Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ΟΛΟΓΟΣ
aggelia
ΙΑΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
[email protected]
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 9855 - ΕΤΟΣ 35ο - TΙΜΗ 1E. ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΡΑΞΗΣ
ΦΟΡΟΥ ΕΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ
Στις 891,31 μονάδες
Άνοδος 1,93%
Πρόσβεηο
ΠΑΝΟΣ ΡΗΓΑΣ
ΟΡΟΟΓΟΥΜΕΝΟ
φορογμ03-0τούς Ο
Έγινε μια καλή αρχή
κάτω από πολύ
δύσκολες συνθήκες | Μ ΚΗΔΜΟΚ
και πρέπει να δοθεί
συνέχεια
ΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΑΣ ΚΑ Ο
ΑΠΟΔΕΙΚΙΚΟ ΕΣΠΡΑ
ΦΟΡΟΥ ΕΣΟΔΗΜΑΣΡ
Σελ. 8
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
Υψηλές προσδοκίες
Στις 13 μονάδες η διαφορά
Αισθητή Βελτίωση παρουσιάζουν οι
Προσδοκίες
συμβούλων μάνατζμεντ
αν πορεία της ελληνικής οικονομίας
για τητ
επόμενο δωδεκάμηνο. Περισσότερη είαισιοδοξία τόσο για την
βασικν οικονομικν μεγεθν όσο και
για τους Παραγωγικούς συντελεστές .
Όπως Προκύπει από το
οικονομία
Συμβούλων Μάνατεμεντ για το
τρίμηνο,
οποίος είναι ο μέσος
Πορεία
ναι ηn
της ΝΔ από τον ΣΥΡΙΖΑ
Βαρόμετρο για
Συνδέσμου Εταιρειν
δεύτερο
γενικός δείκτης GRe+ 1 ,
των δεικτν οικονοτου
Σελ. 3
Νέος πρόεδρος
Νταβίντ-Μαρία Σασόλ
μικής συγκυρίας
λεστν, εκτινάχτηκε στο
και Παραγωγικν
συντΕΝΕΟ ΘΕΡΜΟ ΚΥΜΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
41,3% από
Προηγούμενο τρίμnvo. Η βελ.
Σελ. 6
24,0,% το
τίωση είναι μάλιστα Πολύ μεγαλύτερη ένα2018 , όταν
δεύτερου τριμήνου του
ντη του
λόγω δείκτης είχε τιμή 18,1%.
Η θετική αυτή εξέλιξη Προέρχεται , σύμΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
ΣΕΣΜΑ, από τη
μεγαλύτερη
φωνα με τον
αισιοδοξία, τόσο για τα βασικά μακροοι κονομικκά μεγέθn, όσο και για τους συντε Λεστές της παραγωγής . Η πρτη
κλά m βελτίωση των μακροοικονομικν
μεγεθν (θετικοί ρυθμοί μεγέθυνσης,
δική Πορεία εξαγωγν Προϊόντων και
υπηρεσιν, συνεχής μείωση της ανεργίας ,
κ.ά.) , αλλά και τις προσδοκίες για αυξημένες ιδιωτικές επενδύσεις.
Η άνοδος
ντελεστν οφελεται στη γενική βελτίωση
Προσδοκιν
αφορούν
θεσμικό πλαίσιο . Ένας επιπλέον Παράγουτας ενδέχεται να σχετίζεται με τις αναμε νόμενες πολιτικές εξελίξεις ,
όμως δεν εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν την
πολιτική και οικονομική σταθερότητα.
3ολερτ του θερμομέτρου
μετους 40ραθμύ Πσο:
αντανα ανο του δείκτ Παραγωγικν
συΙουςπελστου
ιδιαίτερα αυτν Που
στην επΙχειρηματικότητα και το
Σφίγγουν τα λουριά"
για τα ηλεκτρικά πατίνια
οποίες
Σελ 2
Σελ. 4
Ο λογικός
ακκαο