Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΑΡΑΕΥ
6Κ AΟNΑΟ
ΗΜEA AΕΕΑΡΤHTΗ nΕeEPEA EΗEΡW4-ΕΤΟEuPησ κ6
Η πρτη θύελλα
Παλή φύλλα, nauές ειλογκίς αναμειρίσας
Αd o Eaάικο Ν θαuέpiευ ον 1ΜΗ
Q εdyές που ανίγενν eν εteo ν
Αντνouw κοι ου νέου oroi aoεικ
(eί Κάθε Σάββστο
Ρ μαp σφα
ΟΗΜ419 .
ΔΩΡΕΑΝ
μ ν πς oή a
Η Πόλη ψηφίζει
Ψηφίζει
Μεσογείακούς
ΕΠΕΙΔΗ
Ο ΛΜΟΣ
ΔΕΝ ΞΕΟΝΑ
0ΡAB9 H
κυχρόpοιο της
οnu o
ΡΡ 44
o κφέτυψε .
οopοε
nουκ nρ0λημισμού εων
διοργανωτν αλλά και α
ra tους νέα. Στηνrtaο
notnς μοvηoης rαι aς
.οpάεως ωv anootολων
σο x Π
ΔΡΟΣΙΣΑΝ
Το ΠΡΟΣοΠΙο
ΜΕ 800.000C
npλde η γν
υσε p%
να στογφενοκ
Η ημέρα
ΑΟn ΑΝ
ontp gtp ση
ΒΟΜΚΑΝΟΙ
ΣΕ ΣΥΝΟΗΚΗ
ΕΚΜΕΤΑΕΥΣΗΣ
Μπλέ ή κόκκινη; Η απάντηση την Κυριακή
Ημγάλη
συγέντρωση
toυ rupου
Κουφουμάνη
οupάα utκο dκ tmpmpκuNaμnp Aναχοu
Μ ΑΙΛΤΑ ΝΝΑΑ ΑλΑΙΡΟ
Τοcpm po
Εm τ .
σην μη
CYNPOP
τianemi
ΝΤΕΖΕΝΕ
ίκΕ ου 0
r νηwo p ν