Πρωτοσέλιδο Πρώτη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΠΗΝΕΙΟΥ ΚΑΙ
Πρντη
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΗΕΙΑΣ
AP . ΦΥΜΟΥ 5158
ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
ΠΜΗ: 80λ. (Εκτός Νομού 1 ευρ)
ΕΤΟΣ 16ο
Κοινός αγνας
για την τουριστική
ανάπτυξη
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
μΠΟΛΥΥΨΗΛΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
σε όλη την Ηλεία
Σελ. 5
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΜΑΘΗΤΩΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
Στην Ανδρα βίδα
ακόμα περιμένουν
Σελ. θ
ΕΝΜΕΣΩ ΘΕΡΟΥΣ
ΥnΟΥΡΓΕΙο ΠΡΟΣΤΑAΙ ΤΟΥ ΠΟΛΤΗ
ΤΑΣΙΑΣ
ΕΥΟΥΗ ΣΕΔΑΙΜΟΥ ΚΑ
Ισεις ταλανίζουν
μεγάλο αριθμό
ΟΝ ΑΜΑΓΚΟΝ
Η πρόβλεψα κνδύνου nυρκαγιν εκτιμάτα
nολύ mh
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΧΑΜΗΛΗ
κατηγορία
μότητα
από όλες τις συναρμόδιες αρχές
κκνδύνου - και anατεται απ όλυ
Παιδιν στην Ηλεία
ΑΕΡΜΟΥ
-ΟΡΙΑ ΔΑΣΙΚΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΟΝ
Σελ. 9
Σελ. 7
ΕΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Τρόσχίου
ΠΑΣΟΚ
Σος περιμένυ ς
προεκλογική
πλαυου
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
Ο θεματικό Πάρκο
Ευστρή, Πργος
Τετάρτη
3 Ιουλίου
oος npοoλ σην
npooή μουσυμίνpωση
Δηλσεις
αζιόνισΠ
Dopoτνή 5 oλλ tgo μμ.
Ο 20:30
στο Κτηματολόγιο
leυbyi!
noin rρίας
Τρα πια ξέρεις
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ
γνα την ΗΛΕΙΑ
Η Ολυμπιακ Εκnαιδεuτική και Συμβουλευτική ΕΠΕ.
αναλαμβόνειγια εσός
> τw συμnλή ρωση της δήλωσης
τον εγκο των τίλων κτήσης
Μαζμίoρούμ
ueiα & mw Είάa
Γιαννης
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ
w Iδολή την Τλεντης
-ΜΕ ΤΗ ΥΜΑΨΗ
NΑΙ |
θα μας βρείτε στον Πύργο, στο κτίριο της orum AΕ.
Pήγa Φεραίου 113 Ενοντι καετέριας Due Stradiel, στο
ισόγειο
- Δl54-Η noΣΚΛΗΣ
ΠΩΡΤΟΣ
ΚΟΝΤΟΠΑΝΗΣ
Μα4 τάμε Την Ηλεία μπροστά
toβαρότητα και υπευθυνότητα
. είμαστ
- α 0R mο ΟΡ0
υας στημ πμοι wλον κή μου oφαος σιν ΑΜΤν.
Βeδα 25ης Μαρtίου 6 ήγροφείο Εμορικού Συλλγου, όπου
γiονται κα α διλσες αΣΑΒ, 637330124, 26230 72510
Ζαχόρω: Κεντρική nλατεία τηλ. 26250 34577
Με εκτρηmη,
δήμι ...είσεβν
Τρίτη 2 Ιουλίου 830μμ.
Συνεδριακό Κέντροεριφερειανής
Eνότητας Ηλείας
Βροδος από 28 Οιτυλρον 56
Δρα ΣΠ. Ρέβελου
ΔΙΑΤΟΛΟΓΟ. ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ
Ανδρέας ΝΙKΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ.
ααα ρδας Μρτας
ΞΕΝΟΔ0ΕΙΟ 11ΑΝΑ
/PAX Μη 1405- δr06 0μνtmtΥΗΟΝmΑyα