Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κυδικος: 1860
ΕΛΤΑ.
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
τον tι10 tou
npi1ei νο ξμυί
να δυαι peoi
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΒΟΝτήτης Ειδότης Διυθυτής ΒΑΣ ΖΕΡΒΑ Eoς 50-Aμ Φύλλον 11506 Τιμή 0.50 υρ ,Τρίτη 2 Ιoυλίου 2Ο19
ΕΓΡΝ ΑΠΟΝΜΜΗ ΙRΑΙΜΜΑNIΑ
ΠΑΗ ΤΟΥΕΜΕΡΑ
Bλένη Βap, vαrtoν toue
, on, eiε du η Ελίδα poς γα την ισιpoσnpta 0 2018 Εου
Δνδωνκί Το ma . ΜΗΔΙκοούνυ o 80χές oην Pn, στο ζpια μ Aήμηι
φωpέpεια στην λν ββλοανοpέta μευ - γut arv eoυν tua ψυvroη tν tχη rouimς τo 1ο tρiμηνο.
Πuν .34 Ητου.
io m . ieu 1ου am θουλ - o0α τα ο 1. κnς
oν lαvuuiρ u latν Ap- enεxrp dυ w
ήμαμε.
otnκη
201 Αη wm.
nv ωaτ ενε
κοo αν a0ν ε
κupνηιnd o- τ 15 ψmν J3 και
ίχη Συς υκα0 δημο:
ανίστοιχν τpiμηνο
Μn ο στηχτi, to .
pΜίοο, 00 c τι να γi
ταιχηi oυρέοοη ) τον ou ε Δopν, A ed
neo Προδρο, Σος 0υ
oυ μέντα tυ Τot
op όλο οσν i0 2910
Γράφeι ο
|Νιχάλης . λουκας οδρ B ης κυβέprη ΠΡΕΠΕΙ ΝΛ ΤΑ ΛΕΒΙ μdθουμν μελλονunn Eαυστικής Λοτή γα
με νantμEη.
nite 6o mo OLΝΑΣ ΤΡΟΕΑΡΟΣ ΔΝ on Πολbα in RAΣΤΑΤ 5λnνικής 0
p υητη
φτονται a upn ο.οw Γολλίς ο άλλος
μοως να καιαπθούν Πρόδpoς κ Ολάνι δημηνυυες n αγωγec ono Πodtν tu
Η αξιολόγηση
στο Δn μόσιο
ΜΠΑΟΦ με υγγpo.
Εεκινά αύριο στην Πρέβεζα
Το 37 κορωδιακό Φεστιβάλ
06 p w πoom m A n έ ν
pα ηΥ ΑΜΚηΝα
ΓΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΠΑΣΜΟΗΤΟ ΚΑΚΟ ΨΥΧΟΡΡΑΓE!
Η κάθε κίνησn του οπoμωδικ χωρίς
| oυλάχιστον λίη ντροπή Anό τη ίδια του τα λόγια
και tης nράξεις του ολότελ θα κεί κα
10α οprvίστεi
Πoέο εvνιαsnpoνα 00 rpopστonoo ο hνής onuaoc
Εδ e mv nmmm m
ο υ στου εΠδου κn
μχνανηνελα
ράφει ο nopoς KΙκρης
Πλήθος και πάθος
Στην Ποεκλογική συγκέντρωση
του Σn.Κυριάκη
Σας zητάω να μου δσειε δύναμη να Παλέψω , είnε
Πανικός .
Να απόηt) to εμηύργκο nou ο ,
διος rntβαλε στον ΣΚΛΙ και θα εμφανιστεί στον τηλrοπτικό στα0μό
υα. Βουλετής ΝΔ
Εντuηuooun κaι με
oνίνpωσί υ μ
στρουνη tu στο noοσλια
MΟ NΗ
ου να poύφape στη τ
σήμερα Τρίη, αnoφάοιoε ο A.
Τσίπρa .
τη σ.