Πρωτοσέλιδο Φωνή news:Recognized text:
EB ΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Έως σήμερα Πέμπτη, οι αιτήσεις
για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

• Αντιδρούν οι πρυτάνεις στην
κατανομή των 500 θέσεων μελών
ΔΕΠ και στις αντιστοιχίες τμημάτων

• Συνεχίζονται οι διαγωνισμοί
για τη διασύνδεση της Κρήτης
• Εγκύκλιος του υπ. Εργασίας για
την προστασία των εργαζομένων
διανομέων με δίκυκλο

Νεκρός 36χρονος
ΕΠΟΠ επιλοχίας
της 33ης ΕΜΑ

Tη λ . 6 9 4 5 1 0 8 8 9 8 • e m a i l :e v a s i m a i a k i @ h otm a l . c o m