
Πλέον η Εnengean γίνεται μία
από τις μεγαλύτερες ανεξάρτητες
Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη θα απαντήσει στους θεσμούς με μεταρρυθμίσεις και
νέες επενδύσεις και όχι με τσαμπουκά , στην προσπάθειά της να περάσει μέτρα τα οποία θα
στηρίξουν την οικονομία, δηλνει σε συνέντευξή του στη Nο αντιπρόεδρος της Ν.Α. και
υπ. βουλευτής Βορείου Τομέα, Αδωνις Γεωργιάδης. σελ.7
Ανακάμπτει η αγορά
Πλαστικν σωλήνων
Ανάκαμψη παρουσιάζει
εγχρια αγορά Πλαστικν σωλήνων, μετά τη
σημαντική μείωση Που κατέγραψε τα προηγούμενα χρόνια, σύμφωνα με τα στοιχεία της ICAΡ
Είδικότερα , το 2018 η εγχρια Παραγωγή Πλαστικν σωλήνων σημείωσε αύξηση κατά 4%
σε σχέση με το 2017, εν αντιθέσει με το συνολικό μέγεθος της εγχριας αγοράς,
σημείωσε έντονη πτωτική Πορεία το χρονικό
διάστημα 2009-2015. σελ. 14
τα τελευταία έτη η
Μετην MGE
ηΕΚΤέρνα
για το καζίνο
Έρχεται νέα
ομολογιακή
150 εκατ. για
Πολύμικρές
και μικρές
επιχειρήσεις
CERJATION
τωIDλογοrΠo
στο Ελληvικό
Νέο καθεστς
Στρατηγική συνεργασία
Θετικό κλίμα από τις αποδόσεις τίτλων
σελ. 2
Σε στρατηγική συνεργασία με
n Mohegan Gaming & Enter
tainment (MGE , μία εκτων εται
ρειν Που
διαγωνισμό για τη διεκδίκηση
της άδειας καζίνο στο Ελληνικό
και την υλοποίηση του Integra ted Resort Casino -IRC, Προχο
pησε η ΓΕΚ Τέρνα. σελ . 15
Καθς οι αγορές υποδέχονται μάλλον με ενθου
και μια σχετική ανακούφιση το επικείμενο
Στον αέραν βρίσκεται από
χθες το νέο καθεστς πρόγραμ
μα Επιχειρηματικότητα Πολύ
Μικρν Επιχειρή.
υπάγεται στις διατάξεις του αναπτυξίακού νόμου
4399/2016. Ο συνολικός προτου καθεσττος
ανέρχεται σε 150 εκατ. σελ. 9
Νέα διοίκηση στον Αστέρα
σιασμό
εκλογικό αποτέλεσμα, n συνεχιζόμενη πτόση των
τιμν των ομολόγων προδικάζει πως είναι πολύ
Πιθανόν μια νέα ομολογιακή έκδοση να
anteportas. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε πως ο κρίσημος 1αδΟΧης
Αύγουστος είναι Πιθανόν να
του αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας από
ξένους οίκους . σελ . 3
Άρχισε
η αούρσω
Πολύ πάνω από τους στόχους κινείται αναφορικά με τις κρατήσεις και τα έσοδα το τουριστικό
συγκρότημα του Αστέρα Βουλιαγμένης, Που
από χθες έχει νέο Διοικητικό Συμβούλιο και δύο
διευθύνοντες συμβούλους μετά την αποχρηη
του Προηγούμενου διευθύνοντος συμβούλου
Στέλιου Κουτσιβίτη . σελ 15
Μικρν
συμμετέχουν
βρίσκεται
σεων , Που
ξεκίνημά
κρύβει
υπολογισμός
της Λαγκάρντ
ανιουο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα