Πρωτοσέλιδο Επτά:Recognized text:
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΠΑ/ u,
Κατερίνη, Ετος δέκατο tttopo , tοuος 73Aρυτέρα 1 lουλίου 2019
Τιμή φύλλου 2 pν
Intemational Day of Coοperatives
Συνετοιρισμοί
για αξιοπρεπή
εργασία