Πρωτοσέλιδο Kontra News: Τρέχουν να μαζέψουν τον κόσμο από τις παραλίες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΡΕΚΟΡ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΑΠΙΩΝ
ΤΩΝ ΤΖΙΜΑΝΤΙΣΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΕΛ. 5
ΚGΝTRΑ
ΚΟΝTRA
ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΕΛΙΓΓΩΝΗ
Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019 +Etos 60-Φύλλο 1675 + 1 ε
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 19:50
kontranews.gr
Το μέγεθos τns αποχήs κρίνει το αποτέλεσμα
ΤΡΕΧΟΥΝ ΝΑΜΑΖΕΨΟΥΝ
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΑΠΟ ΤΙΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ
Πρωτοφανής κινηΟπΟηση τον δύο μεγάλων κομμάτων
Τσιπραe
Τρεις Πολτικες
"0ικογενειeP
χρευκόπησαν
Crny Eλλίδη
Hηισοτήκηe:
ΤηΝ Hυριακή
Ψηφ2ουε,
tiy Δευτέρα
Τnizoυμέthίδη
ΚΟΚΚΙΝΟΣ συναγερμός έκει oημάνει τις τελευταίες μέρες στα επιτελεία
του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δοκρατίας προκεμένου να πείσουν τους
Ψηφοφόρους να συμμετέχουν στικ εκλογές της Κυριακές.
Το μέγεθος της αποχής είναι αυτό Που θα κρίνει το τελικό αποτέλεσμα των
εκλογν . h' αυτό στην Πειραις τρέμουν το ενδεκόμενο αποχής unό μία
κρίσιμη μάζα ψηφοφόρων
Που εμφονίζουν οι δημο σκοπήρεκ.
oπoίo1 επαναπαύονται εξαιτίας της δηφοράς
ΣΥΗΕΧΕΑ ΣΤΙ ΣΛ.7
01. ΠΙΤσιλήρ
Πρόεδρορτυ
ΕνδοΕυρωπαϊκου
Οργινισμού
Φορολογικν ΔιΟ1κήσεων
-ημποωιο
ΠΟιες
amouSχαιst
2Πτρηταση:
Με τέηεισβολή στην Κύπρο
-ΙΠειλεί ο Τσαβούσογλ0U S.
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ
Ο Πραγματικός κίνδυνos
ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟυ ο Σουλτάνο απελεί μενέα
εισβαλή στιν Κύπρο και τα τουρκικά μαχητικά
nαραβιάζουν καθημερνά τον ελληνικό εναέριο
χρο , τα δύο μεγάλα κόμμετα επιμένουν να
ασκοίούνται μετο λεγόμενο Μακεδονκό.
Η ΣΥΜΦΩΝΑ ΤΟν Πρεσπν είναι
Πραγματικότητα και σε καμία Περίπωση δεν
μηορεί να αλλάξει.
ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ είναι μια φλική χρα noυ δeν
απελεί πν Ελλάδα για nολλούs και διάφορουs
λόγου .
ΑΝTΙΘΕΤΑα σάσειs nοu ένουν διαμερφωθεί
ειδικά μετά την υnoγραφή ms Συμφον as των
Πρεσπν καθιστούν Τπν Ελλά&α nαράγοντα
σιαθερότητE5 και οικονομικίς ανάπυε στα
Βαλκάνια.
NΝNΝN
GNBCTαΑαγκάρν: Ισκορή στυν
ΠολίτΙκή σTνή, άπειρη τηE
011σματική Π01ΤΙΚ 3
Παγκόσμια κατακραυγή: Η Ιαπωνία
ξεκίνησε τη φαλανοθηρία
ΣΕΛ. 7
ΣΥΗΕΧΕΑ ΣΤΟ Σn.7
ΑΥΡΙΟ ΣΑΕΕΑΤΟ ΘΑ ΚΥΚΑΦΦΦ ΡHEΕΙ ΜΟΝΝΟ Η <ΚΥΡΙΑΚΑΤΙ ΚΗ ΚΟΝT HANΝ EWS x, Η ΚΑΘΗΜΕΡIN Η
xΚΟΝ TRΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΜΑΖΙΣΑΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΕ ΠΑ ΤΑ ΑΠΦΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤηΝ ΕΚnΦΓΩΝ