Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ 4gΙΡΡFΑΕΡ
ΓΕΝΙ ΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
ΔΗΜ Ο ΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12298
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Εν οι επενδυτές υποδέχονται με ενθουσιασμό τον Κυριάκο Μητσοτάκη
Τσίπρα
Αγορές: "Σβήνουνο την Περίοδο
α μεγάλο ανοδικό ριμπάουντ από αρ - προεξοφλείται η αυτοδυναμία της Νέας ΔημοI νέα
χές 2018 καταγράφει το Ελληνικό Χon
ιστήρο w κρατίας. Ο Γενικός Δείκτης καταγράφει αποδόνν
2 ΠΕΙΡ 0,7385 ΣΑΡ 7,06 ΤΙTΚ
+2,86% (486.742)
απλειε . ia sεri σεις άνω του 20%.
πες που κατέγραφε
+9,57% ( 4.010)
-0,10ς
Οι επενδυτές είναι ήδη ενθουσιασμένοι που ο
, τον
έλειδαυ
από τις ευρ
2014 μέχοι
σαφές μήνυμα αλλαγής πολιτικής αελοειξαν Κυριάκος Μητσοτάκης, ένας φιλελεύθερος , δεί-ι αναλαμβάνει τα ηνία από τον Αλέξη Τσί.
περασμένο Μάιο , όταν οι ευρωκο
πρα, τον ριζοσπάστη αριστερό που έφερε τη
Ο Γενικός Δείκτης επανήλθε στον Φεβρουάριο του 2015 όταν η χρα εισερχόταν στην .
αριστερή δίνη .
χρα στα πρόθυρα της χρεοκοπίας το 2015. Εν
τω μεταξύ , η απόδοση του ελληνικού 10ετούς.
Στην αγορά τουλάχιστον τον τελευταίο μήνα
έχει μειωθεί από το 3,4% στο 2,0%.
Νέα αύξηση στα χρέη
του Δημοσίου προς ιδιτες
Γερμανικά ΜΜΕ
αΓερνάειο η Ελλάδα:
Νέα ευκαιρία
για την Ελλάδα οι εκλογές
Το 22% των κατοίκων
τον Μάιο
είναι άνω των 65 ετν
Αύξηση καταγράφηκε τον Μάιο στις ληξιπρόθεσμες
Οι εκλογές δίνουν στην Ελλάδα μια νέα ευκαιρία να
βελτισει ριζικά την οικονομική κατάσταση της . Δεν πρέ.
πει να παραμείνει ανεκμετάλλευτην , σημεινει η FAZ σε
άρθρο με Τίτλο κΝέα ευκαιρία για την Ελλάδα . Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο η Ελλάδα χρειάζεται ανά.
τουτόχρονα περιορίστηκε σημαντικά ο όγκος των εκ.
κρεμν επιστροφν φόρου .
Το χρέος προς ιδιτες προμηθευτές και παρόχους
ΤΕλλάδα είναι πλέον γερασμένη καθς το
Π2% στεδόν των κατοίχων της είναι πλέον
άνω των 65 ετν και.
πο0οστό των 85+ εγύξει το 3,5% ( μόλις 0,04% το 1951 ) Ταντόχρονα
1 δισικ, 25 εκατ. υψη.
λότρο σε στίση με τον Απρίλιο.
Η αύξηση οφείλεται πρωτίστως στις οφειλές νοσοκο μείων και του ΕΟΠΥY.
inn1 πνnό
κυβέρνηση Τσίπρα δεν συνέβαλε στην σνάκτηση
της ευημερίας . Ο Μητσοτάκης είναι σοβαρός και ταυτόχρονα μετριοπαθής μεταρρυθμιστής , αποφασισμένος να
κάνει ό Τι μπορεί για να ξανακερδίσει η Ελλάδα αναπτυξια
κές ευκαιρίες. Θα έχει να παλέψει με όσα παρέλειψε ο Αλέξης Τσίπρας: την σχεδόν χρεοκοπημένη ΔΕΗ, τοπροβληματικό δημόσιο και τα κόκκινα δάνειια.
τα τέλη της δεκαετίας του 1990 υπολείπεται αυτου των 65 ετν και άνω (
2018 οι 65 ετν και
uEνοντας Τς υποχρεσας Του
άνω είναι κατά 800.000 περιοσότερου από τα
άτομα ο
κατά 222 εκατομμύρια ευρ. Οι εκκρεμείς επιστροφές
ανέρχονται πλέον σε 478 εκατ . ευρ , ένανη 700 που
ηταν τον Απρίλιο.
Dua ιται γα στοιχεία έpευ.
γραφίας και Μντή του Eργαστηρίον Δημογρα φυχν και Κοινωνικν Αναλύσεων του Πανεπ .
στημίου Θεοσαλίας .
σύνολο των χρεν του κράτους
προς ιδιτες υπερβαίνα σταθερά τα 2 δι .
ΕΦΟΡΙΑ: Δεν έχουν υποβληθεί.
2.3 εκατ. δηλσεις
Έλλειψη yνσεων και δεξιοτήτων
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Καταγγελία για νέα εμπλοκή
Το 64% των qopολογικν δηλσεων έέχει υποβληθεί μέ-|
χρι στιγμής και υπολείπονται περίπου 2,3 εκατομμ .
Qια δηλσεις για να ολοκληρωθεί η διαδικασία . Αυτό ση-|
Γαγορά εργασίας αντιμετωπίζει θεμελιδεις
και στοιχειόδεις ελλείψεις παιδείας και δεξιο .
-τήτων, τονίζει σε έxθεσή του ο ΣΕΒ. Το 35,6%
Tια αιφνιδιαστική ανατροπή των όσων είχαν συμφ νηθεί χάνει λόγο η Lamda Derciopment , στο περιθ ριο της ΚΥΛγια την δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκον
στο Ελληνικό . Η Lamda Development υπογραμμζει πως
η ΚΥΑ υοθετεί πλήρος τις θέσεις του Υπουργείου πολι auίa. θα ποέε να νποδάλλονται ημερησίως περιοσό .
τερες από 89.000 δηλσεις . Συνολκά έχουν υποβληθεί κύρο ζήτημα δεν είναι η έλλειψη πτυχίων και διπλω3.948.984 δηλσεις που αντιστοιχούν σε 5494.403 εκκα - μάτων, αλλά η απουσία κατάλληλων δεξιοτήτων , ειδικά
θαριστικά σημειμαα .
τωπίζει δυσκολίες στην πλήρωση θέσεων εργασίας. Το
τισμού και θέτει σημαντικά εμπόδια 6οον αφορά την υλο
ποίηση και ομαλή εξη του έoχου .
στο τεχνικό επίπεδο .