Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΣ ΓΙANΝIΗ Α
Ερωτηματικά για το ρόστερ
Seλ 15
NEΟΙΑΙΩΝΕΣ
Πέμπτη 4
Ιουλί
Αρ. Φύλλου 6376
Τμή 0,60ε
ΠΟΛΙ ΤΙΚΗ
ΓΗΣΗΠΕ ΡΟΥ
ΕΦΗΜΕΡΙ ΔΑ
ΗΜΕΡΗΣ ΙΑ
Κροτής AΤΙΑΛΑΜΗ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 265 10 77466 | fax: 26510 37880 | e-mail: [email protected] | ww.neoiagones.gr
ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
Έρχετα ανανεωμένο
το Its Kale Festival 2019
Συνέντευξη τonou nραγματοποιnan
κε στο Υραφείο Δημάρχου ΙωαννΈρχονται τα ΙED
του Προγράμματος του Its Kale
Festival lωάννινα 2019
Στην συνέντευSn Πaρευρε8ησαν ο
Μπένκας ο Προεδρος του Πνευμα.
τικου Κεντρου Δημου Ιωανντν κ.
Κωνσταντίνος Γκόγκος και ο ηρo , ΤaΜ ΣΑ. 16
στους δρόμους της Ηπείρου
Πιάνουν δουλειά οι 47
εργαζόμενοι στον τομέα
της καθαριότητας
Τους 47 νέους μονιμους υηαλληλους nου προσεληφeησαν στο
Ε ο 3Κ/2018 και ο. oo iou
θα στελεχσουν τον τομέα της
καθαριοτητας υnοδέχτηκε σημερα
Aoλu aw
Δημαρχος
ΣΕΛ. 8
Μneγκας .
Σειρά επισκέβεων σε
Υπηρεσίες και επαφές
με ακπροσπους φορέων
του Σταύρου Καλογιάννη
Σειρά επσκεψεων σε Υπηρεσίες της
nολης μας και συναντησεις με
εκπροσnouς φορtων nεριλαμβάΤη διενεργεια διενους διαγωνισμου με Ανταγωνιστικό Δάλογο για την Αναβά8μιση του οδοφωτισμου στο Εaνικό
και Επαρχιακο οδικο δικτυο της Περιφέρειας Ηπeipou, ενεκρινε στη συνεδρίαση της η Οκονομικη Εnπρο η οnoίa
συνεδρίασε
: την Προεδρία του Περιφερειάρχη . ASaνδρου Καχρμάνη.
ΣΕΛ. 3
a Raλε Σταύοσυ Καλογιάννη τις δύο τελευταkς Πμέρες ΣΕΛ, 9
IΝΕΑΚΟΝΤΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ
ΠΑΤΗ ΔΕΥΑΙ
ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ
ΚΑΙΝΕΣ ΤΟΥ
Δεύτερο μεγαλύτερο
Νοσοκομείο ης χρας
το ΠΙΝΙ
| Απομαρύνοντα α συτλίσυς
Νέo επεισάδιο μεταξύ της σημερινης
ouκnς ,pχnς κου της naραταης
ΡΕΚ 2556 B/27aη του Οργαν,
-50Ο ΑΤn
| τις μέρες με αφοαμη κα nόλι τη ΔΕΥΑL
|μ oο5n του νεοκλεγεντος Δημάρ| της κατηγορεί η ΔΕΥΑ Ο δεν την
| ενημερωνι και nως noonaθεί να λάβει
δεσμεύσουν την
σμου του Πανεπιστημιακού Γενικο
αr85 aι
οργανικές κλίνες του . Το ΠΓΝΙ καθ στατα Πλεον , με 845 κλίνες, τοσο
| επόμενη Δοκηση.
| Αnό την άλη η Δημοτική Αρκή αn Η ΝέΠ Δημοκριτία συνδέετι
|ιστορικά με την ινάπτυξη της χρας
ρ0 μεναλύτερο Νοσοκουείo της
|να στο πλαίσιο της νομμότητας και
| κατηγορεί με τη σειρά της τη Νέα
χωρας
Eισφραγίστηκε έτσι με επιτυχία η
|σενάοασυναωσας και nλνωνουν
| την nολτκή εun του τoπου .
Υας του ΠΙΝΙ στο Δημοσιο Σοστημα
ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΣΤΟΥΣ "ΝΑ.
ΣΕA 7
ΣΕΛ 8
Υγείας
ΣΕΛ, 4