Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ότι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Στις 8 Ιουλίου η έναρξη
των θερινν εκπτσεων
> σελ. 7
Δυναμική η προεκλογική
συγκέντρωση
του ΚΙΝΑΛ στο Γύθειο > σελ. 11
ΣυνΛακεδαιμονίων
με την Δέσηoινα Πορφύρη > σελ. 9
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019 |Έτος 23-1 Αριθμός 5681 | Τιμή φύλλου 0,50ε
Τηλ: 2731081253 Fax 2731081250.e-mailinfo @lakonikos.gr . www.lakonikos.gr
Επισκέψιμος καθίσταται ο βυθισμένος προϊστορικός οικισμός
Στις 8 Ιουλίου
η έναρξη
των θερινν
εκπτσεων
Υποβρύχιες διαδρομές
στο Παυλοπέτρι
Κλειστά τα εμπορικά
της Σπάρτης στις 14/7
Τη Δευτέρα 8 Ιουλίου θα ξεκινηοουν οι ψετνες ερινες
Σάββατο 31 Αυγούστου , όηως
ενημερωνει τα μέλη του και
λωτές ο Ευπορικός Σύλογος Σηάρτης.
Όπως επισημαίνει ο σύλλογος, κατά τη διενέργεια των
τακτικν εκπτσεων αnaι.
τείται ιδιαίτερη Προσοχή ,
καθς σύμφωνα με το ισχύον
ηλαίσιο της Πap . 1 άρθρου 3
της Υnουργικής Απόφασης
Φo0/1-ll-414) "κατα τη
από την αναγραφή της naλοιάς και της νέας μειωμένης
τιμής των αγαθν και υnnpeσιν noυ ηωλούνται με έκπτωση , επιτρέπετοι και η
αναγραφή και εμnορική επtκοινωνία noσοστού έκπτωΣτην Πράξη αυό
σημαίνει ότι η αναγραφή naτιμής είναι
0 στόχος του σχεδίου για την ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής
σης .
Την κατάρτιση υποβρύχιων δίου είναι ότι συνδέει την ανά - ορχαιολογικού χρου και του
διαδρομν Πάνω από τον Βυθι - δειξη
σμένο Προϊστορικό οικισμό στο χρου με την Προστασία και χής , αλλά και στην Προβολή της
Παυλοπέτρι
μέσω των onoίων οι κολυμβη- υγροβιότοηου nou Βρίσκεται (Νεάπολη) ως τόΠου οικοαρ-.
ερευνητικν , Περιβαλλοντικν , εκnαιδευτικν και αναπτυξιακν δράσεων. . δήλωσε
σπάνιου υγροτόπου της Περιοαρχαιολογικού
Βεβλημένες
συμηληρωματικά δίνεται η
δυνατότητα αναγραφής nooστού έκπτωσης .
Εφόσον nαρέχεται μειωμένη
τιμή σε περισσότερα από το
60% του συνόλου των nωλούενό
tην ανάδειξη του σημαντικού ευρύτερης Περιοχής των Βοιν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Δέσηοινα
Ελαφονήσου,
Κουτσούμηa (καταδυόμενη αρχαιολόγος
μέσα στον ορχαιολογίκο οp.
R εpnyouv
σχέδιο της Εφορείας Εναλίων διαδρομή .
Αρχαιοτήτων (ΕEA) , nou εγκρίθηκε Πρόσφατα από το Κεν - ευμα του ΑΠΕ-ΜΠΕ , η Πρόταση
τρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο της ΕEA Προσβλέπει όχι μόνο
[ΚΑΣ . Η καινοτομία του σχε - στην ανάδειξη του σπουδαίου
, μάνα Κa
nαίa οικοορχαιολογική ενογικων διαδρομων και
Στόχος του σχεδίου ολοκληΌπως αναφέρεται σε δημοσί - ρωμένης διαχείρισης είνοι η
κατάρτιση ενός μεσοπρόθε σμου και μακροπρόθεσμου
σχεδιασμού διαχείρισης των
Πριτη (καταδυόμενο Βιολόγο
της ΕΕΑ , σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες από το ΕΛΚΕΘΕ, εκπόνησαν τη μελέτη.
συνέχεια σελ. 8
μενων ειδν , η επίδειξη του
nαρεχόμενου Ποσοστού έκ πτωσης επιβάλλετα, οnότε θα
Πρέπει να αναγράφεται στην
ηρoθήκη του καταστήματος
α30 Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού θεάτρου Δ Μονεμβασίαςν
Η θεατρική τέχνη πρωταγωνιστεί
στο Πάλκο των Μολάων
mmaή mowiα
στην Περπτωση nou υπa χουν διαφορετικά noσοστά
έκπτωσης ανά κατηγορίες
nρoϊόντων. θα Πρέπει να ανα.
εύρος του Παρεχόμενου Ποσοστού (καπό .Χ
έως . %. Σε κάθε άλλη Πeρίπτωση, θα αναγράφεται ότι
οι εκπτωσεις αφορουν εn
αφορά στο
γράφεται
Το 30 Πανελλήνιο Φεστιβάλ
Ερασιτεχνικού θεάτρου Δήμου
Μονεμβασίας- θα διεξαχθεί στο
διάστημα 12 με 19 Ιουλίου
στους Μολάους .
Για τρίτη συνεχή χρονιά ένα
σημαντικό καλλιτεχνικό γεγονός
οργαννεται από τον Δήμο
Μονεμοσίας ια οκτ ημέρες .
αντίστουχο nooοστό.
συνέχεια σελ. 7
Ενόει εκλογν
Η συγγνμη ως
πολιτικό στρατήγημα
Λακωνία θα είναι το επίκενο
του ελληνικού ερασιτεχνικού
θεάτρου!
συνέχεια σελ, 10
γράφει ο Αθ. Στρίκος
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα