Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ίδιοκτησία: L.& Ε . ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 62ο- Αρ. φύλλου 17.546 . Τιμή 0,60 Ε . Τρίτη 2 Ιουλίου 2019
Γραφεία: Φ. Τζαβέλλα 11-ΩΑΝΝΙΝΑ 453 33. Τηλ. Κέντρο 26510 25.677, 33.791-Fa: 26510 30.350. htp://wwwproinosiogos .gre [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Καλύτερα να επιστρέψουμε σε κάπι ασφολέστερον λένετρα πολλοί Εληνες.
41PO ΠΡΟΣΤΗΝ ΔΜΩΤΚ ΟΙΟΝΟΜΙΑ!
Ο Πόντε ημέρες πριν ανοίξουνοι κάλπες αλείδωσeη πρωτιά Βάστμες ενδείξεις για απόπειρες εμπρησμού . .
Της Ν.Δ και το ενδιαφέρον στρέφεται στην επόμενη ημέρα
Ο Σε πανικο Αλέξης Τοίτρας, εγκατέλειψε τις συζητήσεις
στην Ε.Ε. για να μιλήσει
Σε Ασφάκα- Πέραμα πρεμιέραν
χθες των φεινν πυρκαγιν!
στο Ηράκλειο ..
Με παγτωμένη την αίσθη Η άνοδος της θερμοκρασίας θέτει σε αυξημένη ετοιμότητα Τις Υπηρεσίες
μ . u la
κίογές της Κυριακής , που ενσχυει 6 Ο
Με μια διπλή πυρκαγιά σης
περιοχές εράμαrος και Ασφα.
σημέρι η νέα Αντιmιρική περίο ο0 ήπίτμ όin.gr , η προσοχή και το ενδιαΑΝΑΛΥΣ Η
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΠΡΩΙΝΟΣΛΟΓΟΣ
Τερα, όμως η εκδήλωση Των δύο
πυρκαγιν προκαλεί απονοκέn ma στην επόμενη mμέραν και τα πpa
ωστε ηΕλάδα w επνλο γα την Ελλάδα βάζοντας στο περιθρο πολτικές ΣΥΡΙΖΑ πoυ
στην κανονκόα
B mκ o
στασία ) καθς υπάρχουν σχυ: πρόκεπαι για
Από Τις κάλπες της Κριακής θα αξεπηδήσειm μα νέα περίοδος
Κ υ ΤΑμα ν ν οναμία. .
Τίας προχέοmλούν Τρ αι Ε
γκυρα δεθνή μέσα Ενημέρωης,
Τις κινήσεις του δεήνει Τ
να Την αποδέχετα και ο δος ο : 0Ράμα για m διεξαγωνήτους, η Αντπολίευση για την αποχή
nwρρι A ό ι ζηΙ Τούμενο η πρόληψη και η αποτροπή εμπρηστικν πράξεων
RAnθεί 1ε πανκό σπό την ΕΠΕD.
Χάμενη συντριβή , η σποία ούτε
Πανηγυρίζουν όλοι για τις
εκλογές -παρωδία στην Αλβανία!
πρν οcu ο Το μαλό του
Δύο χλεσινές του πpωτο-ΕΠΙΣΗΜΑ ΝΣΕΙΣ
Για να έχει Κα η Hnειρο
στυρή εκπροσύηηση. .
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2013
κόμη προπόο fe u
αύξησης θερμοκροσίας που αναμέ Anό την προεκλογική :
ΚWnoη των υποψηφwν!
* Μάις το 15% των ψηφοφόρων προσηλ στις κάλτες
, δημοπικές .
κλογές - παρωoία>
κήσην Αβανία οως
ρασχευή, γενογός που θεει σε στόη μεγαλύτερη εγρήγoρση Τς υπηΤρανα ότιπαραδνειmκαι εκείνο για το οποίο δίνει κμάΧP είναι να περιο: όπλα
- 11η σελ.
σα θα αγέλα στους
Μόλις χθες υπέγραψε ο Υπουργός για τα δυμοτικά καταφύγια .
ΣτΟ παρά ' η Κυβέρνηση δείχνει
ενδιαφέρον για τα αδέσποτα ζα!
Σύμφωνα με καταγγελία της ΠΟΕΛΗΝ
ουν ν
00odo ΟΛ iΟΑn
<Βράζουνν χωρίς κλιματιστικά
:Νοσοκομεία της Ηπείρου
ξύ ης Κuβέρνησης και
Και ο δύn m
ζουνί Η μεν Κυβέρνηση
και τα
Δεν διορθθηκαν εγκαίρως Τα προβλήματα . .
