Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email:[email protected] gr
ΤΕΤΑΡΤΗ 3
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 27325
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-321 5877 Τι μή 0,60 ΕΥΡΩ
ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
Εγκαίνια για τnv
ακτοπλοϊκή
σύνδεση Λαυρίου
από
Airbnb: 1,4 δισεκατομμύρια
δολάρια
στην οικονομία
Τσεσμέ
Σπίρτζης και
Τούρκο πρέσβη
Ποιο το οικονομικό όφελος για 30 χρες
τες έχουν χερδίσει πάνω από
65 δισεκατομμύρια δολάρια
που πολλοί από αυτούς τα αξιοποιούν για να ανταποMQL
θούν στις υποχρεσεις τους
και να υλοποιήσουν επιθυμίες
τους . Οι μιχρές επιχειρήσεις
πολλές από τις οποίες βρίσκονται εκτός των παραδοσιακν
τουριστικν προορισμν
πωφελούνται επίσης από τους
επισκέπτες της Αirbnb, πολ
λοί από τους οποίους ξοδεύουν τα χρήματα που εξοικονομούν σε δαπάνη για καταλύματα , σε τοπικές εγκαταστάΠα εθνικό έργο
βήμα φιλίαςν .
και
κανε λόγο ο υπουργός Υποδομν
ταφορν Χρήστος Σπίρτζης εγκαινιάζοντας μαζί με τον Τούρκο πρέσβη Μπουράκ Εξιγκεργκίν την ακτοπλοϊκή σύνδεση του Λαυρίου με το Τσεσμέ της Τουρκίας . Θα εκτελούνται τρία δρομολόγα
την εβδομάδα Δευτέρα -Τετάρτη-Παρα
σκευή
και Με - εκαι ρα αναχρησης από το ΛαύQιο στις 22.00.
<Πρέπει να προχωρούμε
τη φιλία και τη συνεργασί - ΣΕΛΙΔΑ
Ποιες είναι οι 25
εταιρείες
εκμετάλλευσης
φαρμακευτικής
κάνναβης
σεις.
Σύμφωνα με την έρευνα της
Airbnb , σε πάνω από 228.000
απαντήσεις από τους ιδιοκτήτες και την κοινότητα φιλοξενούμενων σε όλο τον κόσμο:
Το 84% των ιδιοκτητν Airbnb λέει ότ
προτείνει στους φιλοξενούμενους εστια30 χρες μόνο το 2018 , εν η οικονομία
της Ελλάδας ενισχύθηκε κατά 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια .
Σε αντίθεση με άλλα επιχειρηματικά
μοντέλα που διοχετεύουν τα χρήματα που
παράγουν σε δραστηριότητες έξω από τις
τοπικές κοιν ότητες , η δραστηριότητα της
Airbnb ωφελεί άμεσα την τοπική κοινωνίατων ιδιοκτητν .
Από την ίδρυση της Αirbnb, οι ιδιοκτή
ε 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια υποτόρια και καφέ .
λογίζεται το
όφελος της ελληνικής οικονομίας από το Airbnb, σύμφωνα με τα
ευρήματα νέας έρευνας και ανάλυσης
σωτερικν δεδομένων του δημοσιοποίησε η εταιρεία . Οι ιδιοκτήτες και η κοινότητα φιλοξενούμενων δημιούργησαν πά100 δισεκατομμύρια δολάρια
κτιμμενο άμεσο οικονομικό όφελος
Δυναμικά δημιουργείται ένας νέος
κλάδος στη βιομηχανία , όπως προκύπτει
από τα στοιχεία της γενικής γραμματεί ας Βιομηχανίας
μίας και Ανάπτυξης.
Ποιν ένα χρόνο-μετά και την ψήφιση
του σχετικού νομοθετικού πλαισίου- ξε κι
νησε ή διαδικασία της αδειοδότησης
νιαίων , χαθετοποιημένων μον άδων που
περιλαμβάνουν παραγωγή , επεξεργασία ,
μεταποίηση και παραγωγή τελικν προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης
λικά μέχρι σήμερα τα αιτήματα που
κατατε θεί για άδεια εγκατάστασης Μονάδων ΚαλλιέρΤο 69% των ιδιοχτητν Airbnb λέει ότι
προτείνει στους φιλοξενούμενους πολιτι στικές δραστηριότητες όπως επισκέψεις
σε μουσεία , φεστιβάλ και ιστορικά μέρη .
