Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΘΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερινή Εφημερίδα τns Hπεiρου-Ιδρυτns Ευθ. Τaάλλas-Έτos 920-Αρ. Φίλλου 24596-Τρίτm 2 Ιoυλίου 2019-060 ε
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Τέλος ο Λίλα, έρχονται
Ζιούλης και Καρτάλης
0κΠήτερ Παν Πετά
στα Πάννενα.
Πρεμιέρα με τη
Sofia Sinfonietta
ΣΕΛΙΔΑ 1
ΣΕΛΙΔΑ 13
ΣΕΛΙΔΑ 19
Ως εργαλείο Παραγωγής Πολιτικής και κδεξαμενήν επεξεργασίας και κατάθεσης Προτάσεων θα
λειτουργούν τα Γιάννενα Νέα ΕΠοχή , έχοντας και ελεγκτικό ρόλο στη λειτουργία της δημοτικής αρχής
ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ
Η ΠΑΡΑΤΑΙΗ
ΕΦ. ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ
Έγιναν λάθη,
υπήρξαν αδυναμίες
Σε μια συγκΡu 1s
και η έκανε κατά τη διάρκεια της δ.
αυβέρνησης της χρας, αλλά και
μια σύγκριση oνάμεoα στα Προγpάμ
ζhήuαtα της οικοναμίας, της εργ aίας και της ασφάλσn ηρoxpnoe
nunoψήφα βουλευτής Εικρατείας
Εφη Ακτοόγου στmaEAΙΔΑ 4.
ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
Δέκα Προτάσεις
για η λίμνη
Τις Βέσεις και ης nρoτόoεις της n ράταξης Πάνενα Νέα Επoκήν με
τέφεραν στη συνάνηση γατο nρό nκόnu
βουλος Νίκος Σορόκας και το μέλος
Βoσλης Ζωγρόφος
ΣΕΛΙΔΑ 3
Η δραστηριότητα
Σην αξοποηoη του συνόλου των μελν της παράταξης Πάννενα Νέα Εποχήν φανεται αποφασσμένος να
Προχωρήσει νεοεκλεγείς δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ , κάτι που, εκτός από επιλογή , μοιάζει και ανάγκη, καθς ο
αριθμός των εκλεγμένων δημοτικν συμβούλων είναι μικοός για να μπορέσει να ασκήσει αποτελεσματική δοίκηση.
των υποψηφίων
ΣΕΛΙΔΕΣ 6-8
Αθλητισμός
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΜΑΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
αΨΑΧΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΣ , ΔΗΛΩΝΕΙ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΑΡΙΑ ΝΑΚΑ
Προϋπόθεση
σταθερότητας
αυτοδυναμία
Ζητά αναβολή
της σημερινής
κλήρωσης
Νέοι Κδικες, νέο τοπίο
στη δικαιοσύνη
ΣΕΛΙΔΑ 19
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
Eε εφερμογή τέθηκον orό χeες ο νίος Πονικός Κδικος κοιο νέος Κδικας Πονικής Δικοvομας nou ανομένε ται να πpοσpέρουν στον εκαυγρονομό του naνικού συστήματας ολλά κι.
σην τούτερη onovομή δικα ouνης, χωρς ωστόσο να ληειοnpoβλημοταμός γα
Ιούρικα
τα Γιάννενα.
για την Εθνική
Προϋηόθεοn για τmv noλτική
στυθερότητ χαρατηρίζε την
αυτοδυναμία, σε ουνέντευξή της
στον Η.Α , n unounφιa βουλευτής
νμόπο
ΤΝ n mμnnBoνν w Πenanμή
Eνπμερωτή εκάλλωση με αμλητίς πέντ εγγωσένου αρους να μικούς και μέλη πων νομοnepaσκεuστκν εntponν Η νοματοροσκευαστική επιτρonή ολοκλήρωσε πριν λίγους μή
νες το έργους και το υπουργεία Δικαοούνης πρακρησε στν άμεση εφαρμσγή τους, με τρουπν εκλαγν, druς
ΣΕΛΙΔΑ20
- nodνonuw πeN bu ΔΟΜΟ
ωστόσο , nως σης ηροθέοεις του
κόμματος της είνα να επιδιξει:
τη μέγστη δυνατή ουνανεση .
ΣΕΛΙΔΑ 5
Α.Ε. ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ονέφερε η Πpρόs έρος του Δκηγορυκού Συλάγου Ιωaννiνuw Μoρίσ Νάκα
Ενίσχυση
ΣΕΛΙΔΑ 9
με Β . Κοσμίδου
ΣΕΛΙΔΑ 21
ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ Μ. ΒΡΑΖΤΟΥΛΗ
ΤΕΝΙΣ
Ο ταλός Καραμπινιέρος, οι αντάρτες και μια αναζήτηση
Διεθνής διάκριση
για τη Ν. Γκαρτζονίκα
ΣΕΛΙΔΑ 21
ΣΕΛΙΔΕΣ 14-15