Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ότι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Κινηματογραφικός
ρομαντισμός κάτω από το
φως των αστεριν) σελ 10
Φωτιά έκανε στάχτη
10 στρέμματα στα Πάκια
Δ. Μονεμβασίας >σελ. 7.
Εορτασμός των Αγίων
Αναργύρων σε Γηpοκομείο
και μονή του Πάρνωνα > σελ . 14
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τρίτη 2 Ιουλίου 2019 |Ετος 23ο1 Αριθμός 5679 1 Τιμή φύλλου 0,50ε
Τηλ 2731081 253 Fax: 2731081250-e-mail.info @lakon ikos.gr.www.lakonikos.gr
4,5 εκατ. ευρ
για επενδύσεις στην
Αν. Πελοπόννησο
Με έγκριση Αραχωβίτη
και Υπουργείου
Φιλόζωοι κατήγγειλαν ακατάλληλες συνθήκες στο Ξπροκάμπι
Αδέσποτα απυράν
Σπάρτη
εκ νέου στη
Συμπληρωματική χρηματοΕΑΤη δuοuc 4500.000
Αn υψους
ευρω για δημόσιες κοι ιδιωτικές επενδύσεις στο Tonικό
Πρόγραμμα Leader της Ανατολικής Πελοηοννήσου εγκρί θηκε anό τις υnηρεσίες του
Υnουργείου Αγροτικής Ανό .
Δ. Σπάρτης: κΤηρούνται όλες οι βασικές αρχές υγιεινής και διαβίωσης
πτυξης και Τροφίμων και τον
υπουργό Σταύρο Αραχωβίτη,
ύστερα απότεκμηριωμένο αί
τημα της Αναπτυξιακής Πάρνωνα ΑΕ.
Ο Πρόεδρος του διοικητικού
συμβουλίου της Αναπτυξιακής Πάρνωνα ΑΕκ: Χαράλαμnoς Λυσίκατος , δήμαρχος
Νότιας Κυνουρίας και ο ηρόεδρος της ΕΔ.Π κ . Σηύρος
Φλρος , εκ μέρους του ΔΣ
και της Επτρoηής , εκφράζουν δημόσια τις ευχαριστίες
τους στον κ . Σταύρο Αραχω.
βίτη.
Οπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι κκ Λυσίκατος και
Για anαράδεκτες συνθήκες
διαβίωσης ζων συντροφιάς λίγους μήνες μετά από δημοσι - γελλόντων , κάνοντας λόγο για
στον χρο φιλοξενίας του
Η εν λόγω αναφορά έρχεται τους ισχυρισμούς των καταγΦλρος "με τον κ . ΑραχωΒίτη από την αρχή της Βουλευτικής
δίας , ο χρος του Δήμου
Σπάρτης δεν ηληροί της ΠροUποθέσεις Που ορίζονται από
εύματα του περασμένου Οκτω
στημένη υπόθεση και ηροηaθητείας
οικοδομήθηκαν σχέσεις ομοιΒαίας εμπιστοσύνης Που οδήΔήμου Σπόρτης στο Ξηροκάμηι Βρίου-Νοεμβρίου, όπου και γάνδα, anoφασίζοντας μάλιστα τον νόμο και το ΥΠουργείο
κάνει λόγο η Συνομοσπονδία ηάλι φιλόζωοι κατήγγειλαν να προσφύγει στη Δικαιοσύνη Αγροτικής Ανάπτυξης και ΤροΖωοφιλικν Σωματείων Ελλά - ακατάλληλες συνθήκες διαμο- για ην Προάσπιση του κύρους φίμων δεν δείχνει Πολιτική
του δήμου.
γησαν σε unoστήριξη όλων
των ριμων και τεκμηριωμ
νων θεμάτων της Εταιρείας.
δος , στηριζόμενη σε σχετικό
δημοσίευμα, απειλνταας να
Προσφύγει στη Δικαιοσύνη.
νής ζων στους ειδικούς χ ρους του Δ. ΣΠάρτης. Τότε , η
Δημοτική Αρχή είχε διαψεύσει
Βούληση για την εφαρμογή της
οιωμέΣύμφωνα με την τελευταία νομοθεσίας.
ανακοίνωση της Συνομοσηονο
συνέχεια σελ. 8
υπουργός γνωρίζει onό
πρτο χέρι λόγω επαγγελματικής του ενασχόλησης στην
υποστήριξη του αγροτικού
Ιούλιος γεμάτος εκδηλσεις στον Δ. Σπάρτης
Αναλυτικό πρόγραμμα
Συνεχίζονται και τον μήνα Ιούλιο οι θερινές εκο ha
τομέα από nολλά χρόνια το
έργο nou επιτελείτοι στη Περιοχή με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις από τα Τonικά
Προγράμματα LEADER με
σημαντικά οφέλη στην τοπική
οικονομία, στη δημιουργία
θέσεων απασχόλησης , στον
τουρισμό , στις εξαγωγές
αγροτικν Προϊόντων κλη..
συνέχεια σελ . 7
σωηο Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης στη
Σπάρτη και σε χωριά του Δήμου
Σπάρτης
Το Πρόγραμμα ηεριλαμβάνει
Πληθρα ψυχαγωγικν και
ενημερωτικν εκδηλσεων
και δράσεων , όΠως συναυλίες .
εκθέσεις, θεατρικές napoστάτoηικές εορτές . φεστιβόλ κ.α. .
nou ικανοηoιούν όλα τα γούστα.
συνέχεια σελ 9
Υπουργείο Μοναξιάς
γράφει ο Αθανάσιος Στρίκος
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα