Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡΙΤΗ

2

ΙΟΥΛΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5176

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ ΓΝΩΣΤΟ ΠΑΤΡΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ, ΠΑΝΟ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ

Χαρισµατικός άνθρωπος
ΣΗΜΕΡΑ (11 π.µ.) ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΟΥ Η ΚΗ∆ΕΙΑ ΤΟΥ
ΣΕΛ. 6

ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ

Το νερόνεράκι
στη ∆υτική
Αχαΐα
ΣΕΛ. 3

ΣΤΗ ∆ΙΚΗ ΤΟΥ 27ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΤΡΟΚΤΟΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Καµπανάκι
από τον
Στουρνάρα
ΣΕΛ. 4

ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΑ
ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Αυξηµένα
τα µέτρα
φρούρησης

Συγκλονίζουν
οι καταθέσεις
«Ζούσαµε σ’ ένα κολαστήριο», υποστήριξε
η αδερφή του κατηγορουµένου και ζήτησε να του
«δοθεί µια δεύτερη ευκαιρία»
ΣΕΛ. 9

ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

Πού διαφέρει
ο ΣΥΡΙΖΑ
από τη Ν.∆.

«Γιατί είµαι
υποψήφιος µε την
Ένωση Κεντρώων»

«Υπεύθυνη
φωνή λογικής
το ΚΙΝ.ΑΛ.»

«Στόχος της Χ.Α.
η ανάκτηση
της τρίτης θέσης»

ΣΕΛ. 18

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

Έρχονται
«40άρια»... και
στην Πάτρα

ΣΕΛ. 16

ΣΕΛ. 11

ΣΕΛ. 19

Η ΑΧΑΪΑ
ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

Στην πρώτη γραµµή της
πρόκρισης στην Ολυµπιάδα
ΣΕΛ. 20

ΣΕΛ. 13

ΣΕΛ. 15