Πρωτοσέλιδο Η Επικαιρότητα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ της Κυριακής
24- ΔΕΣ
ΕΚΔΟΤΗΣV ΔΙΣΥΘΥΝΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛ ΟΣ ΛΕΜΑΣ- Γραφείαι Πlάστηρα 1143100 Κορδίτου
Ε-maΙ!
[email protected] otenet.gr
24410
40770
24410 76Τ46
Τι είδους
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2019: ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΩΝΙΑ
ανάπτυξη
θέλουμε;
Οι "πρτοι"
Ιστο Ν. Καρδίτσας
ΣA, 7
ADOA0
Κεντρική πολπκή
εκδήλωση οu
ΣΥΡΙΑ Προοδευηκή Συμμαχία
Φ Δευτέρα1 uou 2019 στην Κοpδίoα
τοχέpο του Εκοyoύκέντρου o
Β30 με ο M sη
ΝΟpttoις 30
ΕΑΝΣΤΕ
καιαύλου Υοuproς Δoστκής Ανοογια
ΤE7 n
0ΦΑ0ΥΜE
Ενωμένο Μnopoύμε
ρόm 3γο ou
ΤΝΟΟυM
τie ouο .
ΠΥΡΟΣ Ε ΛΑΠΠΑΣ
pένo μoς .
Με στόχο
φoκό Νuοpό 52 ΚΑΡΔΤΑ
ην νανέωση
nLNη 351 -2807α
Ε:3ΝΟm- 25339ι
ypn pe vo tmv
poeone
wwo ιpr
ΚΟΥΛΟΚΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
t αmba
nή στ Εεοo
Ερ ronan μαμέη
Μεβ τ
4 και oσtία
ΚΕΝΤΡ!ΚΗ Ο Η2 1ΟΥΛΙΟΥ
Δύναμη για το Αύριο!
εΙΝΔΠργο5 ,
πρες 89μ σο Σεvοδάχ ΚΑΝ
A ουAnA
καΟΥ Εν
Tnλ. ΔE 240
Σταύρος! |Κωτσός
Παπαγεωργίου
ΗΛΙΑΣ
Yopepo θouλumή
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Υ Βουλευτής Καρδίτσς
N.Kopditoas
nBaστήρα 32 13ος poφο .
ΣΥΡΖΑ
Ν Καρόπσας
τM0 2αι. ο
ΟΛΟΙ ματί
Α φενnό
Νίκος Ευθυμιάδης
μπορούμε
Υnoφήpoς Βouuής ΚΑHΣΟκη KΡΔΤΣΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΟΝΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΚΑΡΔΤΣΑΣ
Τ 4ΜΗε
eΤHaτo2 Τm00 ε
ΔΕΥΤΕΡA1 ΙΟΥΠΟΥ
Ισχυρη
Lωτήρης Δημ lonoyεuργoυ
- ου tr
oΡΑ 9:30 ΤΟΒΡΑΜ
ΔΟΜΗΝΙΚΟ ΒΕΡΛΗΣ
1ονET πυ
Μ ε Α
Υπεύθυνm
ΚατάστημαΑδομnounοu
Ηραn .
Brμπη
cmλογn
nAΚΟ ΓΡΑΦΟ: Kelκρτρνη 33 & Τpας
Τ. 244101444 Κ 6944 64532emitφnt.gr
Επισκεφθείτε την ΗAεκτρογικά εφαμερίδα μας καθημερινά στο : www.epikairotita.fnfo

Τελευταία νέα από την εφημερίδα