Πρωτοσέλιδο Πρωινός Μοριάς:Recognized text:
Έτος ιδρύσεως

1989

(Μηνιαία έκδοση)
2007 - 2017
(Εβδομαδιαία έκδοση)
2017 (Ημερήσια έκδοση)
Έδρα - Γραφεία:
ΒΙ.ΠΕ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ, 5Β
Τ.Κ. 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ
Τηλ.: 2710 23 51 80
Fax: 2710 23 51 80

Ημερήσια Εφημερίδα της Αρκαδίας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 Ιουλίου 2019 | Αρ. φύλλου 428 | 1 €

email:
[email protected]
www.proinosmorias.gr

Συνεχίζουμε, δεν γυρνάμε πίσω, αποφασίζουμε για τη
ζωή μας, σχεδιάζουμε το μέλλον μας

• Άρθρο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης - Υπουργού Οικονομίας &
Ανάπτυξης, Γιάννη Δραγασάκη, ειδικά για τον «Π.Μ.»
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση φιλοξενούμε σήμερα άρθρο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης,
Γιάννη Δραγασάκη, γραμμένο ειδικά για τον
«Π.Μ.», ενώ αύριο Σάββατο αναμένεται να φιλοξενήσουμε άρθρο του Πρωθυπουργού
Αλέξη Τσίπρα.
Να παραδεχθούμε πως η επιλογή τιμά την
εφημερίδα μας και είναι από τις καλές στιγμές
του περιφερειακού Τύπου:
«...Το 2015 παραλάβαμε μια χώρα σε αδιέξοδο, στο χείλος του γκρεμού, με άδεια ταμεία,
εκτός αγορών και χωρίς χρηματοδότηση. Τέσσερα χρόνια μετά, παρά τις αντιξοότητες, τα

εμπόδια και τις αντιστάσεις, η Ελλάδα έχει
μέλλον και προοπτική, η οικονομία έχει δυναμική και η κοινωνία αποκτά, ξανά, εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της. Σήμερα είμαστε σε
θέση να οικοδομούμε μια νέα συλλογική αυτοπεποίθηση ακριβώς γιατί την τετραετία που
πέρασε διαμορφώσαμε τις προϋποθέσεις του
μέλλοντος. Με την έξοδο από τα Μνημόνια και
την επιτροπεία αποκτήσαμε βαθμούς ελευθερίας που μας επιτρέπουν οι ίδιοι να σχεδιάζουμε το μέλλον. Αυτή είναι η βάση πάνω στην
οποία συζητούμε όλοι, και η αντιπολίτευση μεταξύ όλων των άλλων, για τις δυνατότητες που
έχουμε ως χώρα...».
[• ΣΕΛΙΔΕΣ 6 - 7]

Αιτήσεις στο Δήμο Τρίπολης για αποζημίωση αντικατάστασης της
οικοσυσκευής Α΄ κατοικίας από την πλημμύρα στις 19/06/2019
Ο Δήμος Τρίπολης, προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να
αποζημιωθούν οι ενδιαφερόμενοι που
επλήγησαν από την πλημμύρα στις 19-62019, για απλές επισκευαστικές εργασίες
και αντικατάσταση της οικοσυσκευής αποκλειστικά για χώρους διαβίωσης οικογενειών
α’
κατοικίας
(ΚΥΑ
Π2/οικ/2673/29.08.01 (ΦΕΚ 1185/Β/01
παρ 12 εδ.3ο), στην ΤΚ Νεοχωρίου και
Ζευγολατιού, στην ΔΕ Κορυθίου και Πελάγους, Αγίου Βασιλείου της ΔΕ Τρίπολης,
καλεί τους ενδιαφερόμενους να προσκομίσουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολο-

γητικά μέχρι 18-7-2019 στο πρωτόκολλο
του Δήμου Τρίπολης ή στις Δημοτικές
Ενότητες του Δήμου.
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:
Αίτηση –Υπεύθυνη δήλωση
Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2017
ή 2018
Ε1 φορολογικού έτους 2017 ή 2018
Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Μισθωτήριο συμβόλαιο για περιπτώσεις
μισθωμένων κατοικιών ή αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
Ε9 για απόδειξη ιδιοκτησίας
Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας (πλήρη
κυριότητα 50%-50%) απαιτείται εξουσιοδότηση του συνιδιοκτήτη και τα Ε1και Ε9
προκειμένου να εισπράξει την οικονομική
ενίσχυση ο ένας εκ των δύο. Σε περίπτωση
που υπάρχει επικαρπία απαιτούνται Ε1
και Ε9 του επικαρπωτή καθώς και υπεύθυνη δήλωση του που θα αναφέρει την
παραχώρηση της υψηλής κυριότητας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΥΛΗΣ

ΚΤΕΛ: Συνεχίζονται να εκτελούνται κανονικά τα δρομολόγια για Άστρος Κυνουρίας
Η ΚΤΕΛ Νομού Αρκαδίας Α.Ε. βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει στο επιβατικό της κοινό ότι σε
γενόμενη σημερινή κοινή σύσκεψη με
την τοπική Δημοτική Αρχή και τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Βόρειας

Κυνουρίας λόγω των προβλημάτων επισκευής του οδοστρώματος στο Δημοτικό
Διαμέρισμα Κάτω Δολιανών πέτυχε
συνθήκες εύρυθμης και ασφαλούς συνέχισης των δρομολογίων της προς και από
Άστρος και παρακείμενες περιοχές.

Έτσι τα δρομολόγια (καθημερινά και
έκτακτα λόγω εξυπηρέτησης των λουομένων) συνεχίζονται να εκτελούνται κανονικά και χωρίς κανένα πρόβλημα.
Για περισσότερες Πληροφορίες επικοινωνήστε στο: 2710 222 560 (Εσωτ. 1).