Το 51% των ιδιοχτητν Airbnb λέει ότι
ετου υπουργείου Οικονοη φιλοξενία τους έχει βοη
εθήσει να μπορούν να αντα - ΣΕΛΛΑ
εΑύξηση των κερδν και κύκλου εργασιν σε
πολλές βιομηχανικές εταιρείες
και συνοέχουν
πές (112 εταιρείες ) προέρχονται από τον
α0 ελληνικός εταιρικός τομέας
το δείγμα εταιρειν είναι μικρό και μόνο
ως ενδεικτικό μπορεί να εκληφθεί , εν θεωρείται ποπατουριστικό και κατασκευαστικό κλάδο .
Βεβαίως , θα πρέπει να επισημανθεί ότι
ρουσιάζει συν εχς βελτίωση
μικά του αποτελέσματα από το 2015 και
μετά , τάση η οποία φαίνεται ότι συνεχίστηκε και το 2018 δήλωσε ο Πρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος του
ρειν ICAΡ, Νικήτας Κωνσταντέλλος,
μετά τη δημοσίευση της μελέτης στα οι
κονομικά μεγέθη 1.239 Ελληνικν Επιχειρήσεων ( εξαιρουμένων τραπεζν-ασφαλειν). Πρόκειται για δημοσιευμένους ισολογισμούς χρήσης 2018/2017 , στε να είναι δυνατή η σύγκριση των μεγεθν.
Την ανάλυση οικονομικν μεγεθν
πραγματοποίησε η Διεύθυνση Οικονομιχν-Κλαδικν Μελετν της ICAP.
Από τις εταιρείες αυτές οι 280 είναι
βιομηχανικές,
ταιρείες παροχής υπηρεσιν και οι λοι ΣΕΛΛΑ
στα οικονοΗ Ελλάδα είναι
πλέον γερασμένη
Le Figarο: Αν η Ευρπη δεν ενωθεί , θα
καταλήξει
Τουλάχι στον είναι αεί
ομίλου εταιδιδασκόμενη ; ν
αρχαία Ελλάδα
σαν την
Η Ελλάδα είναι πλέον γερασμένη κα<<Αν η Ευρπη δεν ενωθεί , θα καταλήξει σαν την αρχαία Ελλάδα , λέει σε συνέντευθς το 22% σχεδόν
ναι πλέον άνω των 65 ετν καιτο ποσ0των κατοίκων της είξή του στη Le Figaro ο ελβετός ελληνιστής Γκι Μετάν.
Βουλευτής του ελβετικού Χριστιανοδημοκρατικού Λαϊκού Κόμματος και
φος, ο Μετάν έδωσε συνέντευξη στη γαλλική εφημερίδα με την ευκαιρία του τελευταίου
βιβλίου του με τίτλο <Για μια δημοχρατική και κυρίαρχη Ευρπη> ( εκδ. Syrtes ) , στο οποίο
υποστηρίζει πως η τεχνοκρατική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ενωσης οδηγεί την ήπειρο
στην παρακμή της και πως , για να σσει τον πνευματικό και τεχνολογικό πολιτισμό της , η
Ευρπη δεν έχει άλλη επιλογή παρά να ενωθεί στη βάση ενός νέου αυθεντικά δημοχρα
τικού σχεδίου.
<Μετά το Μάαστριχτ , η μοίρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης φάνηκε να εκτροχιάζεται , λέει ο Μετάν . Είχαμε τότε <χυριαρχία του
δημοσιογράστό των 85+ εγγίζει το 3,5% ( μόλις
0,04% το 1951) , Τουλάχιστον είναι καεί
διδασκόμενη ;ν όπως αναφέρεται
χαίο ρητό του Σόλωνα <γηράσκω αεί δι δασκόμενος , Και αυτό γιατί για πρτη
φορά στη δημογραφική ιστορία μας , ο πληθυσμός των ατόμων ηλικίας
0-14 ετν από τα τέλη της ΣΕΛΛΑ
στο αροι 300 εμπορικές , οι 547 ε3
υπερφιλελευθερισμού, ΕΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα