Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΕΤΑΡΤΗ

3

ΙΟΥΛΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5177

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ:
ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΜΕΣΑ ΝΕΕΣ ∆ΟΥΛΕΙΕΣ

«Αφήνουµε
πίσω µας τα χρόνια
της κρίσης»
ΤΙ ΘΑ ΠΕΙ ΑΠΟΨΕ (8.30) ΣΤΗΝ
ΠΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ

Με «προίκα»
τα έργα
της Αχαΐας

ΤΑ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΡΕΝΟ,
ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΦΡΑΓΜΑ
ΣΕΛ. 22

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟΥ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΗΣ

Ιστορική
µέρα για την
Τριάντειο

ΣΕΛ. 5

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΕ∆ΗΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΧΑΪΑ

Θερµο-θάλαµοι

τα δηµόσια νοσοκοµεία!
ΑΣΥΝΤΗΡΗΤΑ, ΑΠΑΡΧΑΙΩΜΕΝΑ, ΕΛΛΙΠΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ, ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΙ ΧΑΛΑΣΜΕΝΟΙ
ΣΕΛ. 6

ΣΕΛ. 18

ΕΛΕΝΑ ΚΟΝΙ∆ΑΡΗ
-ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ «Γ»

«Ψηφίστε µε το χέρι
στην καρδιά»

«Να µπει ξανά
η Αχαΐα
στο κέντρο
των εξελίξεων»

Στην πρώτη
γραµµή
ανάπτυξης ο
νοµός µε
κυβέρνηση Ν.∆.

ΣΕΛ. 10

ΣΕΛ. 11

ΣΕΛ. 9

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

ΚΗ∆ΕΥΤΗΚΕ ΧΘΕΣ
Ο ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Ευπατρίδης,
αυθεντικός,
σπουδαίος!

ΑΣΠΑΣΙΑ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ «Γ»

ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΟ ΤΟ «ΑΝΤΙΟ»
ΑΠΟ ΤΟ ΝΙΚΟ ∆ΟΥΡΟ
ΣΕΛ. 4

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΣΤΟ ΓΟΜΟΣΤΟ

Παρέσυρε και
εγκατέλειψε
42χρονο!
ΣΕΛ. 20

ΑΠΟΨΕ ΟΙ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΥ
-ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ-ΤΡΑΧΗΛΗ

Τα «ραντεβού»
των τριών!
n ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
ΣΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΕΛΙ∆ΕΣ