Πρωτοσέλιδο Η Ροδιακή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
4,ΟΜ Κ.
ΜΜΗAΑΤΡΙ
ΟΛΕΣ ΤΚΗΕn
ΝEΑ ΦΥΤΙΝΗ
800TP
ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΜARΚΕΤ
KTΤΡΟ διαπάιρωση Λwέου- Πκλύνnς Τηλ:2210 32165
Α'ΥΟΚΝΑ: Δυομοt. Καον πα. Τι 22ε956οω3
oK&ΜΑ: paντoυ[ Πμpου 251052135
Γ ΥoΜα Αμτωγάο. ΤιA: 22+42040
SUPER
ΜARKEΤ
SUPER
μηο60
ΜONΟ
1,69€
MONΟ 3,996
ΠL ΚAVΟΜΣ
1ΤΑ
ex3ον ΝΡr
αNΑ
+80ΡΡΤ ΡΑΔΗ EEIVE ΚΑΙ ΒΟΤΑΝC
ηετΕεπον wο Η
ΟΛΗ ΗΣΕΡΑ
1+10201+10p0 ΟΝΟ 5,99
ΜΟΝΟ 1,29E
Η ΡΟΔΙΑΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3 1ΟΥΛΟΥ 2019 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ Τμn E AΡ ΦΥΛΛΟΥ 22232
40 ΣΕΛΔΕΣ
Τετάρτη 3 Ιουλίσυ στις 8.30 το βράδ
ΜΟΝΟΛΙΘΟ
Σάββητo 6 Ιουλίου 2019
tgu Sυημξίs 2ου0ιε
Παρnλ.
-Πωργού &.
Srnvgrρoρου
[Ετοιμς για το
μεγάλοάλμα,
Μt τον
Σος περιμένα άλους
ετppικ oκήμαι αμ o
υπόδρεμο wLίη . Haωpε
κina 4 uμΑ μομω .
Νίκο rωνιανάκη
Maνας Η ΚΟΝΣΟΛΑΣ
5ίντο μα-on 5ενύρυ οu τωυμ .
ν Ε Κ Ε Ν
ΡS Τ Ψ Ψ E
Μαζί ΞΑΝΑ ΠΡΩΤΟΙ
ΣΕΛ, 4
#canprrίoi
. ΙτuμFτr
-- Ρ
ΙΑΤΡΙΔΗ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ
Υπαψήφιος Βαυλευτής Δωδεκανήσου
ΤΣΑΜΠΙΚΑ(ΜΙΚΑ)
ΜΒ4
Εαmίτων Μnwαν κnς EΗn
ΑΝάυ
bυναγn
Δωδεκάνησα
Πράεδρο: TEE Δοδe νrίσυu
Ξεκινάμε
Μαζ !
Υn. Βουλευτής
Δωδεκανήσου
Ιωάννns ΠαππΟ5
Vrau Sευe n.
μν.
v. Δμδη 010.
-uκ0υ
Η 0δτ3.
ΑΛί
30κινέμε το latpiol
3:5+4ΜΤ
BiE Η1
Αγαπητές & αγαπmoί συμπσηριτες
Σmw apή ης nouimnς μου nopoς και όταν ο Ανδρέας
Πanaδpέου μου oεθεε 1ο Υroυρεο Υγείας και ηρόνος
η Δωδκάνmoος δν εύa
. ούτε ένα μεγάλο και σύγχρονο Νο0οKομείο
. Ούτε κέντρο για τα ΑΜLΑ (ΚΕΚΥΚΑΜΕ )
. Ούτε EΚΑΒ
. ούτε σεροπλάνο-μονάδες nou να μετοφέρουν τους
βαριά οσθενείς σε μεγάλο αστικό κέντρο
ούτε μεγάλο σύγκρονο Ψυιατρείο
, ούτε ΟKANA για Τη μάστιγα των Ναρκωικν
ούτε Τηλίατρική
διόουn χιάδων ων Η ολοκήρωon αυτού του έργου eα έpei
με m εnoυρ(α και του Καρδιειρουpρoύ κένρου .
ο μεγοος μου σιάκος είναι η &μιουργία και λπιοupγia τoυ
ΑκΤνοθεραnευτικού. Αυτό το έρρθα ενaι έργο ής" nou θa
σούζa ουςΔωδεκενήσκυς nou naίεύοuν με ον αρo .
Θέω aι ουμησιροες μας να naψουν να νoι εroίας για μια θέση
ασιοθερonτίας σε όη iv ENάδ oλω οι ουμιaρούες μας να
thai noNες nεpnpoνοι και άυ δεύτεpης αιηropiac
Τv Saίa noυ nέpooε , n Ηγτo του nouρμου ηιος δυσις
δην μας βοonenec yα να npoγμaτononoouμεουό το έρο.
Ανθεια ειροερι4ε όες Τς δομές Υείας nou είaομε
δημουρήσa .
eέt να aποκτήσουμε όου μας αξζου
Ελάτε να δοουμε pαί μaη γα νο είναι οι
Μακονήσιο, στην ηνeίa oo με όλους τους υλινες.
Ολα αυτά uorot3ηκαν και αnοδerκαν στους Δοδικανήσιους
συμπολίτες μες
Το 2009, οος υnoaxtικα oι θα αnoniour ένα ούypoο
καρδοοικό κέντρο μεαμοδυναμικό εργοστήριο.
Η unoaεή μου ήτανη δέσμευοη nou έpε ηρoη κα onμερα
Αουpεί και εξμripιείτους ουμnoNτς μας ουμβάλλονας στη
Πρτα τα Δωδεκάνησα
Αγ fyv.
"aν1
Συνεχίζουμε
έργο μας!
eiλογός
9 ΟM Κ