Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΘΑ
ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΤΟ ΠΛΕΙΝΑΣΜΑ
Κάτω του στόχου θα παραμείνει
το πρωτογενές πλεόνασμα του
2019, σύμφωνα με την έκθεση
Νομισματικής Πολιτικής
της ΤτΕ με τον διοικητή
Γιάννη Στουρνάρα .
ΒΑΣΙΚΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ
Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΟΝΟΥΣ
Την πεποίθηση ότι στο διάβα
των δεκαετιν η Ελλάδα τα
κατάφερε και μεγαλούργησε
όταν ήταν ενωμένη, εξέφρασε
ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος
Μητσοτάκης.
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΟΔΙΚΗ
ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Για τη μεγάλη ευθύνη, αλλά και
για τις προκλήσεις που υφίστανται μπροστά μας, αναφέρθηκε
ονέος πρόεδρος του Ελληνο -Αμερικανικού Επιμελητηρίου
Νικόλαος Μπακατσέλος.
ΣΕΛΙΔΑε
ΣΕΛΙΔΑ ι
ΣΕΛΙΔΑλ
0,50ε
1 ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΥΛΛΟΥ
ΤΡΙΤΗ 2ΙΟΥΛΙΟΥ
2 0 19
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΠΟΙΕΣ ΟΛ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΠΡ0ΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ Ν.Δ.
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ 0ΦΕΛΟΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Η Τράπεζα Πειραις, συνέ
χισε να κινείται με όλες τις
δυνάμεις της και το 2018,
αναλαμβάνοντας δράσεις
προς όφελος των περίπου
30 χιλιάδων μετόχων της ν ,
ανέφερε ο δ.σ. Χρήστος Με γάλου, στη τακτική γενική
συνέλευση.
ΣΕΛΙΔΑςν
ΠΟΥ ΟΛΚΡΙΘΕΙ Η ΔΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ
TΙΟΛΓΙΝΕΙ ΜΕ Β ΕΛΟΠΟΥΛΟ - ΒΑΡ0ΥΦΑΚΗ"
01 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΣΕΛΙΔΑ3
ΕΣΟΗΜΑΤΑΣ!
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΟΡΟΣΗΜΟ
ΓΙΑ ΤΗΝΕΞΥΓΙΑΝΣΗ
Την επισήμανση ότι η συμ
φωνία για το Project Pillar
συνδυάζεται με την έναρξη
αποκλειστικν διαπραγματεύσεων με έναν σημαίνοντα
εταίρο διεθνούς εμβέλειας,
εξέφρασε οδ.σ. της ΕEurobank
Φωκίων Καραβίας, τονίζοντας την ολοκλήρωση των
εναπομενόντων βημάτων.
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
Η εξάλειψη της αβεβαιότητας σε συνδυασμό με την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας, θα μπορέσουν να καταστήσουν την Ελλάδα
επενδυτικό προορισμό τα επόμενα χρόνιαν είπε ο CEO της Alpha
Bank Βασίλης Ψάλτης στη τακτική γενική συνέλευση.
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ | εΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1 ΑΓΟΡΑ
Με άνοδο 0,68% ξεκίνησε
την προεκλογική εβδομάδα
1 ΚΡΑΑΤΙΣ ΤΗΝΟ
AQUAC
Μκέp pερε α
ελείοει την Δεντέρο τε
Χpηματστήριο Αθηνν,
toτω με δυoολίαεπιβε
ΣΕΛΙΔΑ
βooντης τη οη του πόΜonό :ian o
povoων οφούμε τηβούκατΡtίtλων nου στ
ΕΠΕΝΔΥΣΗ 25 ΕΚΑ, ΕΥΡΩ ΜΕ ΚΥΚΛΑΔΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ
Στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του νέου αεροδρομίου της Μυκό
νου, εστίασε ο διευθύνων σύμβουλος της Fraport Greece Alexander
Zinell, εκφράζοντας την περήφάνια του , καθς συνδυάζει το όραμα όχι μόνο της εταιρείας αλλά και της τοπικής κοινωνίας.
οντοσημαντικόμε την
enprμενη κυβερνητκή
ήντίτm λέρν στη
υφητεpο εnna amό
τov ίavομάριο του2014.
19 εναλμτu . uνικός
0ΑΟΚΑnρ οι
ovη δων, ότην n
82μo δον
Τ ΟΑΟΑΗΨΡ
o ov po vn δ
Τονoyoσm 12 tnt πτe nν
ΣΕΛΙΔΑ ι
Υpαο ο
tων Eρm ouν tvην.
κaονδες nσης ν στα να
bunvmlnκηΥ wηpnέεων
μονοduνα ί ων ε0
νέοράλ
εttος
vπεεβένng
κέροη .590
φ0 0 woνε ατο a
νηλoρ τ a0m
νλ οο
oο 20ma
της Pne ουλον εη aAnη
νουν στην εvο τ θ
ΣΕΛΙΔΑΥ.
υφηλeλοείκτη
Αρn mλ σ
τη ανομένει την
κυβερ νο νέο
00ν oφοp Τoν oinη
mu Τn nου av
anoooon Του ελλο ην
νn tφnοσε η μ Κ
ειpη0 ΟΝ
Οστο0 ane την noροί ν
M Α Τu on
τeμστκή μεη .
εt με ονοδο 20os oAn
L48 20 στ
am 40ant Δεκτηκm
Υmov aτστο ai
χoμε νη ντρα να
ενu μηλο
υ τoδκου δεn n
9no mnροελκή.
οu σ noννtm
o norun
ΕM 4p μεριtt
@ Μπορείτε να μας διαβάζετε καθημερινά στον ιστότοπο www.vradini.g
οuαλοο στοι κο
1οcomehk τ m οt
taς cφλοrm