Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
Ε Αpοuλο m
www.olympiobimn.gr
μή ύΜου un ωp
ΔΕTEA 1 10AΟΥ 301
ΠΑΝΕΛΑΛΙΚΕΣ:
Οι πραγματικοί ήρωες
ΠΟΛYTEKΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ, ΕΡΓΑΖΟΜENOΙ
ΦΟΤΗΤΕΣ, ΚΑΘΗΠΗΤΡΙΕΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΑ ΠΡΟΤΗΣ ΚΑΤOαΑΣ
Ανοίγει σήμερα
η ηλεκτρονική
Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ.
"Η μείωση φόρων
και οι νέες θέσεις
εργασίας
ΘΑ ΠΝΟΥΝ ΠΡΑΞΗ"
πλατφόρμα
Aya oμηα Δn 1η buou η ηpoνή
aφα γ mν pοκ apnt
Μπpd α tτw δo no ήςο γυdtw κ a ηudς oulμ η
πpooή, οoλn μοδpα α μdς υηοή o οpν η
πτυ vd mν κAn a Cr .
ΟΓοός Γαμίος: Κυμκάνς 6ν
oa υ ή 1οορτ Πτνή
δασeούκ Νiουος oειδμ όμντς
μορά να βεικmnν πnμηκωκτά
mυμερd να σdp 0ο υ% Ο
ΜΕΡΑ5
Αμείωτο οι ρυθμοί
του υπ.βουλητή ΝΑ
κ. Φντα Μπαραλιάκου
ΣΜΕΧΕ τ ΗΜφΣ
οL BOYηΕΤΗΣ ΜΔΘΕΟΔΟΡΟΣ ΤΟΑΣ
Περιοδεία σε Βρύα Ρητίνη
και Ελατοχρι
Η ΦΩΜΗΤΟΝ ΠΕΡΕΝ
Μpte ς t
nέtn να
tndpn φu .
μέτς στην Κατερίnn ση τησκo της 3 Μαpίοu κο pέος
roioς ακοτος μ3 6eal pαμo ans vtapή nuda neu
στα οpoκό tnomuου om mmpol. Καreίnης.
Hoρonn μοu γα w Πepia, τ Κopn uu nn pοu κ mν ωρ
pυw Bδ με Εovov κ ou nς Ευνάμεκ μου
με τοw nm Bopoupon
κ MPΑ25. Με tt νη tpaι μέpος mς μεdς npoondeiας γu μα
φωan B nou duetbuut κα do ouμε napάδurμα μυ η
ewλnνή δολε η απμ5-δη η tnuή ηnoοoο
aw n ις αρωτείος
Δηνω unueuo noς av μοβο οedς και οu
"Η πυ εού μου Βa ο κένu δpο ση.
Ηφuα Ποδ0 mpmς
ΣΕΙΡΑ ΕΜΑΦΩΝ ΚU ΥΜΑΝΤΗEΕΟ
ΡΟΤΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΜ.
nueuν
ΚΟΡΝΟT
Einapo δn npi
w Baeu
Χαίbολής θεολόγος eo)
hepipeς sdk NEFA3
Τηλ. 6948 743260
AΠΟ ΤΟ Ι ΣAΑΣ ΚΑΤΕΡΝΗΣ
ο0 νη noμε
Κατασχέθηκαν 21 τόνοι
ακατάλληλα μύδια
ΣΕΨΥΚΤΟ ΘAΛΑΜΟ ΣΤΟ ΚΤΡΟΣ
την Πιερία
αλλατiς
Πιο Ψηλά.
Σημόnwη oς
0pouA
αεδττύ εry
ΕΕRPn
oήμας
ΣΑpo o T
Mikos
ΣΑΚΙΡΙΔΗΣ
Τνς Ε
αης ο
1 πουHΦΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤH ΡΙΑ
ΜΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ Φυντας) μ
η τίτ α
στην ΤEalα
αλλάζουμε γενά.
Γoς bπα ότο 4noτw νu 0ηo βpά
21170κ0α μα Μaα όΜη.
Προνόμη Bup mό νo κήpr.
ν κι κ
Υπαψήσιος Βουλεντiς Μυpίaς
ΤΙΑΤ1
Αριστούκοι
Πυμνασίου
Πρτυπο
Περίστασης
ΦΡοντιστηριακό συυκρότημα
Γατσιός-Γκουλης -Μπρουσκέλης
ΤΕΡΠΟΣ
ΕAEEΤΑΤΕ
E ΣεTATΚΗΕΑΤΕΚΣΙΑ
ΟΤΥΠΟ
ΛΟΓΟΙ noy ΜΑΣ ΚΑΝυΥΝ ΠΡ
ΕΤΟΚΑΡΥΑ ΠΕΡΗΣ
ηλούντι ανίαματα
νΕYNEμη ΕMΙΤΗεpαε
5 τ.μμε 000upu αι o
τστοσ1
Ανθρωmστικν Σπουδν
ο 0m 5 o το
μ 14000 upi δίmaση θάίανοα
ne pι τ φ p
ΝΤHΡΟ KεΙ μερροίΚΗ
θετκν Σπουδν
-ΑΝOΡ onροταnο
Οκοιμίας & ΠληροpομήΚ
-r ΕΚΑΠpaτE
eeu e ou τοoe 0 α κόνου
ΑΤΣΤτυΟΤΣΒ
ΤΗA: 21510 35070, FAx : 2351α 20170
EΜΑΙL : rontprotvpοααγall. comm
τη Ε Μ τ ί
ποtr ιναν ειΟ 2801
.2350 33110wΜiarpos.gr
ΑΡΕΤΟΤΕΛειο
οuΟ ανn