Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

26oC, 15:00

32oC, 21:00

26oC - Υγρασία 48%-92% - Άνεμοι: Β-ΒΔ 1-3μπ. Ανατολή ηλίου: 06:17 - Δύση ηλίου: 21:11

€0.80

ËáúêÞ êùëïôïýìðá

Η πεποίθηση πως ό, τι ωραίο είναι διαθέσιμο προς επενδυτική αξιοποίηση, είναι προϊόν του νεοφιλελεύθερου δόγματος για την οικονομία. Θεωρούνται τα πάντα, πόρος για την παραγωγή χρήματος, αδιαφορώντας για το γεγονός ότι αυτός αφαιρείται συχνά από τη δημόσια χρήση, που του έκαναν οι κατά τα λοιπά φορολογούμενοι και κατά μια έννοια «εξ αδιαιρέτου» ιδιοκτήτες του. Το ότι η ιδιωτική του αξιοποίηση, κατόπιν παραχώρησης βεβαίως, προκύπτει πλέον ως αυτονόητη έννοια/κατάσταση, είναι το αποτέλεσμα χρόνιας προπαγάνδας, σχεδόν μισό αιώνα τώρα, για το νέο δόγμα των οικονομικών πραγμάτων στην πλειονότητα
των τόπων του Πλανήτη. Υπό το κράτος αυτής της αντίληψης, της κυριαρχούσας, το να στερείται η πόλη, λαϊκής πλαζ και το να «αξιοποιείται» το
νησί του Βίδο, τα μπάνια, οι γραφικοί δρόμοι της παλιάς πόλης, όλα, είναι εκ των ων ουκ άνευ. Αντιθέτως, η παραμονή τους σε ένα καθεστώς χαμηλής απόδοσης αλλά αβίαστης πρόσβασης ηχεί ως σπάταλη και αντιαναπτυξιακή υστέρηση. 3>>

Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4914

ΣΕ ΕΝΝΕΑ ΜΗΝΕΣ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΤΕΜΠΛΟΝΙ, ΩΣΤΕ…

Íá êÜíïõí ÷þñï ãéá ôï åñãïóôÜóéï
Χθες οι υπογραφές
μεταξύ Δήμου - αναδόχου,
παρουσία Υδραίου
ΚΕΡΚΥΡΑ. Έπεσαν χθες το μεσημέρι, στο Δημαρχείο, οι υπογραφές
στη σύμβασης για το έργο αποκατάστασης των τριών κυττάρων του
ΧΥΤΑ Τεμπλονίου, απ' τον πρόεδρο του ΣΥΔΙΣΑ, Σπ. Ασπιώτη και
τον εκπρόσωπο της Κοινοπραξίας
"Ηλέκτωρ Α.Ε. - W.A.T.T. A.E.",
που ανέλαβε την κατασκευή του έργου. Παρουσία του νυν Δημάρχου,
Κ. Νικολούζου, της νέας Δημάρχου,
Μ. Υδραίου, εκπροσώπων της Κοινοπραξίας και υπηρεσιακών παραγόντων. Ο π/υ του έργου, ανέρχεται
στα 3.478.200 ευρώ (με ΦΠΑ). Η
δε προθεσμία εκτέλεσής του, καθορίστηκε στους εννέα μήνες από την
υπογραφή της σύμβασης. Κοινώς,
έως τον Απρίλιο του 2020.
ΛΩΖΑΝΗ. Σχεδιασμός, Καμπιέλο. Εκτέλεση, Σολάρι. Προορισμός, Λωζάνη. Το

"ÊåñêõñáúêÞ" åëéÜ, óôï íÝï
Olympic House ôçò ËùæÜíçò

Σελίδα 5>>

Ôñßôç 2 Éïõëßïõ
Celebrity Infinity
09:00 - 18:00 - ÅðéâÜôåò: 2.449
Le Lyrial
11:00 - 19:00 - ÅðéâÜôåò: 244

νέο, φαντασμαγορικό "σπίτι" της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, που εγκαινιάστηκε την Κυριακή, έχοντας ως special αναφορά μια χάλκινη, ορειχάλκινη ελιά, στη
βάση της… ολυμπιακής της σκάλας. Δίπλα στην προτομή του Κουμπερτέν. Πέρασαν, θαύμασαν, φωτογραφήθηκαν πολλοί. "Αθάνατοι" και μη. Ο Αλβέρτος του
Μονακό, Μπούμπκα, Κομανέτσι. Το έργο και ο δημιουργός του. Ο "δικός μας",
Άγγελος Παναγιωτίδης… 8-9>>

Óå Ýêôáêôï äçìïôéêü
óõìâïýëéï ïé ìåôáâáôéêïß
ïñãáíéóìïß ôùí äÞìùí 3>>

Ìå ×ñéóôïäïõëÜêç
ç êåíôñéêÞ åêäÞëùóç
ôïõ ÊÉÍ.ÁË.
6>>

Äåóìåýóåéò Õäñáßïõ, óôïõò ÅóôéÜôïñåò

11>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα