Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
3ΙΡΩΙΝΗ
Τετάρτη
Ιουλίου
Αριθ.φύλλου 7299
Τιμή Φύλλου 0.506
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν
ΚΑΔΙΚΟΣ
Μευκή Νύχτύ> | Δυτική Μακεδονία
από τον Εμπορικό
Σύλλογο Γρεβενν
Επιδότηση
4 Ιουλίου 2019
Συνέχεια στην 6
έως 45% για την ενίσχυση ΜμΕ
ΓΡΕΒΕΝΑ
(ΟΥΑ
4ioΟΥ
ΛΕΥΚΗ
ΝΥΧΤΑ
Ποιες επιχειρήσεις αφορά
και ποιες δαπάνες
είναι επιλέξιμες προς
χρηματοδότηση
ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΟΡΑ ΕΩΣ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ
Συνέχεια στην 10
Δνon Περιβάλλοτos κα Χωρικού
Σαδοομού Περιφέρεos Δυοκήs Maκεδοίαs
Επιστρέφει ο εφιάλτης
Μεταφορά
σκόνηs από | των κατασχέσεων για χρέη
την Αφρική
στην Εφορία
Συνέχεια στην 4
Κινδυνεύουν ακόμη και αυτοί που θα υπαχθούν στη νέα ρύθμιση αλλά
δεν είναι συνεπείς με τους όρους της
Συνέχεια στην 11
.ΚΤΕ0
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Με Τεντόγλου
και Καραλή
Ευρωπαϊκό
5οχλμ. Γρεβενν -Μυρσίνας
Τηλ.: 24620 29200
E-mail: [email protected]
στο
K-23 η Ελλάδα
Συνέχεια στην 20
p.1 ρν