Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τρίτη
Ιουλίου
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ.: 6799
Τιμή : 1.00ε
Κάδημερινή οικονομική ειδική cgμερίδα Διακηρύξευν Δημοπριστν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453- ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
T: Οι Πόσφατεs
Παροχέs ms
κυβέρνησns θέτουν
εκτός στόχου
το πλεόνασμα
Ξεκίνησαν οι αιτήσειs για
την πρτη κατοικία
Η ηλεκτρονική Πλαφόρμα αφορά 180.000 σπίτια Πoυ μπορούν να διασωθούν
ΑνοιξετηΔεοτεpa ," ,
τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ο ενδιαΦερο μενοs
φόρμα για την προστασία
πρτης
, της
σχετικά με τις πρόσφατες παροχές της
κυβέρνησης κρούει
ακαμπανάκιν
κατοικίας.
γύρω στα 180.000 νο κοκυριά με "κόκκινα
δάνεια
στημα αν είναι συμβατός
προϋποθέσεις ένταξης
στεγαστικά
πεζα της Ελλάδας, τονίζοντας ότι το εν
λόγω Πακέτο κοστίζει
ακριβά και θέτει σε
ταφέρουν να εντα θούν στη ρύθμιση για
την πρτη κατοικίααπό αυτά, τα 50.000
υπορεί νανίνει στο δάμειο tον καθς και για
το ύψος της επιδότησης της δόσης που δ καιουται
του το
τεθεί για το πρωτογενές πλεόνασμα του
τρέχοντος έτους .
"ουνέχεια στην 11
φορικά μέσα του νοκοκομ ιατικά Το ε .
σοδηματικό κριτήριο
ξεκινάει από τα 12.500
ευρω για το μονοrρό-ud3Xu3 ΟΛ3 3Aοo
Αν αποδεχθεί την
ται στο νόμο είναι:
τικά που έχουν ως
εγγύηση την πρτη
κατοικία .
λιtinAα νiνεται a
πρτη κατοικία αντικειμενικής
250.000 ευρ και επιρύθμιση το δηλνει
και πλέον την ακολουαξίας
αση στην πλατφόρμα θα υπάρχει δεν την αποδεχθεί ή
μέσα από τους κωδι.
κούς του ΤΑXISnet ζες να ρυθμίσουν το
nooσαuξάνεται
δεν δεχθούν οι τράπεπροσημείωση πρτης
κατοικίας αντικειμενικής αξίας μέχρι και
Νέο σύστημα
χρέωσηs των
τραπεζν για
αναλήψεIS
- Από tis 22 Ιουλίου
σε ισχύ
κατά 8500 για την ή
τον σύζυγο και 5000
της Ειδικής Γοαυuuα. είΤΟ δικaίa a
ακολουθήσει την δικα
στική οδό για την ρύθμιση των, δανείων του.
λύππεται επίσης προακίνητη
τείας Διαχείρισης Ιδιωτικού
υενομέλος Φτάνοντας
κατ αντερο τα 36000
Χρέους
σθετη
περιουσία
(keyo.9o από τέσκαι
σερις έως και επτά
ημέρες από την υnoοποία θα a oλαν
βάνονται και τα μεταΤα κριτήρια υπαγωΥής όπως αποτυπνονοιdo οι δ3090m
συνέχεια στην 10
Πότε κλείνει
το Taxisnet για
τis φορολογικές
δηλσειs 2019
Οι νέες αυξημένες
χρεσεις σε ΑΤΜ για
αναλήψεις μετρητν
με χρεωσστικές κάρτες
που εκδίδονται από
θα ισχύσουν από τις
22 Ιουλίου 2019. Οι
χρεσεις θα αφορούν
για την αναληΨ
Σελίδα 9