Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

5

ΙΟΥΛΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5179

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

Η ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΗΣ Ν.∆. ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΑΚΗ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΗΝ «Γ»

«Είναι η ευκαιρία
της γενιάς µας»

ΑΠΟΨΕ ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ ΣΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ ΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΗΣ Ν.∆. ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΑΓΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΚΑΙ ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΕΛ. 9

Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΖΗΤΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΤΟΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΟΥΝ

∆ώστε µου

δύναµη,

να ενώσω όλους
τους Έλληνες
ΝΕΕΣ ∆ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ∆ΕΙΧΝΟΥΝ ΑΥΤΟ∆ΥΝΑΜΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

∆ΕΣΜΕΥΤΗΚΕ
ΑΠΟ ΤΟ ΘΗΣΕΙΟ ΓΙΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕ
«ΟΠΛΟ» ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟ
ΣΧΕ∆ΙΟ
ΣΕΛ. 10

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ «Γ»

Η γυναικεία
φωνή
της Αχαΐας

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΓΙΑΝΝΙΑ ΣΤΗΝ «Γ»

«Πάντα
δίπλα στους
ανθρώπους»

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΣΤΗΝ «Γ»

«Πολιτικός
σηµαίνει αγώνας
και ευθύνη!»

ΕΛΕΝΑ ΚΟΝΙ∆ΑΡΗ-ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Απόψε η κεντρική
εκδήλωση στην
Παντανάσσης

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ

Πρόκριµα
εισόδου
στη Βουλή

ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ ΣΤΟ «ROYAL»

∆εν ξανάγινε
τέτοια
κοσµοπληµµύρα

Φουντώνει
η «µάχη»
του σταυρού
στην Αχαΐα
ΑΣΠΑΣΙΑ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ

Όχηµα
η εκπαίδευση
για τη χώρα

ΕΛΕΝΗ ΤΑΠΕΙΝΟΥ ΣΤΗΝ Κ. ΑΧΑΪΑ

Οι πολίτες
στηρίζουν
τους νέους

ΝΤΟΡΑ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ

«Θα είναι
πολύτιµη στην
επόµενη Βουλή»

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΓΓ. ΤΣΙΓΚΡΗ

«Υλοποιήσιµο
το πρόγραµµα
της Ν.∆.»

ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ

Με συµµάχους τους
εργαζόµενους
η ανασυγκρότηση

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
ΣΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΕΛΙ∆ΕΣ