Στίττα ν a ίκn Tο
ρεκόο για την πιο
αλλά κ
πέσεις από Δήμους και φΗ παράταξη του νέου δημάργου Μ Ελισάφ τονίζει
δύσκολες συνθήκες
Ολοκληρωμένες όι αποσπασμαικές
ναείναι οι παρεμβάσεις στην Παμβτιδα
γούν πολλά νοσο
δησ επτέλους (κλογές
γαp ) ο αμόδιος Υπουργός
Στ. Αραχωβίτης , μόλις χθες
Soums SooωX Stu p
μαπσμό
μα περίοΦΛΑΣ
ΑΔΕΣΠΟΤΑ: 45 μήνες
για 16 κλωβούς!
odτμonidae aι non ορ
1- να αονοάm από
χρηματοδότηση δημonκν καταΚαβοριστικης σημασίας η υπογραφή Μνημονίου .
νEι εικίνδυνα
Τις συνθήκες καυ
Hold nOC
D νoνinε ται σε ονακο,
νωση του Υπουργείου Αγροnκής
Aναμ . mδ
Παμβηδος , που αν
πολλά Νοσηλευτικά Ιδρύματα καΕργαζομένων Δημοσίων Νοσοκο
ταγγελ λνοu νδ Μη Γ οpει ο lpoεδρος
> Του ΚΩΣΤΑ ΚΑΛΤΣΗ
αννίνων , δυστυχς
σης Των δημοικν καταφυγίων, με
Ελεύθερες Σκέμεις
Ανοιχτή επιστολή
αυριανό Πρωθυπουργό!
erνό! nipασαν Τpάντα εννά
μήνες αφ' ότου εγκρθηκε η π
Ε δύν ν1ς :
ndadlio meagyoxnSz
βαρά προβλήματα , a .
λήση έντονα η νέα
Δημοική 11ησελ.
Αφορά στον καθορισμό των
δημοπράτηση κι ακόμη δεν
κατέστη δυνατή η ολοκλήρω ση και η παράδο - -11η σελ
Λ κα Συνδέσμων Δήμων γα τη λειτουργία καταφυγίων και ιατρείων 11ησελ.
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
Διαπιστσεις .
> Του ΒΑΣΙΛΗ ΒΟΒΟΛΗ
Επκαλούμενος τη κοροίδία Κυβέρνησης και ΕΡΤ
λογική ..
Αγαπητπ Κυράκο,
χρόνα ο Αλέξης φάνταζε σαν η μοναδική μας
ευκαιρία!
Έταξε πολλά και ο λαός τον εμπιστεύπικε , αλλο
Αριθμοί και
Αναβολή της κλήρωσης της Super league
ζητά ο Γιργος Χριστοβασίλης
(Με αφορμή την ανεργία:
> ράpει ο ΓΟΡΟΣ L KME Φλάλογος
και τις συντάξεις)
L Foogrerc mome
τα ψέματα, δεν tίχαν πpοηγούμενο! Απομυθσποί
Τmpeν ολς κα τmν έλmw εδαο
Παρελθόν μετά σπό οκτ χρόνια ο Ανπ Λίλα!
,ο μεγαλομετοχος και πρo
σίλης δεν έχει σκοπό φαίνεται να
μεστι αμσχηυ όσον αφορά τα η. 0ι αρ μοί με τη λογική αποτελούν μια εξίσωΤρα εσύ φαντάζεις σαν η μοναδκή μας Ευκαιρία να επανέλθουμε
ένα και ένα κάνουν ένα , κατά Ζav Πολ Σαρτρ. Όταν
κά ν n
οποία φρόντισε ο Αλέξης να ξεχασουμε
ρoίδία που υφίσταται σπό τν κιβέρνηση ο ΠΑΣ Χθες η ΠΑΕ κο.
νειοκρατίας.
Εά Εκαι mλονικό.οποτεάΜαλενοι σηθυoί
και άλλα η λογική.
Πpoσε Μ B έΥΚ ην δαmlΡγού
2. Μην επιλέξεις φανταχτερούς συνεργάτες , χωρίς ουσια Aε Τόσο σον ποόεδρο της ΕΠΟ
πνοεν Το. κάτι Boλήσ ν κοτπο.
Για παράδειγμα.
ΒaγγEλη ρμενο, οσο και στον
.11η σελ.
ποσοστά της ανεργας στη χρα μας 4η σελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα