Πρωτοσέλιδο Νέα Εγνατία:Recognized text:
Εγνατία

º°£¸»¶Ä¹Á¸ ¦Ã¤¹Æ¹º¸

& ùºÃÁû¹º¸ ¶¼¸»¶Ä¹¢° Ƹª º°μ°¤°ª

¦°Ä°ªº¶Ë¸
05.07.2019
ª°μμ°ÆÃ
06.07.2019
Îôï÷ 22ï
°ò. ¼àììïù 5254
ºöäéëÞ÷: 2974

ÆéíÜ: € 1,00

„ ENERGEAN

Συμφωνία – σταθμός η
εξαγορά της Edison - E&P
Σελ. 11

„ ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
„ Ι. ΧΟΡΟΖΙΔΗΣ

«Λύση μέσα από
την τρίτη διερευνητική εντολή» Σελ. 6

Η εταιρία ΒΙΚΡΕ ΑΕ, βιοτεχνία κρεατοσκευασμάτων, με έδρα την Καβάλα, ζητά να προσλάβει για εργασία
άτομο για το τμήμα αποθήκης .
ΠΡΟΦΙΛ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
• Ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης πολλών και διαφορετικών
δραστηριοτήτων
• Απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης,
ΙΕΚ/ΤΕΙ
• Επιθυμητή εργασιακή εμπειρία σε
ανάλογη θέση.
• Υπευθυνότητα/κριτική σκέψη/εξαιρετική ικανότητα επικοινωνίας και
συνεργασίας.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ
• Να διατηρεί τακτοποιημένη και καθαρή την αποθήκη σύμφωνα με τις
οδηγίες που έχουν δοθεί.
• Να διασφαλίζει την σωστή φόρτωση και εκφόρτωση των εμπορευμάτων καθώς και την αποθήκευσή
τους.
• Να διατηρεί επικοινωνία με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρίας για τη
διασφάλιση ποιοτικής διαχείρισης
αποστολών και άριστης εξυπηρέτησης πελατών.
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ
Ανταγωνιστικές αποδοχές, σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, προοπτικές εξέλιξης.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται
να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο email : [email protected] έως
την 30-07-2019 , ή να το προσκομίσουν στα γραφεία της επιχείρησης
στα Αμισιανά ( 7ο χιλ.ΚαβάλαςΕλευθ/λης) .

«Αυτή την
υπόσχεση
δίνω στους
συμπατριώτες μου,
μία Ελλάδα φωτεινή, με
χαμόγελα» Σελ. 9
„ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ /
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

«Εμείς μαζί μπορούμε. Το
έχουμε αποδείξει, έχουμε
δώσει εξετάσεις» Σελ. 4

ΑΡΘΡΟ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΗ «ΝΕ»

«Είναι στο χέρι μας να μη
γυρίσουμε πίσω. Είναι στο
χέρι μας να βάλουμε πρώτα
τη ζωή μας»
Σελ. 7