Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟ TUΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Αρ φύλλου 6880-11.906
ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
050 ε
Βρυτής-Νικόλας Καραθάνος 1951-1974* Ιδωκτήρια -Εκδότρια Σταυρίδου Ι. Στιλιανή
Περίοδος ' (1974)"
Από ις 9 έως τις 11 Ιουλίου
Άρθρο
Ολοένα και
Τις θέσεις των κομμάτων
Κρίσιμος ο ρόλος
Το τριήμερο φεστιβάλ
| Τεχνν TentAnt Festivals
στο πάρκο της
για τον κτην οτροφικό κλάδο
περισσότερα παιδιά
του πρωτο γενούς τομέα
ζητούν από τα κόμματα οι
στο Σκακιστικό
στη δραμινή οικονομία
Του Νικολαίδη Αναστάσιου
Υπ. Βουλευτή Κινήματος Αλλαγής Δράμας
Όμιλο Δράμας
Αγίας Βαρβάρας
Κτηνοτροφικοί Σύλλογοι ΑΜΘ
σελ. θη
σελ. 5η
σελ. Sη
σελ. η
106 χρόνια ελεύθερη Δράμα
"Κόπηκαν" παιδιά από το
της Δημιουργικής Απασχόλησης
χωρίς συγκεκριμένη αιτιολόγηση
πρόγραμμα
Με εντάσεις
η κατάθεση στεφάνων
Ελευθέρια 2019
Ερωτηματικά για τη Δημιουργική Απασχόληση θέτει η
δημοτική παράταξη Project Δράμα 2020
για τα
Εντολή Καραγιαννίδη προς τους αστυνομικούς ανα κρατηθούν όλοι .
Προσαγωγή δέκα ατόμων στην αστυνομία για εξακρίβωση στοιχείων !
: ΠΟΛΛΑ ερωτηματικά ξεκάνησε
το οετνό πρόΜΕ
Του θανόση
Πολυμένη
Εολογία,
κατάθεση στεΑλdnοTuy Su ortriodA
Δήμο Δράμας, καθς δημιουργήθηκαν ήδη προΤ Η
A μα το
πόλης μας, ανοίξει τις π λες του για να δεχθεί τα
παιαια
κτηριστικό είναι
ότι , ο-Πρωνός Τύποςπου ασχολήθηκε με τη
δημοσιοποίηση του προναλμα της Ε.
λευθερίας ,
αλλά και με
N.κ.
να τη Μοςδονία , εντά.
σεις και προ
ΡOLICE
.Π.k.
ΦΩΤΟ Π.Τ.
ΦΩΤΟ Π.Τ.
τη Δεύθυνση
Αστυνομίας Δράμας κορυφθηκαν τη κάθε επισημότητα, χωρίς να ξεχαστεί
Δευτέρα 1 bυλίου 20 19, οι εκδηλσεις όμως και
βουλγαρικό ζυγά γιόρτασε η Δράμα με
μενες ημέρος, διαπίστωσε διάφορα ητήματα, καθς
ακόμα κα σήμερα, ο Δήμος Δράμας δεν μπήκε στον
Αρχκά, Yνεται διαπίστωση ότι ξενίνησε ήδηκαθυστερημένααπό το Δήμο, εν όπως αναpέepε, την περασμένη Παεπκαιρότητα με το ήτημα
Τα 106 ελεύθερα χρόνια της από την το ήτημα της ονομασία των Σκοπίων αε
1η Ιουλίου 1913 από τον τουρκκό κα
υ κάτι
από 280, με την παρατήρηση από την υπηρεσία ότι θα τηL να ανε
σχετκό.
Έτο, α συνδημότες μας δεν γνρζαν τα ακρβή κρ- ρηθείσειρά προτεραότητας και ότι μάλλον δεν θα μπορέΜD Sorieκo o- odMa deru unra naνopd DwwD 'nou ονοο αΝΗΜ0 Da 0νa ouν
στην ι
Βάρεα Μακεδονία
| σελ.5η
σουν να πήρον όλα τα παιδίά .
υpα που μιορουσαν να γίνουν δεκτά τα παιδιά τους
ματικά ή κοινωικά κρατ .
ρια ή κάτι άλλο .
Πρωινός τuπος
δέχθηκε p e
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
μας, οι οποία διαμαρτύρονταν ότι κόπηκαν από
Πάτκας-Μασμονίδης
- pono oriiodod, οι
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Εμπειρία,
Σιγουριά,
Πάμε τη Δράμα ψηλά!
ι δικαιολογηκατέθεταν
τικά τους.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν 1.Κ.Α)
Τηλ: 25210-221 12 & 25210-20806
ΣΧεπικα με το ηρόγραμ δωσε η δημοτεή παρ ταξη -Project Δράμα
2020, η ατοία διαπιστΑξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
nρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
την οποα ξεκίνησε από
την αρχή το πρόγραμμα
της Δημιουργικής Απα
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
με τον οποίο συνεχίστη| υn. Βουλευτής Ν. Δράμας
Χαράλαμποs Χαραλαμπίδηs
Ειδικός Ορθοδοντικός
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Τηλ. 25210-30076
Κιν. 6932-347415
Νέες υπερσύγκρονες υπpεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
Νέα Δύθυχση
Τ. Παπανδρέου 34-2os Οροφos
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηpακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τριοδιάόστατης aneκόνισης
ηεdλιξη στην εξέτοση του μοστού
. Υπέρηνος Μοστού
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
pος
. ΑΕΝικός Τουαγοάφος
. Υπέρnοι- Τήplex aγγείων
Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσικής Πυκνότητας
Ορθοηοντογράφος
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΓΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Η Μέα επιλογή!
Πάνα δπλα
ταpnon,
6ας
μαθράτστηέτο
, και Προύσσης 26 , Δράμα
Προύσσης
Τλe 25210 22425,a
κινημα
αλλαγής
ΒEΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 5512206977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα