Previous
Next

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Πώς θα αποδεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμού
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
91771108159211 7
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ
ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019 | τιμή: 1,30 Ε
Έτος: 95ο. Αριθμός φύλλου: 26.969
Πς θα αποδεσμεύονται
οι τραπεζικοί λογαριασμοι
Γιργος
Κουμουτσάκος
Ο τομεάρχης Εξωτερικν
της Ν.Δ. στη N
ο αγορές
έχουν δσει ήδη
Ψήφο εμπιστοσύνης
στ Ν.Δ
Βήμα βήμα η διαδικασία που Πρέπει να ακολουθήσουν οι οφειλέτες του Δημοσίου
Ελληνοκινεζική κόντρα
στα bulk carriers
Χίλιάδες οφειλέτες
δεν έχουν τακτοποιήσει ορισμένες οφειλές τους
Δημοσίου,
μοσίου μπορεί να περιορίζεται μήνα με τον
όλο και περισσότερο, εφόσον αυτός έχει ρυθμίσει οφειλές του, εντάσσοντάς τες σε ρυθμίσεις τμηματικής
σε μηνιαίες δόσεις την αποπληρωμή όλων των οφε καταβολής, θα πρέπει να είναι συνεπής στην Πλη
λντου και ταυτόχρονα είναι συνεπής στην καταβολή ρωμή όλων των μηνιαίων δόσεων. Βον) Εφόσον ο
οφειλέτης τακτοποιήσει όλες τις ληξιπρόθεσμες
οι οΠοίοι είτε
Σε ακόντραν ανάμεσα σε Ελληνες και Κινέζους
έχει αναδειχθεί η φετινή κούρσα αγοραπωλησιν Πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου .
Σε σύνολο 237 deals , σε περισσότερα από τα
μισά (130) συμμετέχουν ναυτλιακές εταιρείες
από τις δύοχρες σελ . 16
Φορολογική Διοίκηση είτε έχουν εντάξει
μία ή περισσότερες
Προς τm
διαφορετικές οφειλές τους σε
ρυθμίσεις, μπορούν να κερδίσουν από τον ερχόμενο
Οκτβριο τm σταδιακή αποδέσμευση των λογαριασμν τους από κατασχέσεις
βληθείγια τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους Η δυνατότητα
αυτή θα παρέχεται από την 1η Οκτωβρίου με τη.
διάταξη
με την οΠοία η κατάσχεση χρηματικν υπολοίπων
από έναν τραπεζικό λογαριασμό οφελέτη του Δητων δόσεων. Ο μηχανισμός αποδέσμευσης του τρα
οφείλέτης είναι συνεπής στην πληρωμή των μηνιαίων
πεζικού λογαριασμού θα αρχίσει να λειτουργεί εφό- δόσεωνόλων των ρυθμίσεν του , θα πρέπει να υπο
ενδιαφε εξής:
βάλει ηλεκτρονικά
Περιορισμού τς κατάσχεσης. 4ον) Η υπηρεσία της
ΑΑΔΕ Που είναι αρμόδια για την είσπραξη των οφει
λν θα προχωρεί
αποδέσμευση μέρους
ζικού λογαριασμού του οφειλέτη. σελ 67
Προηγουμένως, από ην
ρόμενου οφειλέτη , Πραγματοποηθούν τα
1ον) Ο ενδιαφερόμενος οφειλέτης Πρέπει
Ποιήσει στοσύνολό τους, με ρυθμίσεις τμηματικής
καταβολής, όλες τις ατομικές ληξπρόθεσμες οφειλές
του Προς τη Φορολογική Διοίκηση. 2ον) Αφού
Πλευρά
σύστημα ΑXISnet, αίuηση
Που τους έχουν εΠ του
Αυξάνεται η τουριστική
κίνηση στη Μεσόγειο
να τακτο άρθρου 130 του ν. 46112019, σύμφωνα
στην έκδοση απόφασης για mν
του υΠολοίπου ενός τραπε
Αυξητικές τάσεις καταγράφονται στις αφξεις
ξένων τουριστν σε όλη τη Μεσόγειο και ειδι κότερα στις ανταγωνίστριες προς την Ελλάδα
χρες, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα
στοιχεία . σελ . 15
Η εταιρική διακυβέρνηση
κλειδίγια την επιτυχία
Στην τελική ευθεία
τα ηλεκτρονικά διόδια
Οεπικεφαλής του ΤΧΣ Μ. Τζούρντα στη Ν
Με ανοχτό το μείζον θέμα για το Πς θα συλλέγονται τα διόδια και το Πς θα καταβάλλονται
στους Παραχωρησιούχους, στε να εξυπηρετούνται οι δανειακές συμβάσεις, το υπουργείο
ΥΠοδομν κήρυξε Προσωρινό ανάδοχο στον
διαγωνισμό για το ηλεκτρονικό σύστημα διοδίων την κονοπραξία Ακτωρ-Intrakat Intrasoft Inl -Autostrade Tech. σελ 10
Σειρά εισηγήσεων με άξονα
την ταχεία ενίσχυση του θεσμι
κού ρόλου της Εθνικής Τράπεζας, σπε να καταστεί ένας ισχυρός
παίκτης
εξηγεί ότι για την επίτευξη
στόχων απαραίτητη είναι η διασφάλιση βέλιστων Πρακτικν
εταιρικής διακυβέρνησης στε
τράπεζα να αποτε
λέσει πόλο έλξης
επενδυτν εντός
εκτός συνό .
ρων. Τα παραπάνω
εντάσσονται στο
Πλαίσιο Πρωτο
στο διεθνές ανταγωνιστι
κόπεριβάλλον, κα
τέθεσε στο Δ.Σ. ς
Γιάννης
Αναστάσόπουλος
Ο σύμβουλος Διοίκησης
της ΕΑΣΕ στη Ν>
Ιστορικόπέρασμαν Τραμπ στη Βόρεια Κορέα
τράπεζας ο βασικός μέτοχος
τής, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας
(TΧΣ ) . Σε συνέντευξή
N ο διευθύνων σύμβουλος
Ταμείου Μάρτιν Τζούρντα
αυέδαφος της Βόρειας Κορέας, με τον ΝτόΒορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν ,
Για Πρτm φορά Αμερικανός Πρόεδρος Πάτησε στο
ναλντ Τραμπ να έχει συνάντηση-αστραπή προχθές με τον
με τον οποίο συμφνησε για επανάληψη των συνομλιν. Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε χθες
μερικά βήματα εισερχόμενος στο έδαφος της Βόρειας Κορέας, συνοδεία του nγέτη της Κιμ
ΓΓονγκ Ουν, σηματοδοτντας μια θεαματική Προσέγγιση με τη χρα αυτ . Με την κίνηση αυτή ο
Τραμπ έγινεο Πρτος Πρόεδρος των ΗΠΑ Που Πάτησε στο έδαφος της Β. Κορέας. σελ . 20
Μονόδρομος
η συνεργασία
δημόσιου
-διωτικού τομέα >18
βουλιν του TΧΣ
για τον εκουγχροάμεση βελτίωση
της αξιόπιστmς λειτουργίας των
νισμό
του στη
και την
τραπεζν. σελ.5
Καλοί οιωνοί για το Θριάσιο
Αισιοδοξία για θετική έκβαση, και μάλιστα σύντομα , σε ό,τι αφορά την κατασκευή και
λειτουργία του Θριασίου Εμπορευματικού Κέντρου, γνωστού και ως Θριάσιο 1, μετά την
ολοκλήρωση όλων των κύκλων ερωτημάτων
και απαντήσεων από την DG Gomp, εκφράζουν
οι εμπλεκόμενοι με το έργο φορείς. σελ. 14
Τα 12 SOS
Σελειτουργία
ηπλατφόρμα
για την πρτη
κατοικία
για τηνορθή Ιροσωρινή
συμπλήρωση κατάΠαυση
του Ε2
του Πυρός)
- λης
ΕΛΠΕ 3,51 ΕΤΕ 1,01
το ΚΥΜΑ ΚΑΥΣΩΝΑ
ΚΑΙΕΙ ΤΑ ΣΙΤΗΡΑ
ΕΥΔΑΠ
Από σήμερα
Εισόδημα από ακίνητα
Εκεχειρία στον εμπορικό Πόλεμο
σελ.17
Σε προσωρινή εκεχειρία όσον αφορά τον εμπορικό Πρτο εξάμηνο
Πόλεμο Προχρησαν ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντό
ναλντ Τραμπ και ο
με την Ουάσιγκτον να αναστέλλει την επιβολή νέων
δασμν
αξίας 300 δισ. δολαρίων. Οι δύο πλευρές συμφό
Vησαν να επανέλθουν στο τραπέζι
ωστόσο ο δρόμος για την επίλυση των εμπορικν σΤΟ Χ.Α.
Οι φορολογούμενοι;
κτησαν το 2018 εισοδήματα
από ακίνητ περιουσία πρέπει
να δσουν ιδιαίτερη προσοχή
σε 12 σημεία, για να συμπληρσουν ορθά
φορολογικν τους δηλσεων
net , σελ . 4
Ανοίγει σήμερα n πλεκτρονι
κή Πλατφόρμα για την Προστασία της πρτης κατοικίας.
Την πλατφόρμα θα εγκαινιάσει
ο ειδικός τομεακός γραμματέ
ας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέ
ους Φτης Κουρμούσης
υπουργείο Οικονομίας
Ανάπτυξης. σελ . 2
Που απέ.
Κνέζος ομόλογός του ΣιΤζινπίνγκ. Εκρηξην
ΦΟΟΟο ΗMΡΟΛΟΓ 11
Οι υποχρεσεις των φορολογουμένων
Φορολογικό
ημερολόγιο
Ιουλίου
ημερήσιου
τζίρου
και στις υπόλοιπες κινεζικές εισαγωγές
τα έντυπα των
διαλόγου,
σελ. 11-12
συστήματος ΤΑXIS
διαφορν παραμένει μακρύς ακόμη. σελ 19
ονν 19?:923
ΑΟ ΕΝΝΑΝ30

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Πτώση στη Wall με φόντο τα εταιρικά αποτελέσματα- Βούλιαξε η μετοχή της Alphabet
  Με πτώση έκλεισε τη σημερινή συνεδρίαση η Wall Street με την προσοχή των επενδυτών να επιστρέφει στα εταιρικά αποτελέσματα για το τελευταίο τρίμηνο του 2022. Η Wall Street εξακολουθεί επίσης…Πτώση στη Wall με φόντο τα εταιρικά αποτελέσματα- Βούλιαξε η μετοχή της Alphabet - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Στο MLS και την Ατλάντα ο Γιακουμάκης
  Στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στην Ατλάντα Γιουνάιτεντ (MLS) θα συνεχίσει την καριέρα του ο Έλληνας διεθνής επιθετικός Γιώργος Γιακουμάκης. Η μεταγραφή του 28χρονου στράικερ (από τη Σέλτικ) ανακοινώθηκε από τον…Στο MLS και την Ατλάντα ο Γιακουμάκης - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Alibaba: Άλμα στις μετοχές καθώς ετοιμάζει την απάντηση στο ChatGPT
  Την απάντησή του στο ChatGPT ετοιμάζει ο τεχνολογικός γίγαντας του ηλεκτρονικού εμπορίου Alibaba, όπως μεταδίδει το CNBC. Η απόφαση αυτή έρχεται παράλληλα με τον κυκεώνα των τεχνολογικών εταιρειών που «επιβιβάστηκαν»…Alibaba: Άλμα στις μετοχές καθώς ετοιμάζει την απάντηση στο ChatGPT - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Hellenic Train: Οι ακυρώσεις δρομολογίων για αύριο Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου
  Σε ακυρώσεις δρομολογίων προχωρά και αύριο Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου η Hellenic Train κατόπιν ενημέρωσης από την Πολιτική Προστασία για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και σε συνεννόηση με το Διαχειριστή…Hellenic Train: Οι ακυρώσεις δρομολογίων για αύριο Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Πέρασε η τροπολογία-μπλόκο στον Κασιδιάρη με τις ψήφους ΝΔ και ΠΑΣΟΚ
  Με την  στήριξη των βουλευτών της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ εγκρίθηκε η τροπολογία που επιχειρεί να μπλοκάρει την συμμετοχή στις εκλογές κομμάτων που πίσω τους καλύπτονται εγκληματικές οργανώσεις  όπως η…Πέρασε η τροπολογία-μπλόκο στον Κασιδιάρη με τις ψήφους ΝΔ και ΠΑΣΟΚ - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