Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ιδιοκτησία: 1. & E . ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 620-Αρ φύλλου 17.547. Τιμή 0,60 Ε. Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019
Γραφεία Φ.Ττταβέλλα 11-ΩΑΝΝINΑ 453 3, Τηλ. Κέντρο 20510 25.67π, 3.791-Fax 26510 30.350. ttp://ww.pronosiogos.gg. enalinto@ρicinosiogos.gr
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Χθες βράδυ στον ΣΚΑΙ, πανικόβλητος ο Πρωθυπουργός έλεγε άλλα αντ' άλλων. .
HΑΧΗ ΤΟΥ ΤΕΙΟΕ ΑΤΟΝ Μ ΤΑΠΡΑ
@0ιέστιχες . loγύρτες ερωτήσες από Κοστότη-Παταχλά
ομμοζηο τον φ τυ ΣΡ, ταυ άρογχκ δέδο διφγς Οι εποχές .. έφεραν αλλαγές
Ο λμζον κ Προπτίνν Εμεέέχαφη τα ένoοηςμέρε τρν ημ τονύησή
Τίποτα δεν έμεινε ίδιο τα τελευταία 40χρόνια και στα Γιάννενα
Του..
προεκλογικό αγνα!
ξουν οι κάλΜ oό εαυ
στο εξωτερικό της χρας όλοι
Ο συγγραφέας-ερευνητής Κστας Κωστούλας μιλάει στον αΠΛ με αφορμή
επίκαιρη αρχειακή έκθεση στο Λαογραφικό Μουσείο Κ Φρόντζος
Καται να συμβή το βράδυ ης εχόμενης Κυρισκή .
ΑΝΑΛΥΣ Η
Ο προεκλογικός αγνας:
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ον όγι από ης εξέδρες των
πλατειν αλλά μέσα από .
οθόνες, Τονίζει στον ΠΛ.
οκ Κωστπούλας!
Αλέξης Τσίπpας καιη εκουστωδία του θα αποχαρετήσουν την
θα ναλάθε ο δκοο to να θέ
επανεκκίνηση π χρα , στε
Δύσκολες ρες πέρασε χθες βράδυ ο Αλέξης Τσήπpας
στον ΣΚΑΙ, από Της ερωτήσες που τοο έθεσαν
οι Σ. Κοσινη-Αλ Παπαχελάς .
ΤΑ ΠΕΤΑXΤΑ
νonΚά
ης σοπέδωσης Των πύντων
Κivoλος Aπ φλοδίν
δωpεά ση Νίουροχη.
δείννει να καταλαμβάνεται ολοένα
και από μεγαλύτερο πανικό, ο οπο βηνεκρν στο Μάτ, είε απαγορεύ
σει σε υπουργούς και στελέχη του
που πιpνάn, κόθε ρα που προγάτι,
ν Α Α 0.
του τέλους για τον άλλοτε ψύχραιμο
νεται από nς σποσμωδικές αποφά
. Αν εξαιρ Τίποτε άλλο δεν Ποιος διαβάζει προκλογκάφυλλάδια σήμερα; Ελάχιστοι"
Οπότε, καλά
Said outo 0ιτος Τρoνοφ
ηm Ιηαατευή στοαγοό
lέατpο της Δοννης
ΡΕΠ ΟΡΤΑΖ
δο άν mw mή Brno ν
σταθμό ΣΚΑΙ , για τον οποίο από Το Σίας Κοσινη κα του Αλέη Παπαχ -: νενικές γοσυνές ένουν στο επίκ περασμένο καλοκαίρι με την εκατόμράντα χρόνα, όσον σφορά σον
προεκλογικό αγνα των κομμάντρό Τους τα δια περίπου θέματα
υπουήφος
pουλευτης
χουν εκλείψε ο φανατισμός Τoυ
παρελθόντος , ο χαρτομάνι, αλλά
Όπως τνίστηκε σε ημερίδα της ΕΣΕΕ για τις 120 δόσεις
Σελ. 2
στας ΤασούΦόροι
Tνίγουν Ττην επιχειρηματικότητα!
ασφαλιστικές εισφορές
σεις που και στα Γάνννα γάnσν
πλατείες κα opoμο 0od να α
Φάτα και τίτυρου
Τpιτοσία στη Λαπνή Αμεφκή
κονθηκε χθες από Το ΠολιΤκό
ρυφεο του προτημησε σε συ.
νηληφθεί εύολα κανείς, περλιαβα,
νοντας ην έκθεση με λo ΕνθυμΡ
Σελ. 12
και διανείμει διαφημιστικό προεκλογικό υλικό προβολής του,
11η σελ.
> θα επηρεαστεί και πόσο η αγορά από το αποτέλεσμα της κάλπης
>Τη Δευτέρα, 8 Ιουλίου ξεκινούν οι εκπτσεις . ..
. Εντονο προβλη - ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ματαμο uροκ s
205 μιθμς τα φητς
υpθημα μη
βοτοκαλότημα της Πuπίς
που παρουσιάζει το
+ 11η σελ.
Ουποψ βουλευτής Κωννος Γάτσιος θεωρεί ότι .
Η Ηπειρος μπορεί να γίναι ατμομηχανή
για σχυρή οικονομική ανάπτυξη!
Σελ. 12
ξη Των ληξπροθεσμων οφελν
σην Εφορία και στα
ΦΟΡΟΙ
δυοννιας συνeήκες οσφυξας σης
Σύμφωνα με τοdiτο Συτεργασίας Γα το θαλάσσιο Περιβάλλοn
>Μιλάει για τις προ0τικές του ΚΙΝ.ΑΛ. στο Ν .Ιωαννίνων
χαι παρουσιάζει το όραμά του για τον τότο μας
Μειθηκε η χρήση πλαστικής σακούλας
omοίες οριακά επαλλά όχι και η εξάρτηση από το πλαστικό!
Πολλά εντοπίζονται σε θάλασσες και ακτές .
γές, η αγορά τηρεί στάση αναμονής
για την επόμενη μέρα, th σήγοuρη
Εδκά αυτή ην περίοδο, Μίγα
μόλις 24ωρα πρη
Γιάγγν
, εθνικές εκλοδεν μπορα να συνεχιστε και σπαΤται αλλαη πουτκής, κη προς
χανίς nο
ρούν να τpαβή .
ΣΗΜΕΡΑ:
Κατά τeΠ pα
κούλαςν η σημερινή και
Ερχεν οάλήμέα γενικότερα
Την ελλn Οn
κονομία στους
τι aπό
pατα που δημιουργεί το
αυτό και περισσότερο από ποτέ είΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
κεργαΒάλοττε oαντα
και την ποιότητα ζωής
Του r. ΠΙΑΝΝΑΚΗ
ί 0στον ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
nς Tο
m KοN.
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
Αo η 1 σελ
νικής δυσπραγίας που ζήσαμε πα
πλευταία χpόνa , r- -4ησελ
σχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης
που χρειάζεται για να μετασχημα
Το Πανευρωπαϊκό Τεχνικής Κολύμβησης..
Επιτυχημένο διεθνές τεστο για
Κολυμβητήριο Λιμνοπούλας
Αλλοτε και Τρα
Λιαπιστσεις. .
Διαχρονικές αδυναμίες των
πολιτικν ηγετν μας.
Τα περήφανα γηρατειά..
θετικές εντυπσεις για τα Γιάνενα . Τι αναφέρει το ΠΕΑΚΙ
> ράφει ο ΧΡΗΣΤΟΣ Β ΜΑΣΣΑΛΑΣ
πρην Πρύτανης Πανεπ. ωaννων
. Σην προεκλογική περίοδο έχουμε την ευ> fpάpeιo ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ,
Οοότ Καθηηής Φλολοας Πανμίου oνήuν
ΘΗ άγνουα της στορίας είναι ένα από τα οοpορά
σες ια τα πολπκά ποόγτα του ποόντος, εφόσον
ουτά αξολογούντα εντελς απομονωμένα aπό το
βαθμό το ΚολυμβηΜ
Τηριο της Λημνοπου , .
καpα να ακουουμ ο uS
μοναδικό δημόσιο
κολυμβητήριο Της
παντός ποιές λύσεις Τπροτείνουν για την αντημεδu A m oiακαι v ίναι σης προθέσεις
μου ο σχολιασμός της.
τεσT ης εππυχης ιστορί
μενης φιλοξενίας μεγάλης κολυμβη9
Ο λογος για το 270 Ευρωπαϊκό
Μo Βοσική θλιβερή δισπίστωση anό τη σε βάθος
μελέτη του παρελθύντος είναι όη οχερότερος εχθρός μας είναι ο ίδιος
Μαύλλα ια
uλin για !
και μάλεηταποστίνατν mm ou το
γνμη μου, το πλέον αξιόπστο μέτρο συνστά η καταΚατά η
ερί υπό του Ο
σελ. 12
μpωταελημαεχνικής Κολύμβησης .
Ταίδια λάύη επαναλαμβάνονται Και το αποτέλεσμα ενα η
ησελ.
δεξήκθη στα
-12η σελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα