Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕAΤΑ
Φντιστήρα
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ.
Βάση
Υn. Eat
ΣετΤE npoc
noronono yος
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
no0οv wυΒpo
www.olyτmpio bimagr
Eres 0 Αμουλο κο
TETΡΤΗ 3 ΙΟΥΜΟΥ 19
η Mpio or
Τ1Η44
ΑΛΑΕΣ ΣΤΝ roΜΝΗ
ο00 EΧΦΙ ΤΝ ΠΕΜπΤ
ΜΜα λωρία
αυκλοφορίας στο
ρεύμα για Αθήνα
ΣΤΟ ΥΨΣ ΤΗΣ ΚΑΕΡα
Συνελήφθη 27χρoνος που
καλλιεργούσε δενδρύλλια κάνναβης
ΣΤΗΝ ΑΥΝΗ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ 1,5 ΜΕΤΡΑ
ΕΡΕΥΝΑ ΠΑ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙ ΚΟι
Η Ελλάδα
γερνά ταχύτατα
Α. 0
Κουλκουδίνας
Τrατoroαμτόpαη s
ευέ naix α ος
μ εΔ- αυ
4 ΚΜρ Η
Στίρος
ΑΝΩ ΤΩΝ 65 ΕΤΩΝ ΤΟ 22%
po ήA)onν n4
ocbu η Γοή npμημαή Aoυοu
rη Κopnς ΜοΚ
Π. Σ
Ττηύφα
oα να nauc
υην Πιερία
Ψηλά
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΠΙΟ
μν κpeou
κ pήμον
Μ o.
ya nyen
έτκ
2Κ AΜ
tρnaPoF
Ets buλαndενup
7ni lut3u
4μΕ ΠΕ
ΕKΕΨΟΥ /αΥΜHEOY / ΑΠΟΦΑΕΙΣΕ
.ΠΑ ΤΗ ΠΗ ΣΟΥ
ΙΤΟχΚΙΕ
αμΜ ο ον
ο ή φooή Αό u pppύo ήανη
K ηας uκαuό κράτυκ,
6ομοo ppς p
- ηνεδηίροη ν αo
μοoηδp
ΜΠΑΡΑΛΑΚΟΣ Α
ΞΕΝΟΦΩΝ (oωντες)
Η γενιά μας
Μπροστά
πμαΤο οναν M
|oapovο ο ovnης τιθηκή ς
μαομμος αgeμοας γαπνοunποη
ΞΑ ΗΗΣΕΕΤΑ
Υποψήφιος Βαυλευτής Πιερίος
|κoνς o .
ΕΠΣΕΨΗ ΥΠ. BΟΥΝΕΥΤΗ 6ΕΟΛΟΡΟΥΤΟΝΑ
MAPAΘNΟΣ ΕΑΦΟΝ ΠΑ ΤΟΜ
ΥBΟΥΥΕΥΤΗ ΜΔ ΦοΑ ΜΠΑΡΑΜΑΟ
Υγεία , νέοι , επιχειρηματικότητα
ΣΤΗ Μ ΜΜΑΠΑΔΟΥ
Eενάγηση στις δομές
και ενημέρωση
για τη λετουργία του συλλόγου
ΕΥΚΑΡΕΣ ΠΑ ΟΟΥΣ.
ΚΑΙ ΤΟΥΡΣMΟΣ ΣΕΡΟΤΟ ΠΛΑΜΟ
ΠΑΣ
HΕΡΙΜΝΑ
nαιλίν
ΗΤμα
Nir.Cor
ΣΑΚΙΡΙ Η
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗ PΙΑ
τν ΠΕsί
αΜάξάα ννο
ΠΑΜΕ.
ΠΛΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΜΑΖΙ
Μ κd Β 4 no tw
ΜΕΡΑ25)
φ4ί
μο n
ας ai ane
anmy ΡΗV
ΕΥΝΤΤΡΑ Μ w κtpη Μ μ
ΠΡ ι
upaο oπας oος 301% πο
νoς φ 0 μο
σκla oόα σην αήδ 4χΜ
τυπο
Dwμέος φrw Paupm ση γnon Tης = Μαρίου καιμδες
nohrws μνες og, pασονηρή πλκία oνω
oυ ευμστμά crotuαη o opοία Κoτpiς
Hoim μογο Πpia Κατρin πν nn μou κα m nape
μουτe Ελό6μι έον νο orndο tς δυσtμας μw
με ν fν Βrοuάκα
aωMPAΣ Μt tντνο tpo μος nς μγuης tpoετό tιο μα μ
φωEMω nou 0με o Οo σωμε nopδεyμ οu
onpn bouleat, η oσuδα n εrmpAnapoppί
Εα y TK υαπίος
Δηλνω υnεύθυνα moςσι ε ο0omoςHn αλε
m2 κυ οθού μoν ν κέo upeoση
Μέρμakου Κτεpτ
φαονττωτηριu cό συγεπέτημα
Γατσιός - ΓKoυλης -Μπρουσκέλης
Αopuoma Iwoow
γνιστί η εmtrεuξ τuν στόκv σoς απore
δεκό μας nάθnκαν και δέoμευση
Σπopu
γιατί μας εμπιστεθεστε oπως κιλιόδες
Oνοpίος rpής
|μαθηtis χρτupα. Τou ση ίν
σrστήoνες και τηετuχημένοι
Επογγελματίες
γΡ νιατί τo ΠΡΟΤΥΠΟ vαι πλέoν EΕΣΜΟΣ
α ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
Euxp 6n w nεpie και no
mw βitu nα m rήpη ας
γιατί η πείρo εμπνta τη σγοupo πι η
|σιγουριό οδηγεί στην επιτνία
ΗΗΧο1δαλής θcολόγος (Τ )
nμ ημνHuΜΗ
ΑΡΣΤΟΤΚΟΤΣΣ
ΤΗΛ : 23510 350να, FAX -23510 2#173
frort protyμαtαmmil.cαm
αμς
Τηλ 6948 743 240
E-MAΙ.
a1ερ1αie
ΜΠΑΣΔΑΡΑ Ανοδος
οαν