Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝ
www.dimoprasion.gr
email:[email protected] gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-321 5877 Τι μή 0,60 ΕΥΡΩ
ΠΕΜΠΤΗ
ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 27326
Υπό Προϋποθέσεις
στήριξη
Τσίπρα για τους
επικεφαλής της
Σημαντικό αντίκτυπο από το
Προσφυγικό
στο τουρισμό
Μορεί
αφίξεις
Τη στήριξη
των σοσιαλιστν πρωθυτων προ σφύγων στην Ελλάδα να
πουργν
γκεκριμένους όρους , στε να συμφωνήσει και να μη σπάσει η ομοφωνία των 28
ηγετν ως προς την επιλογή των προσπων που θα ηγηθούν των ευρωπαϊκν θε σμν , ζήτησε ο πρωθυπουργός, Αλέξης
Τσίπρας , στη διάρκεια της χθεσινής συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις
Βρυξέλλες , σύμφωνα με κυβερνητικές
τηγές .
Οι όροι αυτοί ήταν:
1. Τη συνέχιση της ίδιας
και της Αγγελα Μέρκελ
σε συέχουν μειωθεί σε
σχέση
τα ελληνικά νησιά που επλήγησαν περισσότερο α.
πό το προσφυγικό εξακο
λουθούν να είναι στιγμαμε το 2015, ωστόσο
τισμένα από την κατάσταση . Ξενοδόχοι μιλη Sputnik και ζη .
γίνουν κι.
αλλάξει η
σαν σο
τούν άμεσα
νήσεις για να
ΣΕΛΔΑ
εικόνα .
Καθς η προσφυγική
χρίση που ξέσπασε στα τ λη του 2015 έφερε μια τεράστια αλλαγή στην καθη
μερινότητα των πολιτν
των νησιν του Βορείου
Αιγαίου, δεν θα μπορούσε να αφήσει και
ανεπηρέαστο τον τουρισμό του συγκεκριμένου νησιωτικού συμπλέγματος.
Κάποιοι τουρίστες δεν ήθελαν να συνυπάρξουν με τους πρόσφυγες, εν κάποιοι
άλλοι δεν άντεχαν να βλέπουν το ανθρπινο δράμα να εκτυλίσσεται δίπλα τους.
Τα μεγαλύτερα προβλήματα παρατηρούνται σε Λέσβο και Χίο, όπου οι τουρι
στικές ροές ελαττθηκαν και οι ξενοδόΠερισσότερο
αισιόδοξοι οι
σύμβουλοι μάνατζμεντ
για την ελληνική
οικονομία
των ξενοδόχων της Λέσβου.
ντιπρόεδρος
ΚΕιδικά το 2016, είχαμε τόσο μεγάλη
πτση στην τουριστική κίνηση που σε ορ σμένες περιοχές του νησιού άγγιξε το 7090%. Η Ενωση ξενοδόχων έχει μαζέψει
φάκελο με τα στοιχεία , με αποδέκτη το Υπουργείο Τουρισμού, στε όσοι αποδεδειγμένα
ζημία να
προσθέτει .
χοι ζουν ακόμα στον απόηχο του προσφυγικού, ζητντας άμεσα μια αλλαγή .
<Το πρόβλημα της προσφυγικής χρίσης
εξακολουθεί να υπάρχει , άσχετα αν δεν
αναλύεται στα ΜΕ γιατί πλέον μπορεί
να μην πουλάει. Πρέπει πολύ σύντομα , να
αλλάξει κάτι , στον τρόπο που μας βλέπουν οι πολίτες , επισημαίνει στο Sputnik
ο Δημήτρης Αβαγιανός, ξενοδόχος :
Εντυπωσιακή βελτίωση
των προσδοκιν των συμβούλων μάνατζμεντ για την
πορεία της ελληνικής οικονομίας το επό
μενο δωδεκάμηνο καταγράφηκε το δεύτε ρο τρίμηνο του 2019, όπως προκύπτει από το βαρόμετρο για την οικονομία του
Συνδέσμου Εταρειν Συμβούλων Μάνατζμεντ .
Η τόνωση της αισιοδοξί
ας αφορά τις μεσοπρόθε - ΣΕΛΛΑ
και με νούμερα έχουν υποστεί
αποζημιωθούν., Σ)
και αΠάιατ: ΒBήμα Προόδου
η συμφωνία για τα ενεργειακά
Στο Πλευρό της Ελλάδας οι ΗΠΑ απέναντι στη Τουρκία
<Το μήνυμά μας είναι μήνυμα στήρι στο Αθην αϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο
Ειδήσεων , στο περιθριο της δεξίωσης
για την 4η Ιουλίου , που πραγματοποιή.
θηκε το βράδυ της Δευτέρας , στη Θεσσαλονίκη.
<Γνωρζουμε πολύ καλά τις αβεβαιότη
τες που έρχονται από την Αγκυρα , αλλά
εκτιμούμε πολύ τα
νειτόσο από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικν όσο και από το υπουργείο Αμυνας , τις τελευταίες η μέρες , προκειμένου
να συνεχιστεί ο διάλογος για τα μέτρα οι χοδόμησης εμπιστοσύνης και άλλα σχετι κά (μέτρα) >, σημείωσε ο Αμερικανός πρέσβης.
Υπογράμμισε, δε , ότι κείναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι αυτή την πολιτική περίοδο στην Ελλάδα, με τις σε υΨηλούς τόνους συζητήσεις
εκλογές , η Τουρκία είναι ένα ζήτημα πάνω στο οποίο οι πολίτες μιλούν με μία φωνή. Κι αυτό είναι ένα σημαντικό σημάδι όχι μόνο από την πλευρά της κυβέρνησης,
αλλά και της αντιπολίτευσης.
Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της επικείμενης απόκτησης του ρωσικού αντια εροπορ .
κού συστήματος S-400 από την Τουρκία,
Αμερικανός πρέσβης σημείωσε ότι κπαραμένουμε πολύ ανήσυχοι .
Κληθείς , δε , να
μείφθησαν στην πρόσφατη
συνάντηση του Αμερικανού ΣΕΛΑ
βήματα που έχουν γί
Εγκριση με
αστερίσκους για
το master plan
ξης στην Ελλάδα και τις ενέργειες που έ.
χει κάνει η ελληνική κυβέρνηση (σε σχε
ση με την Τουρκία) για τη μείωση της έ
ντασης και την προθηση
του διαλόγουν , τόνισε ο Αμερικανός πρεσβευτής
στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ, μιλντας
Με όρους και
Film offices για τη ενίσχυση των
Οπτικοακουστικν Παραγωγν
, προϋποθέσεις προχωρά
η υπόθεση έγκρισης
ΟΛΠ, μετά τη συνεδρίαση της Τρίτης
της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ). Δεδομένου ότι δεν
υπήοξε νεότερη υποβολή Master Plan εκ
μέρους του
ΑΕ , η συζήτηση εστιάστηκε στο περιεχό
μενο του Υπομνήματος Απαντήσεων και
Διευκρινήσεων που είχε υποβάλει η εται
ρεία μετά την 78η Συν εδρίαση
περιεχόμενο της υπουργικής απόφασης
της υπουργού Πολιτισμού
σμού σχετικά με το σχέδιο ανάπτυξης
του master plan του
χαι τις εθνικές
Το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικν Μέσων & Επικοινωνίας-ΕΚΟΜΕ ΑΕ , σε συνεργασία με το σύνολο των Περιφερειν της Ελλάδας και με επιλεγμένους Δήμους , συνεχίζει με δυναμισμό και με εντατικούς Qυθμούς την υλοποίηση
μιουργία του Εθνικού Δικτύου Τοπικν Γραφείων Διευκόλυν σης Οπτικοακου στικν
Παραγωγν σε Περιφέρειες και Δήμους (Film Offices ).
Ηλειτουργία των Film Offices έρχεται να ενισχύσει το
πτικοακουστικής βιομηχανίας καθς και της ανάδειξης της χρας μας στον πλέον ελκυστικό προορισμό για την πραγματοποίηση οπτικο ακουστικν παραγωγν , προβάλλοντας
μέσα από συντονισμένες δράσεις τη νέα εθνική στρατηγική που υλοποιεί το ΕΚΟΜΕ για
τη διευκόλυνση
που προκύπτουν από την ήδη επιτυχημένη εφαρμογή των επενδυτικν κιΟργανισμού Λιμένα Πειραιά
του Εργου για τη δηέργο στήριξης της εγχριας οκαι σ ο
και Αθλητισχολιάσει
τα όσα διητων οπτικοακουστιχν παραγωγν στην Ελλάδα , με αφετηρία
οφέλη
του ΟΛΙΠ ΑΕ.
Υπενθυμίζεται
η ΣΕΛΛΑ
ΣΕΛΛΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Πλήρης ψηφιακός φάκελος ασθενούς μέσω MyHealth
  Η διεύρυνση του Ψηφιακού Φάκελου Ασθενούς, που χαρακτηρίζεται ένα από τα μεγάλα βήματα στην πορεία ψηφιοποίησης της δημόσιας υγείας προς όφελος των πολιτών, παρουσιάστηκε σήμερα κατά τη διάρκεια σύσκεψης που έγινε υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Πρόκειται για ένα κεφάλαιο που προσφέρει νέες υπηρεσίες ψηφιακής καταχώρισης 431 εργαστηριακών εξετάσεων στους πολίτες. Ο Ψηφιακός Φάκελος, που βρίσκεται στην εφαρμογή MyHealth app, περιλαμβάνει πλέον, πέραν των ιατρικών παραπεμπτικών και των ψηφιακών ραντεβού στον προσωπικό γιατρό, και τις
 • Alpha Bank και Dimand Α.Ε θα διαχειρίζονται 573 ακίνητα
  Η Alpha Services and Holdings Α.Ε. (“Alpha Holdings”), 100% μητρική εταιρεία της Alpha Bank ανακοινώνει την υπογραφή από την Alpha Bank, μέσω της 100% θυγατρικής της Alpha Group Investments Limited, δεσμευτικής συμφωνίας με την κοινοπραξία που αποτελείται από την Dimand Α.Ε. και την Premia Properties Α.Ε.Ε.Α.Π για τη δημιουργία μετοχικής συνεργασίας στον τομέα των επενδύσεων ακινήτων. Η δεσμευτική συμφωνία προβλέπει ότι, μέσω διαδοχικών μεταβιβάσεων, η Skyline Ακίνητα Μονοπρόσωπη ΑΕ (“Skyline”) θα αποκτήσει χαρτοφυλάκιο ακινήτων αξίας 438 εκατ.ευρώ ενώ η Eπενδύτρια Kοινοπραξία θα αποκτήσει πλειοψηφικό ποσοστό 65% στη νέα εται
 • Στο 50,7% έφτασε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου
  Αύξηση 50,7% καταγράφηκε στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας το 2022, μετά τη μείωση κατά 10,6% τον περασμένο Δεκέμβριο. Ειδικότερα, από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές προκύπτουν τα εξής: *Η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων τον Δεκέμβριο 2022 ανήλθε στο ποσό των 7.470,8 εκατ. ευρώ έναντι 6.894,3 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 8,4% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 155,1 εκατ. ευρώ ή 3,1%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 128,1 εκατ. ευρώ ή 2,6%). *Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστ
 • Tα «γεράκια» της ΕΚΤ τρομάζουν τα ομόλογα
  Όταν οι κεντρικοί τραπεζίτες τάσσονται υπέρμίας μεγάλης ανόδου των επιτοκίων Mικρή υποχώρηση κατέγραψαν οι τιμές των ομολόγων στη δευτερογενή αγορά. Οι πιέσεις που ασκούν τα λεγόμενα «γεράκια» της ΕΚΤ, δηλαδή οι κεντρικοί τραπεζίτες της Ευρωζώνης που τάσσονται υπέρ μίας μεγάλης ανόδου των επιτοκίων, επηρεάζουν αρνητικά την αγορά ομολόγων. Το έναυσμα για τις σημερινές πιέσεις έδωσε η τοποθέτηση του επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστρίας Robert Holzmann ο οποίος μιλώντας σε συνέντευξη τύπου υποστήριξε ότι ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη παραμένει αρκετά υ
 • Ο Γολγοθάς ενός καρκινοπαθούς
  Πώς η covid επιδείνωσε την κατάσταση Ο καρκίνος είναι και θα παραμείνει ένα από τα σημαντικότερα θέματα δημόσιας υγείας παγκοσμίως, αλλά και στην Ελλάδα. Η μεγάλη πρόοδος που έχει συντελεστεί σε πολλούς επιστημονικούς κλάδους που εφαρμόζονται και στην μελέτη της νόσου, έχει επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις στη διάγνωση και θεραπεία της. Άγνωστες μέχρι πριν μερικά χρόνια μοριακές και γενετικές ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν τα καρκινικά κύτταρα και τις δυνατότητες του ανθρώπινου ανοσοποιητικού (αμυντικού) συστήματος έχουν αναδείξει την πολυπλοκότητα τη