Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ
'aggelia
ΠΑΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
[email protected]
AP. ΦΥΛΛΟΥ 9853- ΕΤΟΣ 35ο - ΤΙΜΗ 1 E -ΤΡΙΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 20119
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
"ΓΑΛΛΙΚΑ" ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΚΡΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Στις 874,38 μονάδες
Άνοδος 0,68%
53Ε -55 .
4ΗΗ Ε ΡΕ3Ρ ΕΣ.τttάθτσιθετήΕ.
-oi 00άς
t 5 ε ΕΕυρΗο35
ξξ6θ 5
Ε5520δρ
oρT 53PE33 ρα
θ:35033:
στςρυξέλλες
"Καμπανάκι"
για πλεόνασμα,
ανάπτυξη
Σελ . 5
ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΑ ΔΙΟΔΙΑ
Σελ 8
ΟΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2020
"Ανοιχτά κελιά"
Μητσοτά κης: Δεν θα κοπεί
κανένα επίδομα
99m α- 9
Δικαίωμα αποφυλάκισης στους πολυϊσο βίτες, όπως ο Δημήτρης Κουφοντίνας
άλλα έγκλειστα μέλη της τρομοκρατικής ορ νάνωσης "17 Νοέμβρη", δίνει ο νέος Ποινκός Κδικας, ο οποίος τίθεταm σε ιοχύ από
xθες ,
ΣΥΡΙΖΑ.
Σύμφωνα με το άρθρο 105B (παράγραφος
6) ορfετι ότι "σε κάθε περίπωση ο καταδικασθείς μπορεί
μείνει
περισσότερες ποινές ισό8ιας κάθειρξης
αν έχει Παραμείνει 25 έτm".
Πρόκεπαι για μια διάταξη
δεδομένο Πως θα πατήσουν" οι καταδικασθέντες για τη
"17 Νοέμβρη" προκειμένου
φυλακές , καθς ξεκάθαρα ορίτεται πως και
οι Πολυϊσοβίτες μπορούν
στούν εφόσον έχουν Παραμείνει στις φυλακές 25 έm.
Ταυτόχρονα, οι Πολυσοβfτες κρατούμενοι
δράση τους στην τρομοκρατική οργάκαι τα
Διελεύσεις
με χιλιομετρική
χρέωση
κυβέρνηση
Ψηφίστηκε από ην
να απολυθεί αν έχει Παρα κατάστημα για 20έη και εάν εκτί
Σελ. 3
Σελ. 2
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΜΕXPΙ ΚΑΙ 41 ΒΑΘΜΟΥΣ
στην οποία είναι
οργάνωση
βγουν από τις
δράση τους στην
ΧΩΡΙΣ ΔΟΥΛΕΙΑ 4 ΣΤΟΥΣ 10
αποφυλακι
Ερχεται "θέρμό!
μπορούν
να κάνουν χρήση της διάτανωσηη
άρθρου 110A, σύμφωνα με το οποίo
μπορού
οίκον έκτισης της Ποινής τους με ηλεκτρου
κή επιτήρηση. Η μόνη Προϋπόθεση Πυ τ.
θεται είναι να έχουν Παραμείνει 16 έτη στης
φυλακές!
Πλέον,
Χριστόδουλου Ξηρού
ένα έτος , έχουν συμπληρσει αυτό το χρον
κό όριο, καθς φυλακίστηκαν το 2002.
Πρακικά , αυτό σημαίνει όι από την 1η Ιουλίου μπορούν
υπαχθούν στο
απολυθούν με τον
όρο της κατ '
oΠ03θ"
Τριήμερο.
o03rlu
Πρωταθλήτρια
στην ανεργία
νέων η Ελλάδα
μέλη της "17 Νοέμβρη", Πλην του
Που ήταν δραπέτης επί
υποβάλουν αίηση για να
καθεστς της και ,ofκον έκτνα
Sool SuAΙΟΙ Sun Suο
Ο λογικός
Σελ. 4
Σελ. 4