Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

27oC, 15:00

31oC, 21:00

25oC - Υγρασία 48%-87% - Άνεμοι: Α-ΒΑ 1-3μπ. Ανατολή ηλίου: 06:16 - Δύση ηλίου: 21:11

€0.80

Áí åß÷áìå êÜíåé ðÝñóé áõôÜ ôá Ýñãá;

Καταιγισμός υπογραφών για την εκτέλεση και την πρόοδο έργων, που η ελληνική πραγματικότητα, αλίμονο, κρατούσε επί
μακρόν στα συρτάρια της. Οι απερχόμενες τοπικές Αρχές εκδηλώνουν το επικοινωνιακό τους παράπονο ότι δηλ. όλα αυτά τα έργα θα τα
πιστωθούν οι επόμενοι, στα χέρια των οποίων ελπίζεται να ολοκληρωθούν. Ανάμεσα σ’ αυτά, και οι υποδομές για τη διαχείριση των
σκουπιδιών, στην έλλειψη των οποίων και στην μεταβατική λειψανδρία αποδίδονται τα δεινά στην αποκομιδή και τη διαχείριση π.χ. της
προηγούμενης χρονιάς. Αναλόγως, προκαλεί ικανοποίηση η ασφαλτόστρωση κεντρικών δρόμων της πόλης, που παρέμεναν χαραγμένοι
και με μπαλωμένα ορύγματα πλήθους εργολαβιών εδώ και δεκαετίες. 3>>

Τρίτη 2 Ιουλίου 2019
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4913

ΕΥΡΕΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ, ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΚΟΥΣΤΗΚΑΝ

Ìåãáëþíåé ôï åíäéáöÝñïí ãéá ôï Âßäï
Συνέχεια των
επισκέψεων, μέχρις ότου
η Πρωτοβουλία πάρει
τη μορφή Συλλόγου
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Κερκυραίοι όλων των ηλικιών, των επαγγελμάτων και των πολιτικών πεποιθήσεων, ανταποκρίθηκαν
στο σαββατιάτικο κάλεσμα της Πρωτοβουλίας για το Βίδο. Κοινό κίνητρο;
Η ανησυχία για την εγκατάλειψη του
νησιού, οι διαγραφόμενοι κίνδυνοι απαξίωσης της ιστορικής-μνημειακής
ταυτότητάς του, όπως και κίνδυνοι αποξένωσής του από την τοπική κοινωνία και από την πόλη της Κέρκυρας,
της οποίας αποτελεί φυσική προέκταση...
Σελίδα 7>>

Ôñßôç 2 Éïõëßïõ

Seabourn Odyssey
08:00 - 23:00 - ÅðéâÜôåò: 462
Konongsdam
08:00 - 18:00 - ÅðéâÜôåò: 3.375
Costa Deliziosa
09:00 - 14:00 - ÅðéâÜôåò: 3.570
Norwegian Star
10:00 - 16:00 - ÅðéâÜôåò: 2.800
Aida Blu
12:00 - 20:00 - ÅðéâÜôåò: 2.450

Ç íÝá ÂéâëéïèÞêç óôï Ãåíéêü Íïóïêïìåßï ÊÝñêõñáò
ΚΕΡΚΥΡΑ. Την προσεχή Πέμπτη θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της "Νοσοκομειακής Βιβλιοθήκης" του ΓΝΚ και η οποία θα ονομαστεί "Σπυρ. Αλεξάκη",
προς τιμή της αποθανούσης νοσηλεύτριας του Νοσοκομείου. Μαζί με τα εγκαίνια
του νέου Τμήματος Ημερήσιας Νοσηλείας (Ογκολογική Μονάδα) και της τελετής
παραλαβής του νέου αξονικού τομογράφου, 16 τομών. Σ' ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον κείμενο, ο Πέτρος Κωσταγιόλας εξηγεί όλη τη "φιλοσοφία" της βιβλιοθήκης,
την πορεία δημιουργίας της, τις προοπτικές και τις παρούσες υπηρεσίες της. 8-9>>

Ë. Íôïýóéêïò: 10 ëüãïé
íá áøçöÞóåéò ôïí
íÝï äéêïììáôéóìü 6>>

Óôç ÍÝá Õüñêç ç
"ÐáëéÜ", ôï 2020

13>>

Åîé÷íéÜóôçêå õðüèåóç äéáêßíçóçò çñùúíçò, óôïí ÂïññÜ 16>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα