Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
αΓιορτή Πορτοκαλιού
μέρος 28ο στη Στεφανιά
Από 10 έως 13 Ιουλίου > σελ. 10
Ότι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Ανοιχτές κλιματιζόμενες
αίθουσες στη Σπάρτη
λόγω καύσωνα > σελ 7
Τα είπε με τους Πολίτες
στο γραφείο του
ο Ν. Κρητικός σελ.8
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019 | Έτος 23| Αριθμός 5682 1 Τιμή φύλλου 0,50ε
Τηλ: 2731081253 Fax 2731081250 [email protected] . www.lakonikos.gr
Νέα παράταση δηλσεων για τον
νομό Λακωνίας
Αποζημισεις
1,14 εκατ . ευρ
από τον ΕΛΓΑ
Διορία έως Σεπτέμβριο
Κτηματολόγιο
στη Λακωνία
Γαζημιές από ακραία
φαινόμενα μεταξύ
2017-2019
για το
Στην ηληρωμή συνολικού
nooού 1.137.431,74 ευρ
στους ηληγέντες Παραγωγούς
της Λακωνίας Προχρησε
την Πέμπτη (4/7 ) ο ΕΛΓΑ.
Το noo αφορά τόσο απo μισεις ύψους 872.975,36
ερνια ημιές nou nροκλή πuο ολodn3
αρχές του 2019, όσο και κρατικές οικονομικές ενισχύσεις
ύψους
264456,38 ευρ για Προθηκαν μέσα στο 2018 και στις
(ΚΟΕ-ΠΣΕΑ
nγούμενα έτη .
Εππλέον , μετά τη δημοσί.
ευση στην Εφημερίδα της ΚυΒέρνησης της
Υπουργικής Απόφασης , nou
υπέγραψαν
Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων , Σταύρος Αραχω
βίτης και ο αναηληρωτής
Κοινής
ο υπουργός
Μία ακόμα παράταση δόθηκε Βολή δηλσεων σκίνητης Πεpι - της Κυβερνήσεως αναφέρεται KT-20"Μελέτη Κτηματογράφηστη διαδικασία κτηματογράφη- ουσίας (έως 30/9/2019) αφορό συγκεκριμένα ότι ο υφυπουργός σης και Παροχή ΥΠοστηρικτισης , καθς με απόφαση του και Περιοχές του νομού Λακω - Περιβάλλοντος και Ενέργειας κν Υηρεσιν
υποuργός
Γιργος Χουλιαράκης , ο
ΟΠΕΚΕΠΕ θα ηροχωρήσει σε
Πληρωμή έκτακτης κρατικής
ενίσχυσης ήσσονος σημασίας
[Be minimis) στους nαραγu γούς μανταρινιν (nοικιλία
Κλημεντίνη") της Λακωνίας
ύψους 80 ευρ/στρέμμα .
Στο διάστημα μεταξύ 20172019 αρκετές ηεριοχές της
Λακωνίας έχουν Πληγεί εnaνελημμένως από ακραία και ρικό
Οικονομικν.
για τη
1 Κτυτολί
Ενέργειας Γ. Δημαρά, η καταλη - nθεί όηου η διορία τοση της Προθεσμίας υποβολής Yo e uπόλοιnε oές
κτική ημερομηνία υποΒολής δη- - nou είκε δοθεί τον περασμένο δηλσεων του άρθρου 2 Παp. 5 της Περιφερειακής Ενότητος
λσεων από τους δικαιούχους Μάιο-εκηνέει στις 8 Ιουλίου του ν 2308/1995 για τους κατοίεμπράγματων ή άλλων εγγρα - 2019 για τους κατοίκους εσωτε πέων δικοιωμάτων στο Κτηματολόγιο
Λακωνίας της Περιφέρειας Πεκους εσωτερικού σπό την 9 Ιου - λοnoνήσου.
ρικού . Η δε ηροθεσμία γι τους λίου 2019 μέχρι την 30 Για περισσότερες διευκρινίσεις
30η κατοίκους εξωτερικού και το Σεπτεμβρίου 2019 επί των ακιΣεπτεμβρίου 2019 για τις περιο - Ελληνικό Δημόσιο Εως 7Οκτω νήτων nου κτηματογραφούνται Κτηματογράφησης Σπάρτης στο
ορίζεται
μπορείτε να καλείτε στο Γραφείο
χές της χρας όπου η σχετική Βρίου) nαραμένει-μέχρι στιγΠροθεσμία λήγει εντός Ιουλίου . μής - ως έχει.
Η νέα προθεσμία για την υnoστις κατωτέρω ηεριοχές με τις τηλ. 2731Ο 83185 (διεύθυνση
κατωτέρω αναφερόμενες Συμ - Οθωνος Αμαλίας 10 .
Ειδικότερα , στην Εφημερίδας Βόσεις . .2 Με τη Σύμβαση
συνέχεια σελ , 8
Βραβεύτηκε ως κορυφαίος οικογενειακός tατρός
φαινόμενα.
Στην κορυφή της Ευρπης
ο Αν. Μαριόλης
ηλημμύρες , χαλαζοπτσεις
και ανεμοθύελλες , Πou σε
ορισμένες ηεριπτσεις έχουν
nροξενήσει ανεπανόρθωτες
καταστροφές
συνέχεια σελ . 7
Σε ειδική τελετή στη Σλοβακία
Τον τίλο του-Γενικού -Οικο - τείας της ΝΔ, δρ. Ανάργυρος Δ.
γενειακού Γιατρού της χροΤότε και τρα
0 16χρονος
Νεοκλής Κρητικός
Υπενθυμίζεται ότι ο δρ. Μa0- Μαριόλης , σε ειδική τελετή nou ριόλης, ανακηρύχθηκε καλύτε Fuοn0 noρέλαβε με κάθε στη ΜΠρατιαλάβα της Σλοβα - 2019 anό τον έwaρος για
επισημότητα ο διευθυντής του κας , στο πλαίσιο του συνεΚέντρου Υγείας Αρεόπολης και δρίου
υποψήφιος Βουλευτής Επικρα - Europe [26-29/6 .
στον Λακωνικό
νισμό "WONCA Europe", τον
Κήρυκα
WONCA περασμένο Μάρτιο.
του Κωνσταντίνου Τζανετάκου
> σελ. 3
συνέχεια σελ, 9

Τελευταία νέα από την εφημερίδα