Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μεγάλο deal Energean-Edison
στους υδρογονάνθρακες
Jeλ 16
ΝEΟΙΑΙΩΝΕΣ
Παρασκευή5
Ιουλίου
Αρ. Φύλλου 6377
Τμή 0,60ε
ΗΜΕΡΗΣ ΙΑ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 265 10 77466 | fax: 26510 37880 | e-mail: [email protected] oia gones gr | www.neoiagones.gr
ΠΟΛΙ ΤΙΚΗ
ΓΗΣΗΠΕ ΡΟΥ
ΕΦΗΜΕΡΙ ΔΑ
ρoτής ΑFETH ΜΑΛΑ
ΑΦΟΡΜΗΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ
ΣΕ ΔΕΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ
Δύο ακόμα νεκροί στους
δρόμους ης Ηπείρου
Προεκλογική κόντρα
με φόντο το ΠΙΝΙ
Αίματηρο nοδαpικό εκανε το καλοκαιρι στην Hπειρο καθως τον Ιoυνιο arμ
a' αυτa να εναι δανατηφόρα, τρία
με σοβαρό τραυματισμό ατόμου
τροχαία ατυχηματα με ελαφρυ
τραυματισμό ατόμου (εναντι
ΣΕΛ. 4
Εκκληση της ΔΕΥΑΙ
ΙΕ a ροδότισης
τα οnoα εpφανi zονται κυρίως με
την Πτωση της ΠΙεσης και οχι με
υηλά σημεία της πολης τα τελευταία 24ωρα . Η ΔΕΥΑ Ιωαννίνων
να χρησιμοποιωύν το νερο με
σύνεση και να περορίσουν φσο
του (ανοΙκτές εξυντεσικές βούσες
λn.) κα θς η υπερκατανάλωση
ΕΙκοσικετοάωοα χει δημιουαγή σει
Προβληματα στην επαρκη υδροδοτηση των κατοίκων.
ΣΕΛ. 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΝΩΝ
Eν αναμονή
της χρηματοδότησης
για τα διετή
, ΠΙΜ ΠΡ αmooun την σποτσο τη Τελεταίτε να Bεα a λετουονία τη Μνα δα Ευποσνμότωων. mo Boiακε ται
στο νέο κτήριο του Νοσοκομείου .
χρηματοδοτησης
Πoυ unεγραψε τη Δευτέρα ο υnoupΥος Παιδείας για τη λειτουργία
ΣΕΛ, 15
Αιετν
(Κέντρων
| Ανοίγει ξανά η Παιδική
καρά Κουραμπά
Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης) . noυ δα λειτουργή σουν αno τον Σεπτέμβριο σε 11
Ε noTH
ΜΑΘΕ ΠΟΥ ΨΗΦΖΕΙΣ
Ισκεται
| Θομα της μανας συγκεκριμένων
πιστημιο Ιωαννίνων.
Δικ κοά στον Καουά και
| σχεδον καθημερνα συνεργεία του
rμα wtΠΗ
Ο Ιωαννίτης ζωγράφος
Ισταση σοασν Σην nου ΥN νται κατά τη διαρκεια της νυχτας,
Σπύρος Παπασπύρου,
Emima
Ινiwwν. Θωμας ΜΠεγκας , επικοινωΥ ν ma τε
εκθέτε στον Τενοχρο
έναν Ιωαννίτn, έναν
Συναμιλούμε
ΑΝΗΤΗΣΗ | μεγαλύτερη και καλωτερη αστυνόμευol Αn int ς
δευτικά Και η αφορμη n έκΒεσή
του στην aθουσα τεχvης Τεχνοχ
1aπα sΕ4η
|σταηστήσουν τα οανομενα αυτ .
|Σομφωνα με τα οσα συzήτησαν, n
Μάθε που ψηφίζεις
Μου αρέσει
nuu, αλλα και η Παέα των δημουρ καnλληλ Της σnon το nol
| Βα ανοιζει ξανα για το κανο και η
γενα nου εκπροσωτένης. ου δοσστηΟΟnΟτΟ σ
αυτήν την Πόλη.
τa κδ0τοα να να αnΟφειχβούν
νέοι βανδαλισμοί.
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΣΕA. 5
ΣΕΛ, 9
OΠΕΣ 2019