Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
Παρασκευή
Ιουλίου
μέχρι θανότου χ
aεύθερο,
|την αιwγ
Τιμή φύλ.: 050 C
Καθημερινή εφημερίδα Κοzάνης
Βάσεις 2019
Περισσότεροι από 30.000 υποψήφιοι
κάτω από τη βάση
φ Πτση βάσεων ΦΜείωση των αριστούχων
Σελίδα 9
Προστασία της ονομασίας
της φέτας και άλλων 2
0 ελληνικν προϊόντων
με τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur
Ανάμεσα τους και ο κρόκος Κοζάνης
Εφορία
Καίνε
Σελίδα 11
τα εκκαθαριστικά
/1 στουs 3 φορολογούμενοu
ηληρνει έξρα φόρο 800 ευρ
/Τέλos Αυγούστου
Ψυχρολουσία του ΕΝΟΙΑ
Οι εναλλακτικές
επιχειρηματικές δραστηριότητες
που σχεδιάζει η ΔΕΗ
για να βελτισει τις επιδόσεις της
Σελίδα 13
Ποδηλατοπορεία
στη Φλρινα στη μνήμη
των Γιργου Πράσσου
- Γιργου Μίλτση
Η Κ.Δ.Β.Κ.
συμμετέχει
στις καλοκαιρινές δράσεις
της Εθνικής
Βιβλιοθήκης
και του Ιδρύματος Λασκαρίδη
Σελίδα 7
φαewΕΙΣ
Ο "τοξικός"
Τσίτρας..
Σελίδα 24
Η εμφάνιση του rρωθυnouργού στον Σκά, ένα μήνα μετά τις
anειλές rpος
εμπόργκο rpoς τον τηλεοπτικό σταθμό , μοιάζει με μια omaσμω
στελέχη του κόμματος nou 0α napoβσουν το
ον Ταnoae ρότε κέρδιοε ούτε έχοoε anό αυτή την εμφάνιση.
Σε ορισμένες ερωτήσεις έδωσε κανοποητικές anavτήσεις εν σε
Ένα τραγούδι,
άστρο , ένα λουλούδι, ένα
ποίημα , μια μουσική , μια
eλο του κοάτησαν Τ καλές στάκες και οι αντίολο ς κακές
του στιγμς, ο κόσμος όμως στη συντριπτική nλειοφηφία έχει
Ο κόσμος noυ μετακινείται θα ορχίσει να nροβληματίζεται μεττά
ΠΟΔΗΛΑΤΟΠΟΡΕΙΑ
edila
νωνιά . σε μια ματιά, σε
μια ζωγραφιά , σ ' ένα
χαρτί , σε ένα βιβλίο!
τo και oπό auτ ς ητοοτάκη όταν θα ορχίoει να anoon
ν κίνηση αυτή ο κ . Τσίnpος anooκonoύσε να σπάσει την
συνέχειο στη σελίδα 4
|Αφιερωμένη στη μνήμη των 2 μελν τns ομάδαs μα
| ύστερα από το τροχαίο τηs Πτολεμαϊδαs
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΑΣΣΟΣ / ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΛΤΣΗΣ
Σελίδα 17
κo Θm