Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κυδικος: 1860
ΕΛΤΑ.
|ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
3χδυdλοτχorίiy Ο
τον τo1ο του
πpetu vη Eput
να δυουρεστεi
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Βοτήτης. Ελδότης, Aαθντής ΒAΣ, 2ΡΒΑ Ες 45 Α φύλον 11509 Τιμή 6θωρή-Παρογταυή 5huλiw 2019
ΠΕRΜΚΝΙΑΣ
ΠΑΝΝΑΝ
ΜΗΠΗΣΙΑΑΝΕΝΜΣΚΤΜΕ ΕΣ
IΜ.ΕΟΥΕΠΕMLDER]
ριστούμε ν wtd , ο Ευ νο npτο βροντερό on oος εγρίνατε το npo ρειαές Εovtr r. w Υpομμα tης NΔ
Αναφορά στον Κων σταντίνο Ματσοτάκη
Με ευαισοησία και συγκίνηση
Από τον υn . Βουλευτή της ΝΔ Σούρο Κυριάκη
Τον αεiμνηστο
PEΠΟΡΤΑΖ0
|τiτηpo Πρdeδρο
es5ος NΟΔΙ ΝΑ
μοκρατίας pης Ισελικος Πptpεoς Μiκο oμας Μ
e Κωνατα.
, ονοο. u una στο κονσκ Δn onnw Hmr 25 Μuou
Ττορτη .
νυve Μητοοτάκη
οον ο un Βountές ΝΔ συνάντηoε
ραφείο ου tov
Το ΕΓΑ ΑΕΧ Σr
opo uu ΣΙ4.
e Πn e κοe Θi H.
ΝΑ N. 1 βος
Eaυpnς Κυριακης
|6nοu συνομιλησαν.
Τ αpκτή ρ .
νέχναυτη φνεν
yuς της Οκος να Κλας και ν reias
nou Μου ΤΥΜοiat Μn Μ 0
Τpοφοnoo Lίκtpη Ψγιδσpor Μaηοε γra σyμάρaΓ
rα mmew
Έτοιμος νια την επόμενη
ημε τ ν εκλΟγον
Δήλωσε ο Πρόεδρος της ΝΔ Κ. Μητσοτάκης
Αλλάζουν
κλειδαριές...
μος γι um
συpή ΝΑ 00 tο.
Δεκαμέντε
ηpέpες αριν
+υκυμ
Μαξίμου
υpοχ.
HoaΟ mm !
Κλειδαρν,
Βρumoυς σ oτon.
tov uρο Πaχρήotο στη οτήλη
ου στα ΝΕA, η oφooη υπογpάφηκε
τουνα a
u u moo νn
ο 41 0
Τρηφή tου npoioμένου toυ Γpnpe .
-a iμ 0et
νωσης εoυ
Ν 0 Eponom
Ε τησΣ