Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:Recognized text:
www.typoshalkidikis.gr
,Τύπος Χαλκιδικής
tAIEΗ
ΧΑΛΕΙΙΚΗ
aurmas
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΧΑΛΔΚΙΔΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5-ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
ΕΤΟΣ 240-AP. ΦΥΛΛΟΥ 5762 ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Σ.Η.Π.Ε. 0.20 ΕΥΡΩ
| Ιδρίεται Ενιαίο
Εδικό Επυγγαίματικό
Γυμνίσιο-Δύκειο στο
δήμο Ν. Προποντίδας
6/ΘΕΣΙΤΔΗΜΟ
ΣΧΟΛΕιο ΠΟΡ/
ΒΙΛΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΛΑΜΠΩΝ
ιατικο
010 01310V-010DAN
Κ.Μητσοτάκης:
Θα ανακληθεί άμεσα
η ΚΥΑ για
το Ελληνικό
realfm97.8
0 eiηθνό ροδιάφωνο
realfm978 realfm97realfm97.8
wog poh+φωτε
fm97.8
i poάφυτή
o elgv ροδιφωτο
o εigθnopoόησ.
Τα Ιερά Λείψανα
των Αγίων Ραφαήλ,
Νικολάου και Ειρήνης
στη Νέα Καλλικράτεια
Χαλκιδικής
realfm9
το οληθινό ροδιός
realfm97.8 realfm97.8
το οληθινό ροδιοφωνο
realfm97.8
το ληθινό ροδιόφωνο
Το αλRuΑρ0διάφωνο
alfm97.8 realfm97realfm
πegθνό pbtφω
o puφυν
e dgt pμeμο
8 realfm978
φαηθό ροδιόφωνο
ealfr 97
τ ληθινό ι hoφun
Δεν υφίσταται θέμα πιστοληπτικής
γραμμής
Καλοκαίρι και Τροφικές δηλητηριάσεις
-Τνα προσέχετε
Προειδοποιεί το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτν
Δήμος Αριστοτέλη
Υπογραφή σύμβασης
*Αποκατάσταση δικτύων
όμβριων υδάτων
στην Δ.Κ. Ιερισσού"
Μεινονται οι λεπτές
πλαστικές σακούλες ,
αλλά δε μεινεται
Φορολογικές δηλσεις:
Πότε κλείνει το Τaxisnet
η εξάρτηση από το πλαστικό
Τι να προσέξετε