Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
|ΠΡΩΙΝΗ
Τετάρτη
Ιουλίου
μέχρι νανοτου.
ελεύοεροp
Αριθ.
Τιμή φύλ.: 0,50
Kαθημερινή εφημερίδα Κοζάνης
Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Μεταφορά σκόνης
από την Αφρική
από την Τρίτη 2-7-2019 έως το Σάββατο 6-7-2019
Σελίδα 12
| Κατασκένεις
Αλλάζουν
τα πάντα
στα διόδια
Διέλευση με εφαρμογή στο κινητό
και με χιλιομετρική χρέωση
Σελίδα 5
για χρέη στην Εφορία
Πλειστηριασμοί και κατασχέσεις
ξανά στο ηροσκήνιο . Κνδυνεύουν
όσοι δεν ρυθμίσουν τα χρέη τουs
στην Εφορία . Απειλούνται ακόμη
κι όσοι μηουν στιs 120 δόσειs
αν δεν είναι συνεπείs
Διάθεση συγκεκριμένων χρων
του ΔΑΚ Κοζάνης για προβολή
των επιχειρήσεων του τόπου μας
Πυο
Σελίδα 13
Η προκήρυξη
του Κυπέλλου Ελλάδας
2019-2020
Πανελλήνιες 2019
Τα SOs
Σελίδα 14
στο μηχαsΙΣ
Τ ΧτΟ τινογρα
φικό
Σελίδα 24
Ο εξευτελισμός
πριν την ήττα. .
- Οσα πρέπει να προσέξετε
για την υποβολή στο
exams.it.minedu.goνgr
Το τελευταίο βήμα
των υποψηφίων των
Πανελλαδικν Εξετά.
σεων μετά την ανακοί Οι περισσότεροι έχουμε ακούσει ιστορίες καθημερινά
'εξαιρέσεων" nou δηγούνται rως έλαβαν σημαντικές απo Ιφόσεις όταν εμφανίστηκε μπροστά τους εν είδει οράματος
|κάποιος άγιος ή κάηοια άλλη μεταφυσικής υπόστασης n .
υ τους συμpούλεψε να κάνουν την τάδε ή τη δείνα!
επλογή .
Η δια η λαίκή μας napάδοση εξάλλου βρίθει τέτονων διηνωση
λογιν , είν
των
οκ nλληλοv
| των δράσεων, των αντιδράσεων και των συνεπεν τους .
| Το "θαύμα" αυτή τη φορά ακούμησε τον ίδιο τον npωθu χανογραφικού
δελτίου.
τους
wωσης,
συνέχεια στη σελίδα 4
: πέσεων, ως άλλος Σαούλ καταδικων αντί του
Σελίδα 9