Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
1 ν Τ
ΠΡΩΙΝΗ
Πέμπτη
μέχρα ονοτου )
tλεύθεοο.
Ιουλίου
Τιμή φύλ.: 0,50 C
Καθημερινή εφημερίδα Κοzάvης
| ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
αXτίζοντας)
την Κοζάνη του αύριο
Εγχρίθηκε η συμμετοχη ΡΕΝΜALμ (Ανουτά Κέντρα Εμπορίου) του ΕΠΑΥΕΚ
Δήμου Κοζάνης
πορκού Συλλόγου στο αντο
στικό χρηματο
δοτικό προγραυ
Σελίδα 12
Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας
Οδηγίες
για να προστατευτείτε
από τον καύσωνα
Δυτική Μακεδονία
Επιδότηση
Σελίδα 7
έως 45% για την ενίσχυση ΜμΕ
VAό 80.000 έωs 500.000 ευρ
τα όρα, των επενδυικν οχεδίων
nou Βα εnoρηγηθούν
νΠαes εnχειρήσεs apoρά
α noes δαηάνes είνα επιλέξμεs
npos xρηματοδότηoη
4ΝΕΜ.
Εθνικές εκλογές 2019:
Τι θα συμβεί
αν δεν παρουσιαστείς
στην εφορευτική επιτροπή
Σελίδα 13
Ναυτικός 0μίλος Κοζάνης
Εξαιρετική η παρουσία του
στην 1η Πανελλήνια
Συνάντηση Ανάπτυξης
Κωπηλασίας του 2019
Τροφικές
δηλητηριάΠοιοι μπορούν να απουσιάσουν , όσα προβλέπει ο νόμος
Σελίδα 9,
Το καλοTsΣ
Η αριστερή λατρεία της ήττας
και του εγκλήματος .
καίρι
Σελίδα 24
Οδηγίες για την αγορά
και τη διατήρηση
των τροφίμων , τι να
προσέχετε όταν τρτε έω
H ελληνική αριστερά φαίνεται nως τρέφει ένα ασίγαστο μίοος
Ι για την κοινωνία , αλλις δεν εξηγείται η σπουδή να βγάλει anό
| τις φυλακές ανθρπους πou έχουν διαπράξει βαριές εγκλημαΤ εκοοίντανες" τοάπεζες, τα ΕΛΤΑ και τη ΔΕΜ
| Κίνδυνος
εκδήλωσης
ασθενειν αnό τροφοδηλη.
|nou βρίσκονται στο χείλος της χρεοκοrίας η κυβέρνηση ΣΥΨραοεις υπαρχει κατά τη
noi SnoxVb00 2ΟΜΟιΦΟ SD134ua UA 1BGwoνOVIA
Ιρο. κάτι rου συνεπάγεται κοινωνικό και οικονομικό κόστος,
Στελέχη της οστυνομίος έχουν εκφράσει ήδη τις ανησυχίες
μηνν , κυρίως λόγω της αύ.
ξησης της θερμοκρασία .
γορη αλ.
Τ τρροίμω.
|ομένοι κακοnοoί mοu είχαν αναπτύξει δράση μόνο στην Αττική
Ι αναμένεται να βρεθούν rpοσεχς εκτός φυλακής
συνέχειο στη σελίδα 4
Σελίδα 21
ΚοκοΣ Θ!