Πρωτοσέλιδο Βήμα της Κω:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Εφn Αχτοόγλου anό Κω
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΚΑΙ
Αστυνομία
28ΧΡΟΝΟΣ ΑΛΒΑΝΟΣ
Καταητείαι anό την
ΕΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΒΙΑΣΕ
ΣΤΟΧΩΝ ΤΟ ΠΡΟΠΡΑΜΜΑ
ΣΤΗΝ ΚΩ 13ΧΡΟΝΗ
ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ..
ΟΜΟΕΘΝΗ ΤΟΥ
THΜΗΤHEA
ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΜΩΝ
vimatisko.gr
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ-ΤΡΙΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019- ΕΤΟΣ 430-AP. ΦΥΛΛΟΥ 2579- TΙΜΗ 1C
Anολογσμός 3εtas ano τoν Δοκηή του Νοσοκομείου Νεκτάριο Γεωργαντή
Συνεντεύξειs υnouήφων
βουλευτν
Ιωάννη Παππά , Μίκα Ιατρίδη ,
και Ελευθερία Φτακλάκη
"ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΟΤΕ"
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΙΔΙΟ
ΖΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΤΩΝ ΠΑΡΕXΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
στο "ΒτΚ".
Ανγουχία
Λύκειο και στο ΕΠΑΛ για
tis κτιριακέs υnoδομέs
στο ΙnΠoκράτειο
N. Μυλωνάs: Anαράδεκτο
να ξεκινούν κατακαλόκαιρο
οι εργασίες για το λιμάνι
Οι σημανικότερεs napεμβάσεις-Η ουνεργοσία με τουs Φορείs κα ω εθελοντέs
Στελεχωμένεs με αιρικό καινοσηλευτικό nροοωnικό όλεs α κiνικέs τou νοσοκομείου
Αναλυτικοί nήνακεs με τα περιστατικά και ts εξετάσεις ανά κλνική , για το 2018 c 23
Επέκταση του Δημοτικού
Φωτισμού στην Πλ. Αγίων
Αnοστόλων στην Αντιμάχεια
EURO CΑS
HEΠΑS
Δυναά
Δωδοάνηoο
ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ
Υποψήφιος Βουλευτής Δωδεκανήσου
Αρωτίκτων Μηnανκόςς EΜΠ -KΒA
Πρόtδpoς ΤEE Δωδεκονίρ ου
Ιωάννns Παnnds
Coral
o 0μνα
.4δ Ν
Με κάθε 00
στορό ενιστύειo
Ξεκινάμε
Μαζί!
το έρro taμ
Σηpο oκά μο
Α ακίν η
ΑΡ Α.
Μητponoλn.
ΙΑΤΡΙΔΗ
- Ε Ε1Ε0ΕΑΗ 4
sΕΟΙΟΙΡΗυρς 6υr
τλ 223 Μ eκ 6 0stΟrσια
ΤΣΑΜΠΙΚΑ (ΜΙΚΑ)
miΑ trt4
ΕΕνωμένο,
με ευθύνη
ΨΑΡΧΓ ΑΟΝΔ 1PΜY
Neake
Eεκινίε το apio
γoτoδoκόνησο
nopouή
Baεραίο )
aλoς Φτακλάκη
κΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
uTωTE AΟ
κίνημα
20xμ. Μοργροό-0eδeoyy co 22420-2324.
Aιi κeθαριά tωs 9μμ. κα Κιρή tos 2 μμ.
ow tΟ00 0 oν
Drας νω
8 γp0
www. οllaΚΙakl, ar