Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ

4

ΙΟΥΛΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5178

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

Ο ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ «Ο ΛΑΟΣ
∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΠΕΙ ΑΚΟΜΗ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΗ»

Ελπίζει σε...
«ανατροπή»
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ Ν.∆. ΜΕ ΣΠΥΡΑΚΗ

Στο φουλ
οι «γαλάζιες»
µηχανές
ΤΡΕΙΣ ΝΕΕΣ ∆ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
∆ΕΙΧΝΟΥΝ «ΚΛΕΙ∆ΩΜΕΝΗ»
ΑΥΤΟ∆ΥΝΑΜΙΑ
ΣΕΛ. 3

ΜΟΙΡΑΙΟ ΜΠΑΝΙΟ
ΣΕ ΚΑΛΟΓΡΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ

Τρεις πνιγµοί
µέσα σε…
λίγες ώρες!
ΣΕΛ. 21

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΙ∆Ε...
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ «ΚΟΣΜΟ
ΠΟΥ ΘΥΜΙΖΕΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΟΧΕΣ» ΣΕΛ. 10

ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Τους έσωσε

ο «νόµος Κατσέλη»
∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ, ΥΨΟΥΣ 210.000€ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ ΓΙΑ ΖΕΥΓΑΡΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
ΧΡ. ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ: «Ο ΕΞΩ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΜΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ»
ΣΕΛ. 6

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
ΣΤΗΝ «Γ»

ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ ΣΤΗΝ «Γ»

ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ
ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Αναζητήστε
πού ψηφίζετε
ΣΕΛ. 8

«Πάντα
κοντά στην
κοινωνία
και στους
πολίτες»

Για την
Ελλάδα
και την
Αχαία της
δηµιουργίας

ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ. 11

ΑΝΑΣΤΑΤΟΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Ούτε σταγόνα νερό
στο Αχαϊκό
ΣΕΛ. 20

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΗΝ «Γ»

Με
αποφασιστικότητα
και πείσµα
ΣΕΛ. 16